Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2012

Διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης: απομένουν μόνο 10 ημέρες!

Με βάση τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, πάνω από 8.404 πολίτες της ΕΕ έχουν ήδη εκφράσει τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, συμμετέχοντας στην ευρεία διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και το μέλλον της Ευρώπης, την οποία εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαίους πολίτες να συμβάλουν στην κατάρτιση του θεματολογίου πολιτικής για τα επόμενα χρόνια και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης (IP/12/461). Η κοινή γνώμη ασχολείται πλέον ευρέως με τις προτάσεις για τη δημιουργία «Πολιτικής Ένωσης», «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας» ή των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Το σημαντικό αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απασχολήσει μόνο τους πολιτικούς, αλλά και τους απλούς πολίτες. Οι Ευρωπαίοι έχουν ακόμη στη διάθεσή τους δέκα ημέρες για να εκφράσουν τις απόψεις τους απαντώντας σε ερωτήματα όπως «Πώς θα θέλατε να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον; Σε τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλατε να ζείτε το 2020;». Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

«Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι πολιτικές συζητήσεις στην Ευρώπη περιστρέφονται γύρω από το μέλλον και εξετάζουν διάφορα σενάρια για μια αληθινή πολιτική, καθώς και οικονομική και νομισματική Ένωση, είναι σημαντικό να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάσουν το ίδιο τους το μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση δίδει στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ, όσον αφορά τα συγκεκριμένα δικαιώματα που απολαμβάνουν ως πολίτες της ΕΕ, αλλά και, γενικότερα, σε σχέση με την κατεύθυνση προς την οποία επιθυμούν να κινηθεί η ΕΕ στο μέλλον», δήλωσε σχετικά η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας της ΕΕ. «Για να εξέλθουμε από την κρίση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Προς τούτο, πρέπει να έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Σε τελική ανάλυση, η Ευρώπη αφορά τα δικαιώματα, τις ανησυχίες και το μέλλον τους. Συνεπώς, οι πολίτες είναι εκείνοι που πρέπει να μας καθοδηγούν στην πορεία μας προς μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη.»

Η διαβούλευση της Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας» περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα κατεξοχήν πρακτικά προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όταν ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ ή όταν θέλουν να επικαλεστούν θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή θέλει να πληροφορηθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν μετακομίζουν σε άλλη χώρα, όταν ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές ή όταν πραγματοποιούν αγορές ηλεκτρονικά.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια και θα αποτελέσουν τη βάση για την έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2013, η οποία θα υποβληθεί στις 9 Μαΐου 2013, δηλαδή κατά την Ημέρα της Ευρώπης του επόμενου έτους. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το 2013 ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών (IP/11/959). Τούτο θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την πραγματοποίηση απευθείας συζητήσεων με τους πολίτες στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των λεγόμενων «Διαλόγων με τους πολίτες», εκ των οποίων ο πρώτος έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στο Κάντιθ, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία εκδόθηκε το 2010, καθόρισε σε γενικές γραμμές 25 συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525) για να αρθούν τα εμπόδια που οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ. Έκτοτε, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να τηρήσει τις υποσχέσεις της, παραδείγματος χάρη με την ενίσχυση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα θύματα αξιόποινων πράξεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξινομήσουν ένα αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, την απαγόρευση των πρόσθετων επιβαρύνσεων για τις πιστωτικές κάρτες και των προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων στις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και με την ενίσχυση των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες στην ΕΕ.

Τρεις μόλις μήνες από την έναρξη της διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου, πάνω από 8.404 άτομα έχουν συμμετάσχει και απαντήσει στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Ο ανωτέρω αριθμός περιλαμβάνει πολίτες από όλα τα κράτη μέλη (το 9,9% των απαντησάντων είναι από τη Γαλλία, το 9,2% από τη Γερμανία, το 8,9% από την Ιταλία, το 7,6% από την Ισπανία και το 8,5% από την Πολωνία – δείτε το ποσοστό συμμετοχής από τη χώρα σας στο παράρτημα).

Το σύντομο ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα ηλεκτρονικά και απαιτεί μόνο δέκα λεπτά. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Ιστορικό

Χάρη στην ιθαγένεια της ΕΕ – η οποία δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, αλλά την συμπληρώνει – όλοι οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ διαθέτουν μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων ως πολίτες της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο κατοικούν, το δικαίωμα στην προξενική προστασία στο εξωτερικό υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της οικείας χώρας, το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα συμμετοχής σε Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Επιπλέον, οποιοσδήποτε κατοικεί στην Ευρώπη μπορεί να επικαλεστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή από τις εθνικές αρχές.

Η έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ καθόρισε σε γενικές γραμμές 25 συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για να αρθούν τα εμπόδια που οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Μία από αυτές είναι να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη επίγνωση ότι έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι έχουν δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, καθώς και το τι σημαίνουν τα δικαιώματα αυτά στην καθημερινή τους ζωή. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε να ορισθεί το 2013 ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και να οργανωθούν, καθ’ όλη τη διάρκειά του, ειδικές εκδηλώσεις σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τις πολιτικές που αφορούν τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για Θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/reding

Ενημερωθείτε επίσης για το πώς βλέπει το μέλλον της Ευρώπης η Αντιπρόεδρος Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Δημόσια διαβούλευση:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Ιθαγένεια της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar