Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 4.

Foglalkoztatás: az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2011-ben több mint 21 000 munkavállalót támogatott

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2011-ben több mint 21 000 olyan munkavállalónak nyújtott segítséget a munkakereséshez, akiket a gazdasági válság és a globalizáció következtében bocsátottak el – áll abban a jelentésben, amelyet ma fogadott el az Európai Bizottság. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap e munkavállalók támogatása érdekében 2011-ben összesen 128 millió eurót bocsátott tizenkét tagállam (Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország Lengyelország, Németország, Olaszország és Portugália) rendelkezésére.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos így fogalmazott: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap hatékony és eredményes eszköznek bizonyult az elbocsátott munkavállalók számára. Az alap az európai szolidaritás kézzelfogható kifejeződése, és olyan gyakorlati eszköz, amely segít az embereknek és a régióknak, hogy a nagyarányú elbocsátások hatásait kiheverjék. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mindenekelőtt lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az érintett munkavállalók körülményeire szabott, célzott intézkedéseket támogassanak. Az EGAA 2007-es indulása óta összesen 91 000 elbocsátott munkavállaló részesült vagy fog a közeljövőben részesülni az alap keretében nyújtott támogatásból, amelyet képzésre, munkakeresésre és a segítségnyújtás más formáira fordítanak. Az EGAA továbbra is döntő szerepet játszik majd a munkanélküliség elleni küzdelemben.”

Az EGAA tevékenységéről és eredményeiről szóló ötödik éves jelentésből látható, hogy az EGAA által a tagállamoknak juttatott hozzájárulások összege 2011-ben 2010-hez viszonyítva 50%-kal nőtt. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2011-ben 22 alkalommal döntött az EGAA-finanszírozás alkalmazása mellett. A Cseh Köztársaság és Görögország 2011-ben részesült első ízben EGAA-támogatásban.

A támogatást a tizenkét tagállam a munkavállalók érdekében javasolt, a kérelem napjától számított 24 hónap alatt megvalósított aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozására kapta. Az EGAA 65%-os társfinanszírozást biztosított az intézkedésekre, a fennmaradó 35%-ot pedig tagállami forrásokból teremtették elő. Az álláskeresők érdekében hozott tényleges intézkedések között például a következők szerepeltek: intenzív, személyre szabott segítségnyújtás az álláskereséshez, különféle szakképzési, továbbképzési és átképzési intézkedések, az egyes intézkedések idejére átmeneti ösztönzők és támogatások folyósítása, illetve egyéb támogatások nyújtása pl. vállalkozások létrehozásához vagy állami foglalkoztatási programban való részvételhez.

Az éves jelentés ismerteti a korábbi évek során három tagállam (Belgium, Svédország és Írország) számára nyújtott négy EGAA-támogatás eredményeit, és beszámol arról, hogy az EGAA-támogatás hogyan segített az elbocsátott munkavállalóknak új munkahelyet találni. Az eredmények biztatóak, mivel mivel az EGAA-támogatás lejárta idejére (2011 közepére) 2 352, az autó-, textil- vagy informatikai ágazatban elbocsátott munkavállaló (az EGAA-támogatásban részesülő összesen 5 228 személy 45%-a) tudott újból elhelyezkedni, vagy kezdett önálló vállalkozásba.

Az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedés tekintetében elért jó eredmények azt mutatják, hogy a hosszabb támogatási időszak és a magasabb uniós társfinanszírozás (az EGAA-rendelet 2009. évi módosításának eredményeként) kedvező mind a munkavállalók, mind a helyi és regionális munkaerőpiacok szempontjából.

Előzmények

Az Európai Parlament és a Tanács 2006 végén hozta létre az EGAA-t – a globalizáció következményeként munkájukat elvesztett emberek megsegítésére irányuló kezdeményezést ‑, amelyre Barroso elnök tett elsőként javaslatot.

2007 óta, amikor az EGAA működni kezdett, 101 kérelmet nyújtottak be az igénybevétele iránt: 20 tagállam kérelmezett mintegy 440,5 millió eurót, hogy körülbelül 91 000 leépített munkavállalónak segítséget nyújthasson. Az EGAA-rendelet 2009-ben történt módosítása1 óta egyre több tagállam nyújt be kérelmet mind több ágazatra vonatkozóan. Lásd még: a MEMO/12/639. mellékletét.

A tagállamok jelentései szerint annak a 19 támogatásnak az esetében, amelyek végeredményei már rendelkezésre állnak, és amelyeket a Bizottság mélyrehatóan megvizsgált, majd lezárt, az érintett munkavállalók személyes helyzete, önbizalma és foglalkoztathatósága az EGAA-támogatásnak és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásoknak köszönhetően egyértelműen javult, jóllehet az érintettek nem minden esetben találtak azonnal új állást.

Az EGAA mindenekelőtt lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a létszámleépítések által érintett régiókban – a kedvezményezettek száma, valamint a támogatás időtartama, típusa és minősége tekintetében – intenzívebben lépjenek fel, mint ahogyan az EGAA-támogatások nélkül lehetőségük lett volna. Az uniós finanszírozásnak köszönhetően a tagállamok rugalmasabban tudtak reagálni a fennálló foglalkoztatási kihívásokra, több figyelmet tudtak fordítani az alacsonyan képzettekre és azokra, akik számára nehezebb munkakeresési támogatást nyújtani, valamint innovatívabb fellépéseket tudtak a nyújtott támogatásba beépíteni.

A Bizottság a következő – 2014–2020-ra szóló – többéves pénzügyi keretről szóló javaslatában indítványozta, hogy az EU az EGAA keretében a jövőben is juttassa kifejezésre az elbocsátott munkavállalókkal és az érintett régiókkal szembeni szolidaritását. Javaslatai között szerepelt még, hogy az EGAA hatókörét terjesszék ki további kategóriákra, például az önálló vállalkozókra és az alkalmi munkavállalókra. A Bizottság javaslata lehetővé tenné, hogy az EGAA előre nem látott válságok hatására történő nagyarányú elbocsátásokra, valamint – a gazdálkodóknak nyújtott, az alkalmazkodást segítő ideiglenes támogatás révén – a mezőgazdasági ágazatra ható kereskedelmi megállapodások kedvezőtlen hatásaira is reagáljon.

További információk

MEMO/12/639

Az EGAA éves jelentése:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Az EGAA statisztikai portréja a 2007–2011 közötti időszakról

Az EGAA honlapja

Videohírlevél:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (A globalizálódó világ kihívásai – Az Európai Globalizációs Alap):

Andor László honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren: http://twitter.com/laszloandoreu

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=hu

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

A küszöbértéket minimum 1000 főről 500-ra csökkentették, a végrehajtási időszak a kérelem benyújtásának időpontjától számítva 12 hónapról 24-re növekedett, ideiglenesen (2009. május 1-je és 2011. december 12-e között) a válsággal összefüggő elbocsátásokat is támogathatóvá tették, az EGAA-társfinanszírozás arányát pedig 50%-ról 65%-ra emelték (ugyanezen időszakra).


Side Bar