Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. augusztus 31.

Konzultáció Európa jövőjéről: már csak 10 napig tart!

A ma közzétett legfrissebb adatok szerint már több mint 8404 uniós polgár osztotta meg véleményét a Bizottság által a polgárok jogairól és Európa jövőjéről indított széles körű internetes konzultációban. A május 9-i Európa-napon az Európai Bizottság felkérte az Unió polgárait, hogy segítsenek meghatározni az elkövetkező évek politikai menetrendjét, és felvázolni Európa jövőjének körvonalait (IP/12/461). Ennek során felvetődtek a „politikai unióval”, az „európai államszövetséggel” és az „Európai Egyesült Államokkal” kapcsolatos javaslatok is. Nemcsak a politikusoknak, hanem a polgároknak is meg kell vitatniuk az Európai Unió jövőjének fontos kérdését. Még 10 nap áll az európaiak rendelkezésére ahhoz, hogy kifejtsék véleményüket az olyan kérdésekben, mint például: „Hogyan képzeli el az Európai Unió fejlődését a közeljövőben? Milyen Unióban szeretne élni 2020-ban?" A konzultáció szeptember 9-ig tart.

„Napjainkban, amikor Európa jövője áll a politikai vita középpontjában, és számos különféle forgatókönyv létezik arról, hogy mit is jelent valójában a politikai, gazdasági és monetáris unió, lehetővé kell tennünk a polgárok számára, hogy kivegyék részüket a saját jövőjükről szóló vitából. A konzultáció lehetőséget ad az európaiaknak arra, hogy segítsenek az uniós menetrend kialakításában uniós polgárként élvezett konkrét jogaikat illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy tágabb értelemben merre tartson az EU a jövőben” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „A válságból való kilábaláshoz több, nem pedig kevesebb Európára van szükségünk. És ez csak a polgáraink bevonásával érhető el. Európa végtére is a polgárok jogairól, aggodalmairól és jövőjéről szól. Ezért a polgároknak kell bennünket irányítaniuk az erősebb, integráltabb Európa felé vezető utunk során.”

A Bizottság „Az Ön jogai, az Ön jövője” című konzultációja olyan gyakorlati akadályokról is kérdezi a közvéleményt, amelyekkel a polgárok mindennapi életük során találkoznak, amikor uniós polgárként jogaikat gyakorolják, vagy amikor az uniós jog által védett alapvető jogaikkal akarnak élni. A Bizottság tudomást kíván szerezni minden olyan nehézségről, amellyel az európaiak szembe találják magukat például akkor, amikor Európán belül utaznak, átlépik a határt, választásokon szavaznak vagy jelöltként indulnak, vagy éppen az interneten vásárolnak.

A konzultáció során kapott válaszok közvetlenül alakítják majd a Bizottság elkövetkező évekre vonatkozó politikai menetrendjét, és a jövő évi Európa-napon, 2013. május 9-én bemutatandó, uniós polgárságról szóló 2013-as jelentés alapját képezik. A Bizottság javaslatára 2013-at „A polgárok európai évének” nyilvánítják (IP/11/959). Ennek során lehetőség nyílik arra, hogy a tagállamokban közvetlen vitákat folytassunk a polgárokkal az ún. „civil párbeszédek” keretében, amelyre először szeptember 27-én Cádizban kerül sor.

Az első ízben 2010-ben kiadott, uniós polgárságról szóló jelentés 25 konkrét fellépést vázolt fel (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) azon akadályok felszámolására, amelyek gátolják az uniós polgárokat a jogaik gyakorlásában az EU-n belül. A Bizottság azóta ígéretei valóra váltásán dolgozott: például megerősítette a bűncselekmények áldozatait megillető jogokat, csökkentette a gépjárművek más uniós országban történő bejegyzésével kapcsolatos bürokráciát, megtiltotta a hitelkártya-használattal járó járulékos költségek kivetését és az online vásárlóknak szóló előre kipipált jelölő négyzetek alkalmazását, továbbá megerősítette az Unióban élő összes polgár tisztességes eljáráshoz való jogát.

Alig három hónappal az Európa jövőjéről folytatott konzultáció május 9-i elindítása után a résztvevők, illetve válaszadók száma már meghaladta a 8404-et. Az összes tagállam polgárai képviseltették magukat (a válaszadók 9,9 %-a francia, 9,2 %-a német, 8,9%-a olasz, 7,6 %-a spanyol és 8,5%-a lengyel – az Ön országának részvételi arányát a mellékletben láthatja).

A rövid kérdőív mindössze tíz perc alatt egyszerűen kitölthető az interneten. A konzultáció szeptember 9-én zárul:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_hu.htm.

Előzmények

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti állampolgárságot – az EU 27 tagállamának valamennyi polgárát uniós polgárként kiegészítő jogok illetik meg. E jogok közé tartozik az aktív és passzív választójog az érintett lakóhelye szerinti uniós tagállamban a helyi és az európai választások során, a konzuli védelemhez való jog külföldön az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett, valamint az uniós polgár joga arra, hogy az Európai Parlamenthez petíciót vagy az európai ombudsmanhoz panaszt nyújtson be, illetve európai polgári kezdeményezésekben vegyen részt. Ezenfelül minden olyan esetben, amikor az uniós intézmények uniós jogot alkalmaznak vagy a nemzeti hatóságok uniós jogot hajtanak végre, minden Európában élőt megilletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapjogok.

Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés 25 olyan konkrét fellépést vázolt fel, melyek célja, hogy megszüntessék az uniós polgárok előtt az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog tekintetében még fennálló akadályokat. E fellépések egyike az európaiak azzal kapcsolatos tudatosságának erősítésére irányul, hogy mit is jelent számukra az uniós polgárság státusza, illetve milyen előnyöket nyújtanak számukra e jogok a hétköznapi életük során. A Bizottság ezért javasolta, hogy 2013-at nyilvánítsák a polgárok európai évének, valamint az egész év során szervezzenek célzott rendezvényeket az uniós polgárságról és a polgársággal kapcsolatos szakpolitikákról.

További információk

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Olvassa el Reding alelnök Európáról alkotott jövőképét:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Nyilvános konzultáció:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_hu.htm

Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar