Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 sierpnia 2012 r.

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy: jeszcze przez 10 dni możesz zabrać głos!

Ponad 8404 obywateli UE wypowiedziało się już w sprawie przyszłości Europy, biorąc udział w szerokich konsultacjach internetowych w sprawie praw obywateli i przyszłości Europy zainicjowanych przez Komisję Europejską, jak pokazują opublikowane dziś najnowsze dane. W Dniu Europy, 9 maja, Komisja Europejska zwróciła się do obywateli Europy o pomoc w określeniu programu politycznego na kolejne lata oraz ukształtowaniu przyszłości Europy (IP/12/461). Szeroko omawiane są propozycje dotyczące „unii politycznej”, „federacji europejskiej” czy nawet „stanów zjednoczonych Europy”. To ważne pytanie o przyszłość Unii Europejskiej powinno zajmować nie tylko polityków, ale także obywateli. Europejczycy mają jeszcze dziesięć dni, by podzielić się opiniami np. w takich kwestiach – „Jak powinna rozwijać się Unia Europejska w najbliższej przyszłości?”, „W jakiej Unii Europejskiej chciałbyś żyć w 2020 roku?”. Konsultacje trwają do 9 września.

„W czasie, gdy debata polityczna w Europie wybiega w przyszłość i dotyczy różnych scenariuszy prawdziwej unii politycznej, gospodarczej i monetarnej, ważne jest, by umożliwić obywatelom wypowiedzenie się w sprawie ich własnej przyszłości. Te konsultacje pozwalają Europejczykom współtworzyć program UE w zakresie ich konkretnych praw jako obywateli UE i szerszym, w jakim kierunku miałaby pójść UE w przyszłości” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. A następnie dodała: „Aby pokonać kryzys, potrzebujemy silniejszej, a nie słabszej Europy. By tak się stało, potrzebujemy aktywnego udziału obywateli. Centralnym elementem wspólnej Europy są przecież prawa, troski i przyszłość jej obywateli. Dlatego właśnie to obywatele powinni przejąć ster w naszej wędrówce ku silniejszej i naprawdę zjednoczonej Europie.”

W ramach konsultacji „Twoje prawa, Twoja przyszłość” Komisja pyta obywateli także o bardzo praktyczne przeszkody, na jakie napotykają w codziennym życiu, wykonując swoje prawa jako obywatele UE lub chcąc odwołać się do praw podstawowych zapisanych w prawie UE. Komisja pragnie poznać wszelkie trudności, z jakimi zmagają się Europejczycy, czy to podróżując po Europie, przekraczając granice, głosując lub kandydując w wyborach, czy też dokonując zakupów internetowych.

Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji na nadchodzące lata i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE – 2013 r., które ma zostać przedstawione podczas kolejnego Dnia Europy, 9 maja 2013 r. Na wniosek Komisji rok 2013 ma być ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli (IP/11/959). Umożliwi to prowadzenie debaty bezpośrednio z obywatelami w państwach członkowskich w ramach tzw. „Dialogu obywatelskiego”, z których pierwszy ma się odbyć 27 września w Kadyksie.

Pierwsze sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. wymienia 25 konkretnych działań (zob. IP/10/1390 i MEMO/10/525 – tekst dostępny w wersji angielskiej) mających na celu usunięcie przeszkód napotykanych przez obywateli UE przy korzystaniu z przysługujących im praw w UE. Od tego czasu Komisja pracowała nad realizacją swoich przyrzeczeń, przykładowo poprzez wzmocnienie praw ofiar przestępstw, ograniczenie biurokracji dla osób rejestrujących samochód w innym państwie UE, zakazanie stosowania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych i domyślnie zaznaczonych pól dla osób dokonujących zakupów online oraz wzmocnienie prawa do rzetelnego procesu dla wszystkich obywateli UE.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy od rozpoczęcia konsultacji w sprawie przyszłości Europy, tj. od 9 maja, wzięło w nich udział i wypełniło formularz online ponad 8404 osób. Wśród nich byli obywatele ze wszystkich państw członkowskich (8,9 % respondentów to Francuzi, 9,2 % – Niemcy, 8,9 % – Włosi, 7,6 % – Hiszpanie i 8,5 % – Polacy; aby dowiedzieć się, ilu respondentów z poszczególnych krajów wzięło udział w konsultacjach zob. załącznik).

Krótki formularz można łatwo i szybko wypełnić w internecie – potrzebny czas to około 10 minut. Konsultacje potrwają do 9 września: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_pl.htm.

Kontekst

Dzięki obywatelstwu UE – które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz uzupełnia je – wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw jako obywatele UE. Obejmują one prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie UE zamieszkania, prawo do ochrony konsularnej zagranicą na takich samych warunkach co obywatele oraz prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ponadto każdy mieszkaniec Europy może powoływać się na prawa podstawowe zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zawsze, gdy prawo UE jest stosowane przez instytucje UE lub wdrażane przez organy krajowe.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. wymienia 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód dla obywateli UE w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Jedno z nich służy pogłębieniu świadomości obywateli na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz ich znaczenia w życiu codziennym. Komisja zaproponowała zatem ogłoszenie roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, a co za tym idzie, zapowiedziała zorganizowanie w trakcie tego roku specjalnych imprez o tematyce europejskiego obywatelstwa i polityk związanych z obywatelstwem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/reding

Przeczytaj także o wizji przyszłej Europy, jaką ma wiceprzewodnicząca Viviane Reding (wersja angielska):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Konsultacje społeczne:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Obywatelstwo UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości (wersja angielska):

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

Total number of replies: 8004

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8004)

France

(10.1%)

Germany

(9.4%)

Italy

(9.1%)

Spain

(7.7%)

Poland

(7.7%)

Portugal

(7.4%)

Romania

(6.2%)

United Kingdom

(5.5%)

Greece

(4.4%)

Belgium

(3.7%)

Bulgaria

(3.2%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.1%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.5%)

Luxembourg

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Finland

(1.3%)

Other

(1.2%)

Sweden

(1.1%)

Ireland

(1.1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.6%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8004)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.2%)

46-65 years old

(22.1%)

Over 65 years old

(4.4%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.2%)


Side Bar