Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. august 2012

Høring om EU's fremtid: 10 dage tilbage!

Over 8404 EU-borgere har allerede givet deres mening til kende om EU's fremtid ved at deltage i den brede onlinehøring om borgernes rettigheder og EU's fremtid, som Europa-Kommissionen har iværksat – det viser de seneste tal, der er offentliggjort i dag. Den 9. maj – Europadag – bad Europa-Kommissionen EU-borgerne om at hjælpe med at sætte den politiske dagsorden for de kommende år og forme EU's fremtid (IP/12/461). Forslag om en "politisk union", en "europæisk føderation" eller "Europas forenede stater" er noget, alle snakker om. Det vigtige spørgsmål om Den Europæiske Unions fremtid bør ikke kun debatteres af politikerne, men også af borgerne. EU-borgerne har endnu ti dage til at fremsætte deres synspunkter om spørgsmål som f.eks. "Hvordan kunne du tænke dig, at Den Europæiske Union udvikler sig i den nære fremtid? I hvilket EU ønsker du at bo i 2020?" Høringen lukkes den 9. september.

"I dag, hvor den politiske debat i Europa er rettet mod fremtiden og de forskellige scenarier for en egentlig politisk og økonomisk og monetær union, er det vigtigt at give borgerne mulighed for at deltage i udformningen af deres egen fremtid. Denne høring er EU-borgernes mulighed for at bidrage til at sætte EU's dagsorden, hvad angår deres konkrete rettigheder som EU-borgere, og generelt udtale sig om, i hvilken retning de ønsker EU bevæger sig i fremtiden", sagde næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Vi har brug for mere EU, ikke mindre, for at komme ud af krisen. Og derfor har vi brug for borgernes hjælp. EU handler jo om deres rettigheder, deres bekymringer og deres fremtid. Borgerne bør derfor vise os vejen til et stærkere og mere integreret EU."

Kommissionens høring "Dine rettigheder, din fremtid" spørger også borgerne om de meget praktiske hindringer, de møder i deres hverdag, når de udøver deres rettigheder som EU-borgere, eller når de ønsker at påberåbe sig de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i EU-retten. Kommissionen ønsker at få mere at vide om de vanskeligheder, EU-borgerne støder på, f.eks. når de rejser i Europa, når de flytter over grænserne, når de stemmer eller stiller op til valg, eller når de shopper online.

Borgernes svar på høringen vil bidrage direkte til Kommissionens politiske dagsorden for de kommende år og danne grundlag for rapporten om unionsborgerskab 2013, der skal fremlægges den 9. maj 2013, den næste Europadag. Efter forslag fra Kommissionen er 2013 udnævnt til Borgernes Europaår (IP/11/959). Det vil være en lejlighed til at debattere direkte med borgerne i medlemsstaterne i såkaldte "borgerdialoger" – hvoraf den første vil finde sted den 27. september i Cadiz.

Den første rapport om unionsborgerskab i 2010 definerede 25 konkrete foranstaltninger (se IP/10/1390 og MEMO/10/525), der skulle fjerne de hindringer, EU-borgerne støder på, når de udøver deres rettigheder i EU. Kommissionen har siden arbejdet på at holde sine løfter og har f.eks. styrket rettighederne for ofre for forbrydelser, fjernet bureaukratiet for borgere, der indregistrerer en bil i et andet EU-land, forbudt ekstra kreditkortgebyrer og felter, der på forhånd er afkrydset for handlende på nettet, og styrket retten til en retfærdig rettergang for alle EU-borgere.

Bare tre måneder efter lanceringen af høringen om EU's fremtid den 9. maj har over 8404 borgere deltaget og besvaret onlinespørgeskemaet. Det er borgere fra alle medlemsstater (9,9 % af deltagerne er fra Frankrig, 9,2 % fra Tyskland, 8,9 % fra Italien, 7,6 % fra Spanien og 8,5 % fra Polen – se mere om dit land i bilaget).

Det er nemt at udfylde det korte spørgeskema online, og det tager kun ti minutter af din tid. Høringen løber frem til den 9. september.

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Baggrund

Takket være unionsborgerskabet - som ikke erstatter det nationale statsborgerskab, men supplerer det - har alle statsborgere i de 27 EU-medlemsstater et sæt ekstra rettigheder som EU-borgere. Blandt disse er retten til at stemme og stille op ved lokalvalg og europaparlamentsvalg i det EU-land, som de bor i, retten til konsulær beskyttelse i tredjelande på samme betingelser som nationale statsborgere, retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og klager til den europæiske ombudsmand og retten til at deltage i et europæisk borgerinitiativ. Endvidere kan alle, der bor i EU, påberåbe sig de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, når EU-retten anvendes af EU-institutionerne eller de nationale myndigheder.

Rapporten om unionsborgerskab 2010 nævnte 25 konkrete foranstaltninger for at fjerne de tilbageværende hindringer for EU-borgeres udøvelse af deres ret til fri bevægelighed i EU. En af foranstaltningerne består i at styrke borgernes bevidsthed om deres unionsborgerskab, deres rettigheder og disse rettigheders betydning i deres dagligdag. Kommissionen foreslog derfor at udnævne 2013 til Borgernes Europaår og afholde målrettede arrangementer om unionsborgerskabet og borgerrelaterede politikker året igennem.

Yderligere oplysninger

Website for næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/reding

Læs også om næstformand Viviane Redings synspunkter om EU's fremtid:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Offentlig høring:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Presserum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar