Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia are nevoie de opiniile dumneavoastră despre cum putem produce și consuma mai sustenabil

Bruxelles, 1 februarie 2012 – Până în 2050, populația lumii va ajunge la 9 miliarde și se preconizează că cererea de alimente, de furaje și de fibre la nivel mondial va crește cu 70%. Pentru a prospera în acest context, va trebui ca economiile să utilizeze resursele naturale într-un mod mult mai eficient. În acest context, modul în care consumăm și producem va fi esențial pentru succesul sau eșecul Europei. De aceea, Comisia intenționează să revizuiască politicile UE în domeniul consumului și al producției și a lansat o consultare publică ce va rămâne deschisă până la 3 aprilie.

După cum s-a indicat în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, adoptată anul trecut în septembrie, dacă dorim să ne putem satisface necesitățile și să menținem același nivel de trai și în viitor, va trebui ca societățile să producă mai multă valoare adăugată utilizând mai puține materii prime, iar consumatorii vor trebui să adopte modele de consum mai sustenabile în ceea ce privește produsele și serviciile. Având în vedere cele de mai sus, Comisia Europeană își revizuiește în prezent măsurile cu privire la consumul și producția sustenabile (SCP), pentru a se asigura că acestea ajută Europa să își utilizeze mai eficient resursele, orientând-o totodată spre o creștere sustenabilă pe termen lung.

În contextul revizuirii politicii sale în domeniul SCP, Comisia a lansat o amplă consultare publică cu privire la măsurile adoptate în patru sectoare importante. În următoarele nouă săptămâni, se vor solicita opinii referitoare la diferite opțiuni privind o viitoare politică mai ambițioasă în domeniul SCP. Această consultare online face parte dintr-un proces mai larg de reflecție care va sta la baza unor inițiative strategice programate pentru adoptare înainte de sfârșitul anului 2012.

Consultarea publică invită toate părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la cele mai bune modalități de ameliorare a politicilor UE în domeniul consumului și producției sustenabile în patru sectoare, cu scopul de a furniza un feedback orientat cu privire la:

  • politicile în domeniul proiectării produselor, al reciclării și al gestionării deșeurilor etc.;

  • achizițiile publice ecologice (încurajarea organismelor publice să favorizeze soluții ecologice);

  • măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a produselor (amprenta ecologică a produsului – PEF);

  • măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a organizațiilor (amprenta ecologică a organizației – OEF).

Este vorba despre o consultare amplă, care acoperă ansamblul politicilor UE și, prin urmare, cuprinde aproximativ 50 de întrebări. Aproape jumătate dintre acestea se adresează publicului larg, iar restul vizează părți interesate mai specializate, cum sunt guvernele, asociațiile industriale și societățile private.

Context

Consumul și producția sustenabile au reprezentat un obiectiv fundamental al Uniunii Europene încă de la semnarea, în 1992, la Maastricht, a Tratatului privind Uniunea Europeană. Ideea centrală este că trebuie să ne satisfacem propriile necesități în materie de consum astfel încât să nu lipsim generațiile viitoare de capacitatea de a-și satisface la rândul lor necesitățile în acest sens. Tratatul solicită includerea considerentelor și a obiectivelor în materie de sustenabilitate în toate politicile europene, astfel încât acestea să poată contribui în mod integrat la îndeplinirea obiectivelor economice, de mediu și sociale.

Un prim pachet de măsuri și propuneri structurate și sinergetice vizând îmbunătățirea performanței de mediu a produselor și stimularea cererii de produse mai sustenabile a fost inclusă în Planul de acțiune privind consumul și producția durabile și politica industrială durabilă, publicat în 2008. În acest cadru, s-au concretizat deja multe inițiative, dar trebuie elaborate planuri mai ambițioase pentru a contracara efectele negative ale consumului asupra mediului și pentru a permite consumatorilor să treacă la un consum eficient în ceea ce privește resursele.

Contextul strategic real al politicii în domeniul consumului și producției sustenabile (SCP) și al politicii industriale sustenabile (SIP) este Strategia Europa 2020, care își propune să asigure o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este în prezent principala strategie a Europei pentru generarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. Politica în domeniul SCP este importantă și pentru inițiativa emblematică privind utilizarea eficientă a resurselor din cadrul Strategiei Europa 2020, deoarece contribuie la transpunerea obiectivelor de nivel macro ale politicii în domeniul utilizării eficiente a resurselor (separarea creșterii economice de utilizarea resurselor și de degradarea mediului) la nivel micro, încurajându-i astfel pe actorii economici individuali să realizeze cele mai bune performanțe de mediu posibile la nivel economic.

Informații suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Pentru mai multe detalii privind politica în domeniul SCP, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar