Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisijai svarbus jūsų požiūris apie tai, kaip galėtume tvariau gaminti ir vartoti

Briuselis, 2012 m. vasario 1 d. Iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius pasieks 9 mlrd. Prognozuojama, kad maisto, pašarų ir pluošto poreikis pasaulyje išaugs 70 %. Siekiant užtikrinti klestėjimą tokiomis sąlygomis, gamtos išteklius reikės naudoti daug veiksmingiau. Mūsų vartojimo ir gaminimo įpročiai lems Europos sėkmę arba nesėkmę. Todėl Komisija ketina peržiūrėti vartojimo ir gamybos politiką ir rengia viešas konsultacijas, kurios vyks iki balandžio 3 d.

Kaip nurodyta neseniai paskelbtame Tausiai išteklius naudojančios Europos veiksmų plane, bendrovės turės užtikrinti didesnę pridėtinę vertę mažesnėmis sąnaudomis, o vartotojai turės tausiau naudoti produktus ir paslaugas. Todėl Europos Komisija dabar peržiūri savo veiksmus tvaraus vartojimo ir gamybos srityse, kad Europa galėtų veiksmingiau naudoti turimus išteklius ir palaipsniui užtikrinti ilgalaikį tvarumą.

Vykdydama tvaraus vartojimo ir gamybos politikos peržiūrą, Komisija pradėjo išsamias viešas konsultacijas dėl veiksmų keturiose pagrindinėse srityse. Devynias savaites lauksime nuomonių, kaip įgyvendinant vartojimo ir gamybos politiką būtų galima siekti daugiau. Šios konsultacijos internetu yra platesnio svarstymų proceso dalis. Jomis bus pagrįstos politikos iniciatyvos, kurias planuojama priimti iki 2012 m. pabaigos.

Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos viešose konsultacijose pateikti nuomonę apie tai, kokie būtų geriausi būdai pagerinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką keturiose srityse, kad būtų galima gauti tikslinę informaciją dėl:

  • produkto dizaino, perdirbimo ir atliekų tvarkymo ir kt. politikos;

  • žaliųjų viešųjų pirkimų (viešųjų įstaigų skatinimas rinktis ekologiškus sprendimus);

  • veiksmų, kuriais būtų galima sumažinti produktų poveikį aplinkai (produkto poveikis aplinkai – PPA);

  • veiksmų, kuriais būtų galima sumažinti organizacijų poveikį aplinkai (organizacijos poveikis aplinkai – OPA).

Kadangi konsultacijomis siekiama išsamios skirtingos politikos apžvalgos, iš viso pateikiama apie 50 klausimų. Beveik pusė jų skirta plačiajai visuomenei, o kiti – labiau specializuotoms suinteresuotųjų subjektų grupėms, pavyzdžiui, vyriausybėms, pramonės asociacijoms ir privačioms bendrovėms.

Pagrindiniai faktai

Tvarus vartojimas ir gamyba yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų nuo ES sutarties pasirašymo Mastrichte 1992 m. Pagrindinė mintis – vartojimo poreikius tenkinti taip, kad neatimtume tokios pat galimybės iš ateities kartų. Sutartyje kviečiama tvarumo argumentus ir tikslus įtraukti į visų sričių Europos politiką, kad taip būtų galima ekonominius, aplinkos ir socialinius tikslus įgyvendinti integruotai.

Pirmoji struktūrinė veiksmų programa ir pasiūlymai sumažinti produktų poveikį aplinkai ir paskatinti tvaresnių prekių paklausą buvo įtraukti į 2008 m. paskelbtą Tausaus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų planą. Nuo to laiko pagal šį veiksmų planą buvo įgyvendinta daug iniciatyvų, tačiau reikalingi planai, kuriais dėl neigiamo vartojimo poveikio aplinkai sumažinimo ir galimybių vartotojams pereiti prie išteklius tausojančio vartojimo būtų siekiama dar didesnio užmojo tikslų.

Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos kontekstas nurodytas „Europa 2020“ strategijoje, kurioje nurodyta siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ir kuri yra pagrindinė Europos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo strategija. Įgyvendinant tvaraus vartojimo ir gamybos politiką taip pat prisidedama prie tausaus išteklių naudojimo pavyzdinės iniciatyvos „Europa 2020“: padedama tausaus išteklių naudojimo politikos tikslus perkelti iš makrolygmens (ekonominio augimo atsiejimas nuo išteklių naudojimo ir aplinkos būklės prastėjimo) į mikrolygmenį, taip skatinant atskirus ekonomikos dalyvius sumažinti poveikį aplinkai ekonomiškiausiu būdu.

Papildoma informacija

Dalyvauti konsultacijose galima

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Išsamesnius duomenis apie tvaraus vartojimo ir gamybos politiką rasite

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Asmenys ryšiams :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar