Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság konzultációt indít a fenntarthatóbb fogyasztásról és termelésről

Brüsszel, 2012. február 1. – 2050-re a Föld népessége előreláthatólag el fogja érni a 9 milliárd főt, a világ élelmiszer-, takarmány- és rostanyag-szükségelete pedig az előrejelzések szerint 70%-kal fog nőni. Ahhoz, hogy a gazdaság is megfelelő mértékben növekedhessen, a természeti erőforrások jóval hatékonyabb kiaknázására van szükség. Hogy Európa képes lesz-e sikerrel teljesíteni ezt a feladatot, vagy kudarcot vall, az elsősorban fogyasztásunk és termelésünk mikéntjén múlik majd. Éppen ezért a Bizottság felül kívánja vizsgálni az uniós fogyasztási és termelési politikákat. Ennek érdekében nyilvános konzultációt kezdeményez, mely április 3-ig tart.

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervében, mely tavaly szeptemberben került elfogadásra, már utalást tettünk arra, hogy amennyiben a jövőben is képesek akarunk maradni szükségleteink kielégítésére, és hasonló jóléti szintet kívánunk elérni, akkor vállalkozásainknak kevesebb inputból több hozzáadott értéket kell termelniük, a fogyasztóknak pedig fenntarthatóbb fogyasztási mintákat kell követniük a termékek és a szolgáltatások tekintetében. E célok szem előtt tartásával az Európai Bizottság felülvizsgálja a fenntartható fogyasztásra és termelésre irányuló cselekvéseit, gondoskodva arról, hogy azok valóban előmozdítsák Európában a hatékonyabb erőforrás-felhasználást és a hosszú távú fenntarthatóság elérését.

A fenntartható fogyasztási és termelési politikák felülvizsgálatának részeként a Bizottság széles körű nyilvános konzultációt kezdeményez négy fő területet érintő cselekvéseiről. Az elkövetkezendő kilenc hét során tehát a Bizottság javaslatokat vár egy ambiciózusabb jövőbeni fogyasztás- és termeléspolitika lehetséges változataira vonatkozóan. Az internetes konzultáció egy olyan, átfogóbb eszmecsere része, amelynek eredményei be fognak épülni a 2012 vége előtt elfogadandó politikai kezdeményezésekbe.

A Bizottság a nyilvános konzultációban való részvételre biztat minden érdekelt felet: osszák meg elképzeléseiket a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó uniós politikák hatékonyabbá tételének legjobb módjáról, és szolgáljanak célzott visszajelzéssel a következő négy kérdéskörben:

  • Terméktervezéssel, újrafeldolgozással, hulladékkezeléssel stb. kapcsolatos politikák;

  • Zöld közbeszerzés (közintézmények bátorítása környezetkímélő megoldások előnyben részesítésére);

  • Termékek környezeti teljesítményének (környezeti lábnyomának) javítását szolgáló intézkedések;

  • Szervezetek környezeti teljesítményének (környezeti lábnyomának) javítását szolgáló intézkedések.

A konzultáció nagyívű áttekintést nyújt az uniós politikákról, ezért nagyjából 50 részkérdést foglal magában. A kérdéseknek mintegy fele a szélesebb nyilvánosságnak szól, míg a többi az érdekeltek speciálisabb csoportjainak, például kormányzatoknak, ipari szövetségeknek és magánvállalatoknak.

Előzmények

A Maastrichti Szerződés 1992-es aláírása óta az Európai Unió alapvető céljai közé tartozik a fenntartható fogyasztás és termelés. Az elgondolás lényege szerint fogyasztási igényeinket anélkül kell kielégítenünk, hogy közben a következő nemzedékeket megfosztanánk szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A Szerződés értelmében valamennyi európai politikának magában kell foglalnia fenntarthatósági szempontokat és célokat annak érdekében, hogy integrált módon járulhasson hozzá a gazdasági, környezeti és társadalmi célok eléréséhez.

A termékek környezeti teljesítményének javítását és a fenntarthatóbb árucikkek iránti igény növelését szolgáló cselekvések és javaslatok első strukturált és szinergikus csomagja a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési tervben szerepelt, amely 2008-ban került közzétételre. Bár e keretek között azóta számos kezdeményezés született, ahhoz, hogy kezelni tudjuk a fogyasztás kedvezőtlen környezeti hatásait, és lehetővé tegyük a fogyasztók erőforrás-hatékonyabb fogyasztásra való áttérését, nagyratörőbb tervek kidolgozására van szükség.

A fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó politika és a fenntartható iparpolitika alapját pillanatnyilag az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia jelenti, amely a növekedés fokozására és a foglalkoztatás növelésére irányuló legfontosabb meglévő európai stratégia. A fenntartható fogyasztási és termelési politika az Európa 2020 stratégia erőforrás-hatékonysággal foglalkozó kiemelt kezdeményezéséhez is hozzájárul oly módon, hogy az erőforrás-hatékonysági politika makroszintű céljait (a gazdasági növekedés függetlenítése az erőforrás-felhasználástól és a környezet károsodásától) mikroszintű célokra bontja le, és ezzel az egyes gazdasági szereplőket a gazdaságilag elérhető legjobb környezeti teljesítményre sarkallja.

További információk:

A konzultációra a következő címen lehet jelentkezni:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

További részletek a fenntartható fogyasztási és termelési politikáról itt olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar