Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 september 2012

Digitale agenda: Commissie gaat innovatie van draadloze diensten bevorderen door gedeeld radiospectrum

De Europese Commissie heeft vandaag plannen gepresenteerd om het hoofd te bieden aan de exponentiële groei van mobiel en draadloos dataverkeer door gedeelde toegang voor draadloze technologieën, met inbegrip van breedband, tot het radiospectrum.

Dankzij nieuwe technologie kan radiospectrum door verschillende gebruikers, bijvoorbeeld internetproviders, worden gedeeld, of kan het beschikbare spectrum tussen tv-frequenties voor andere doeleinden worden gebruikt. De nationale regelgeving met betrekking tot radiospectrum is vaak nog niet afgestemd op de nieuwe technische mogelijkheden, waardoor gebruikers van mobiele toepassingen en breedband bij een stijgende vraag het risico op gebrekkige dienstverlening lopen en de interne markt voor investeringen in dergelijke communicatietoepassingen wordt belemmerd.

Door een gecoördineerde aanpak op Europees niveau voor het delen van radiospectrum zal de capaciteit van mobiele netwerken toenemen, zullen draadloze breedbanddiensten goedkoper worden en zullen er nieuwe markten ontstaan, bijvoorbeeld voor verhandelbare secundaire rechten voor een bepaald deel van het radiospectrum.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale agenda voor Europa, zei hierover: "Wat zuurstof is voor het leven, is het radiospectrum voor de economie: het wordt door iedereen en elk bedrijf gebruikt. Als er geen radiospectrum meer over is, vallen mobiele netwerken en breedband uit. Dat is onaanvaardbaar en daarom moeten wij deze schaarse hulpbron optimaal benutten door hergebruik en de totstandkoming van een interne markt. Wij hebben een interne markt voor radiospectrum nodig om weer wereldwijd leider op het gebied van mobiele toepassingen en gegevens te worden en om meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling aan te trekken."

Als eerste maatregel van het nieuwe programma voor het radiospectrumbeleid (IP/12/141) van de EU pleit de Commissie vandaag voor het volgende:

1) De regelgevende instanties dienen innovatie van draadloze diensten te ondersteunen door het controleren en eventueel uitbreiden van de geharmoniseerde frequentiebanden die op de interne markt worden gebruikt en waarvoor geen vergunning nodig is, door middel van de nodige maatregelen in het kader van de beschikking inzake het radiospectrumbeleid (676/2002/EG);

2) Het bevorderen van consistente regelgeving in de hele EU voor gedeelde gebruiksrechten die stimulerend werkt en leidt tot rechtszekerheid voor alle (huidige en nieuwe) gebruikers die de waardevolle hulpbron radiospectrum delen.

Achtergrond

Radiospectrum is een uiterst waardevolle hulpbron die steeds schaarser wordt. Radiospectrum wordt steeds vaker gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen in een groot aantal sectoren en is een vereiste voor draadloze breedbanddiensten. Door de exponentiële stijging van de vraag als gevolg van het steeds grotere aantal mobiele toestellen en wifi-hotspots, maar ook slimme elektriciteitsnetwerken en industriële automatiseringstoepassingen, moet Europa deze eindige hulpbron efficiënter gebruiken dan tot nu toe het geval was.

Bronnen binnen de branche voorspellen dat het wereldwijde mobiele dataverkeer tot 2015 jaarlijks met 26 % zal toenemen. Tegen die tijd zullen er meer dan 7 miljard mobiele telefoons, tablets en andere mobiele toestellen zijn die verbinding met het internet kunnen maken.

Andere draadloze innovaties die gebruikmaken van het radiospectrum zijn onder meer draadloze sensoren en afstandsbedieningen voor slimme systemen (bijvoorbeeld om het licht uit te doen als we niet thuis zijn of de airconditioning afhankelijk van de temperatuur te regelen). Alleen al voor de geharmoniseerde band van 863-870 MHz, waarvoor geen vergunning nodig is, worden in Europa per jaar minstens 40 miljoen draadloze toestellen verkocht.

De vraag naar draadloze verbindingen blijft groeien, maar het beschikbare radiospectrum niet. Er is bijvoorbeeld geen leeg radiospectrum meer over, en de kosten voor het opnieuw toewijzen van radiospectrum voor nieuwe doeleinden zijn hoog, met name als de huidige gebruikers geen toegang meer krijgen.

Dankzij nieuwe technieken kan het radiospectrum worden gedeeld, waardoor er meer spectrum beschikbaar komt en de huidige vergunninghouders hun recht om frequenties te gebruiken kunnen behouden. Met nieuwe draadloze technologieën kunnen er bijvoorbeeld frequenties worden gedeeld waarvoor geen vergunning nodig is. Met andere technologieën komt er radiospectrum beschikbaar door draadloze breedbanddiensten aan te bieden in de "witte ruimtes" tussen tv-frequenties in.

Om ervoor te zorgen dat het radiospectrum optimaal wordt gedeeld, moeten de obstakels op het gebied van regelgeving uit de weg worden geruimd en dienen er op EU-niveau stimuleringsmaatregelen te worden genomen. Nieuwe regelgeving dient er met name voor te zorgen dat de verschillende gebruikers, waaronder huidige vergunninghouders, een bepaalde frequentieband op gedeelde basis gegarandeerd kunnen gebruiken met een gegarandeerd niveau van bescherming tegen interferentie.

Door het spectrumgebruik overeenkomstig het programma voor het radiospectrumbeleid constant te inventariseren, is er altijd nuttige informatie over het gebruik van frequentiebanden beschikbaar en kan er beter worden vastgesteld welke frequenties, zowel met als zonder vergunning, het beste op de interne markt kunnen worden gedeeld. Zodra dat duidelijk is, kunnen er benchmarks worden vastgesteld voor andere geografische gebieden of voor een soortgelijk gebruik in andere frequentiebanden.

De Commissie vraagt de steun van het Europees Parlement en de Raad om op dit gebied een gedetailleerd regelgevingskader voor Europa uit te stippelen.

Nuttige links

MEMO/12/636 Digitale agenda: radiospectrum delen om het optimaal te gebruiken

Website over gedeelde toegang tot radiospectrum

De mededeling van de Commissie

Publiekssamenvatting

Digital agenda: radiospectrumbeleid

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar