Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. septembra 2012

Digitalna agenda: Komisija poziva k spodbujanju brezžičnih inovacij s souporabo radiofrekvenčnega spektra

Evropska komisija je danes razkrila načrte za reševanje problema eksponentne rasti podatkovnega prometa v mobilnih in brezžičnih omrežjih, in sicer z omogočanjem souporabe radiofrekvenčnega spektra za brezžične tehnologije, vključno s širokopasovnimi.

Nove tehnologije omogočajo, da si več različnih uporabnikov, kot so ponudniki internetnih storitev, uporabo spektra med seboj deli ali pa se na primer spekter, ki je na voljo med TV frekvencami, uporabi v druge namene. Urejanje uporabe spektra na nacionalni ravni pogosto ne odraža novih tehničnih zmožnosti ter uporabnike mobilnega in širokopasovnega omrežja izpostavlja tveganju, da se bo zaradi porasta povpraševanja poslabšala kakovost storitev, poleg tega pa na tovrstnih komunikacijskih trgih preprečuje delovanje enotnega trga za investicije.

Usklajen evropski pristop k souporabi spektra bo prinesel večjo zmogljivost mobilnega omrežja, cenejše brezžične širokopasovne povezave in nove trge, na primer za prenesene avtorske pravice za dodeljen spekter.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, pristojna za Evropsko digitalno agendo, je dejala: „Radiofrekvenčni spekter je za gospodarstvo bistvenega pomena, saj ga uporablja vsak posameznik in vsako podjetje. Če nam zmanjka spektra, mobilna omrežja in širokopasovne povezave ne bodo delovali. To pa je nesprejemljivo, zato moramo ta redek vir optimizirati tako, da ga večkrat uporabimo in iz njega ustvarimo enotni trg. Enotni trg za spekter potrebujemo, da se vrnemo na vrh svetovne industrije mobilnih in podatkovnih storitev ter tako privabimo več naložb v raziskave in razvoj.“

Kot prvi ukrep v okviru novega programa za politiko radiofrekvenčnega spektra (IP/12/141) Komisija danes:

1) regulatorje poziva, naj podprejo brezžične inovacije tako, da spremljajo in po potrebi razširijo harmonizirane pasove na notranjem trgu, za katere ni potrebna licenca, in sicer z ustreznimi ukrepi v okviru Odločbe o radijskem spektru (676/2002/ES);

2) poziva k spodbujanju doslednih regulativnih pristopov po vsej EU k pravicam do souporabe, ki vse uporabnike (tako obstoječe kot tudi nove) spodbujajo in jim zagotavljajo pravno varnost, da lahko souporabljajo dragocene vire spektra.

Ozadje

Radiofrekvenčni spekter je izredno dragocen, vendar tudi vse bolj redek vir. Vse pogosteje se uporablja za široko paleto aplikacij v različnih sektorjih, prav tako pa je pogoj za brezžično širokopasovno povezavo. Zaradi eksponentnega porasta povpraševanja, ki so mu na primer botrovale prenosne računalniške naprave, vstopne točke v brezžično omrežje, pa tudi pametna elektroenergetska omrežja in industrijska avtomatizacija, mora Evropa ta omejeni vir zdaj uporabljati učinkoviteje kot doslej.

Sodeč po strokovnih virih naj bi se svetovni mobilni podatkovni promet do leta 2015 vsako leto povečal za 26 %. Do takrat naj bi bilo več kot 7 milijard telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav, ki se bodo lahko povezali z internetom.

Druge brezžične inovacije, ki uporabljajo spekter, vključujejo brezžične senzorje in daljinske upravljalnike za pametne sisteme (npr. ugašanje luči, kadar smo zdoma, ali prilagajanje klimatskih naprav temperaturi). Samo v harmoniziranem pasu 863–870 MHz, za katerega ni potrebna licenca, se v Evropi vsako leto proda najmanj 40 milijonov takih brezžičnih naprav.

Vendar zaradi naraščajočega povpraševanja po brezžičnih povezavah razpoložljivi radiofrekvenčni spekter, potreben za njihovo zagotavljanje, zdaj poka po šivih. Tako na primer ni več nezasedenega spektra, stroški ponovnega dodeljevanja spektra za nove uporabe pa so visoki, zlasti če je treba obstoječe uporabnike zato odklopiti.

Zahvaljujoč tehnološkim napredkom pa skupni dostop do spektra omogoča razpoložljivost dodatnih virov, ne da bi s tem posegal v pravice obstoječega imetnika licence do uporabe teh frekvenc. Številne nove brezžične tehnologije so na primer zasnovane za souporabo pasov, za katere licenca ni potrebna. Druge omogočajo razpoložljivost dodatnih virov spektra z na primer zagotavljanjem storitev brezžične širokopasovne povezave med TV frekvencami (t.i. „nepokriti pas“).

Da bi optimizirali prednosti, ki jih ponujajo tovrstni pristopi k souporabi spektra, je treba odpraviti regulativne ovire in uvesti pobude na ravni EU. Zlasti morajo novi regulativni pristopi različnim uporabnikom, vključno z obstoječimi imetniki pravic, ponuditi zajamčene pravice do souporabe določenega frekvenčnega pasu z zajamčenimi ravnmi zaščite pred motnjami frekvenc.

Izvajanje inventarja obstoječih uporab spektra, ki trenutno poteka v skladu s programom za politiko radiofrekvenčnega spektra, bo zagotovilo relevantne informacije v zvezi z uporabo frekvenčnih pasov in tako omogočilo opredelitev možnosti koristne souporabe spektra na enotnem trgu za spekter z licenco in spekter, za katerega licenca ni potrebna. Ko bodo možnosti koristne souporabe spektra opredeljene, bodo lahko tudi vnesene v inventar kot referenčne vrednosti za druga geografska območja ali podobno uporabo v drugih frekvenčnih pasovih.

Komisija Evropski parlament in Svet prosi za podporo pri ustvarjanju tega naprednejšega zakonodajnega okolja v Evropi.

Koristne povezave

MEMO/12/636 Digitalna agenda: optimiziranje radiofrekvenčnega spektra s souporabo

Spletna stran o skupnem dostopu do spektra

Sporočilo Komisije

Povzetek za državljane

Digitalna agenda: politika radiofrekvenčnega spektra

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju.

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar