Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. září 2012

Dny evropského dědictví – padesát zemí otevře dveře zřídka přístupných památek

Očekává se, že během následujícího měsíce bude mít více než 20 milionů lidí možnost zdarma navštívit tisíce ojediněle přístupných památek i jedinečných kulturních akcí v rámci Dnů evropského dědictví, které se konají každý rok v září v padesáti zemích celé Evropy.

Díky Dnům evropského dědictví mají lidé úžasnou příležitost objevit kulturní poklady, které se mnohdy skrývají doslova pár kroků od jejich domovů. Někteří lidé o jejich existenci ani nevědí, anebo jsou tato místa zřídka zpřístupněna veřejnosti. Otevřením svých bran nám tato místa zároveň otevírají oči a vystavují naši mysl společnému a rozmanitému kulturnímu odkazu, který je klenotem v koruně Evropy,“ řekla Anroulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy, dodala: „Naši evropští spoluobčané tuto společnou iniciativu velmi oceňují. Jeho úspěch v předešlém dvacetiletém období je založený na úsilí místních a regionálních společenství. Obce v celé Evropě se každoročně stávají součástí „kulturní rodiny” při oslavě našeho nesmírně bohatého kulturního dědictví.”

Veřejnost bude mít přístup k velmi působivé škále památek a akcí. Výběr je obrovský, od „skrytých památek“ Francie, kde si bude možné prohlédnout zřídka vídané nebo nečekané příklady památek schovaných pod zdivem, v podzemí či v krajině, přes archivy britského obchodního řetězce Marks & Spencer (známého nejen díky spodnímu prádlu a sendvičům) v Leedsu, příklady německé neutuchající lásky ke dřevu ve všech jeho podobách již od neolitických dob, až po oslavu „stavitelského umu” v belgickém Bruselu ilustrující konstrukční a technické pokroky, které vedly k vývoji architektury v průběhu staletí.

Řada zemí pořádá společné akce, aby zdůraznily evropský rozměr této iniciativy. Španělsko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzie například vytvořily internetovou stránku, která propojí evropská vinařská muzea. Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Slovinsko, Francie a Belgie zase spolupracují v oblasti výměn mládeže a prohlubování znalostí o kulturních památkách.

Současně se v 21 evropských zemích koná fotografická soutěž Wiki loves monuments, jejímž cílem je motivovat veřejnost, aby objevovala kulturní, historický a vědecký význam svého nejbližšího okolí.

Další kroky

Ve dnech 14.–16. října se za přítomnosti komisařky Androully Vassiliou v kyperské Nikósii uskuteční páté fórum Dnů evropského dědictví. Fórum se zaměří na úlohu, jakou mohou hrát informační a komunikační technologie, aby lidé měli snazší přístup ke kulturnímu dědictví a měli chuť podílet se na jeho uchování.

Další souvislosti ke Dnům evropského dědictví

Dny evropského dědictví, které se konaly poprvé v roce 1985, jsou od roku 1999 společnou iniciativou Evropské komise a Rady Evropy. Účastní se jich 50 signatářských zemí Evropské kulturní úmluvy. Jednotlivé země představí nové kulturní poklady a zpřístupní historické budovy, které jsou pro veřejnost běžně uzavřené. Kulturní akce napomáhají propagaci místních dovedností a tradic, architektury a umění, a snaží se i přispět k vzájemnému porozumění mezi Evropany.

Další informace

Seznam akcí

Evropská komise: Dny evropského dědictví

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar