Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. avgusta 2012

Posvetovanje o prihodnosti Evrope: še 10 dni za izmenjavo mnenj

Danes objavljeni najnovejši podatki kažejo, da je več kot 8404 državljanov EU že izrazilo svoje mnenje o prihodnosti Evrope s sodelovanjem v širokem spletnem posvetovanju o pravicah državljanov in prihodnosti Evrope, ki ga je pripravila Evropska komisija. Ta je 9. maja, na dan Evrope, evropske državljane pozvala, naj pomagajo pri pripravi političnega programa za prihodnja leta in oblikovanju prihodnosti Evrope (IP/12/461). Najpogostejši so predlogi o „politični uniji“, „Evropski federaciji“ ali „Združenih državah Evrope“. O tem pomembnem vprašanju o prihodnosti Evropske unije bi morali razpravljati ne le politiki, ampak tudi državljani. Evropejci imajo na voljo še 10 dni za izmenjavo mnenj o vprašanjih, kot sta „Kako naj bi se Evropska unija razvijala v prihodnosti?“ in „V kakšni Evropski uniji bi radi živeli leta 2020?“. Posvetovanje bo končano 9. septembra.

„V času, ko je politična razprava v Evropi usmerjena v prihodnost ter pretresa različne scenarije za resnično politično, ekonomsko in monetarno unijo, je pomembno, da imajo državljani možnost oblikovanja svoje prihodnosti. To posvetovanje je priložnost za Evropejce, da prispevajo k oblikovanju programa EU, in sicer glede njihovih konkretnih pravic kot državljanov EU in bolj splošno glede poti, po kateri želijo, da bi EU stopala v prihodnosti,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Za izhod iz krize potrebujemo več Evrope, ne manj, zato je potrebno sodelovanje naših državljanov, saj je Evropa predvsem Evropa njihovih pravic, interesov in prihodnosti. Državljani EU so tisti, ki bi nas morali usmerjati na poti k močnejši in bolj povezani Evropi.“

Komisija želi s pomočjo posvetovanja z naslovom „Vaše pravice, vaša prihodnost“ od javnosti izvedeti tudi, s kakšnimi praktičnimi ovirami se soočajo posamezniki v vsakdanjem življenju, ko uveljavljajo svoje pravice kot državljani EU ali se sklicujejo na temeljne pravice, zapisane v zakonodaji EU. Komisija želi izvedeti več o vseh težavah, s katerimi se srečujejo Evropejci, bodisi pri potovanju po Evropi, prehodu meja, glasovanju ali kandidiranju na volitvah bodisi pri nakupovanju na spletu.

Informacije, prejete v okviru posvetovanja, bodo neposredno vključene v program politik Komisije za prihodnja leta in bodo podlaga poročila o državljanstvu EU za leto 2013, ki bo predstavljeno 9. maja 2013, na naslednji dan Evrope. Na predlog Komisije bo leto 2013 evropsko leto državljanov (IP/11/959). To bo priložnost za neposredno razpravo z državljani v državah članicah v okviru t. i. „dialogov z državljani“; prvi tak dialog bo potekal 27. septembra v Cadizu.

V prvem poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 je bilo določenih 25 konkretnih ukrepov (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) za odstranitev ovir, s katerimi se soočajo državljani EU pri uresničevanju svojih pravic v EU. Od takrat si Komisija prizadeva izpolniti svoje obljube, na primer s krepitvijo pravic žrtev kaznivih dejanj, zmanjševanjem birokracije za posameznike pri registraciji avta v drugi državi EU, prepovedjo dodatnih stroškov pri uporabi kreditnih kartic in vnaprej označenih polj za spletne kupce ter krepitvijo pravice do poštenega sojenja za vse državljane v EU.

V samo treh mesecih od začetka posvetovanja o prihodnosti Evrope 9. maja je na spletni vprašalnik odgovorilo več kot 8404 ljudi. Sodelovali so državljani vseh držav članic (9,9 % vprašanih je Francozov, 9,2 % Nemcev, 8,9 % Italijanov, 7,6 %, Špancev in 8,5 % Poljakov – podatki o ostalih državah so v Prilogi).

Kratki vprašalnik je na voljo na spletu, izpolniti pa ga je mogoče v 10 minutah. Posvetovanje bo potekalo do 9. septembra: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_sl.htm.

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – so vsi državljani 27 držav članic EU pridobili dodatne pravice. Te zajemajo pravico glasovati in kandidirati na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji, kot veljajo za njene državljane, ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, pritožiti se pri varuhu človekovih pravic ali sodelovati pri evropski državljanski pobudi. Poleg tega se lahko vsi, ki živijo v Evropi, sklicujejo na temeljne pravice iz Listine EU o temeljnih pravicah, kadar pravo EU uporabljajo institucije EU ali ga izvajajo nacionalni organi.

V Poročilu o državljanstvu za leto 2010 je določenih 25 konkretnih ukrepov za odpravo preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja v EU. Med njimi je tudi okrepitev ozaveščenosti ljudi o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju. Zato je Komisija predlagala, naj bo leto 2013 evropsko leto državljanov ter naj se skozi vse leto organizirajo dogodki v zvezi z državljanstvom EU in politikami, povezanimi z državljani.

Več informacij

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Preberite tudi vizijo podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm.

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/yourvoice.

Državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sl.htm.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktne osebe:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar