Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. avgusta 2012

Kartiranje morskega dna: nove priložnosti za modro rast in delovna mesta v zvezi z morji in oceani

Oceani in morja, ki obkrožajo Evropo, ponujajo nove priložnosti za rast in delovna mesta ter tako lahko pripomorejo k izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Da bi ta potencial lahko kar najbolje izkoristili, moramo izvedeti več o tem, kaj se dogaja pod morsko gladino. Evropska komisija predlaga, da se do leta 2020 izdela digitalna karta morskega dna v evropskih vodah in vse obstoječe podatke zbere v enotni, celoviti zbirki podatkov, ki bi bila dostopna vsakomur. Z današnjim sprejetjem zelene knjige o „Znanju o morju“ Komisija začenja posvetovanje o tem, kako bi to lahko uresničili. V ta namen zastavlja številna vprašanja, med drugim „kako sedanja prizadevanja posameznih držav članic vključiti v skupna prizadevanja na ravni EU?“, „kako razviti cenejše tehnologije za opazovanje?“ in „kakšen bi bil lahko prispevek zasebnega sektorja?“. Posvetovanje bo potekalo do 15. decembra 2012.

Nova celovita večločljivostna digitalna karta morskega dna v evropskih vodah bi morala biti največje možne ločljivosti ter zajemati topografijo, geologijo, habitate in ekosisteme. Spremljati bi jo morale pravočasne opombe in informacije o fizikalnem, kemijskem in biološkem stanju vodnega stolpa, s tem povezani podatki o učinku človekovih dejavnosti in oceanografske napovedi. Vse to bi moralo biti lahko dostopno, interoperabilno in brez omejitev za uporabo. Projekt bi moral temeljiti na trajnostnem postopku, s katerim bi se postopno izboljševalo njegovo primernost za predvideni namen in državam članicam pomagalo, da kar najbolj povečajo potencial svojih programov pomorskega opazovanja, vzorčenja in zemljemerskih meritev.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Bolj strukturiran pristop k poznavanju morja lahko prinese koristi evropskemu gospodarstvu. Z njegovo pomočjo bi se konkurenčnost podjetij, ki svoje dejavnosti opravljajo na naših morjih in obalah, lahko povečala za 300 milijonov evrov na leto. Ustvarile bi se lahko tudi nove priložnosti v vrednosti dodatnih 200 milijonov evrov na leto. Koristi zmanjšanja negotovosti je težje izračunati, ocenjujemo pa, da bi v primeru zmanjšanja negotovosti pri napovedovanju dviga morske gladine v prihodnosti za 25 % na leto ljudem, ki so zadolženi za zaščito evropskih obalnih območij, lahko prihranili dodatnih 100 milijonov evrov letno. Prvi sklop pilotnih projektov je pokazal, da je takšen pristop izvedljiv. Tako pridobljene izkušnje bomo uporabili kot podlago za naše nadaljnje delo.

Oceani in morja, ki obkrožajo Evropo, lahko zagotovijo izzivov polna in hvaležna delovna mesta, ki bodo izpolnjevala pričakovanja evropske mladine. Lahko so vir čiste energije, ki jo potrebujemo, če se želimo izogniti podnebni katastrofi. Lahko so vir beljakovin za zdravo prehrano. Lahko so vir farmacevtskih izdelkov in encimov, pridobljenih iz organizmov, ki živijo na območjih s skrajnimi temperaturnimi, svetlobnimi in tlačnimi razmerami. Z globokomorskimi rudniki lahko celo ponudijo rešitve za pokrivanje vse večje svetovne potrebe po surovinah.

Te nove priložnosti za modro rast in delovna mesta spodbujata dva dejavnika. Prvič, zaradi pomanjkanja razpoložljivih zemljišč in sladke vode se človeštvo ponovno ozira k virom, ki se nahajajo na 71 % površine našega planeta, ki ga prekriva slana voda. Drugič, hiter napredek na področju tehnologij za podvodno opazovanje, daljinsko upravljanje in gradbeništvo, ki jih razvija predvsem naftna industrija, se lahko uporabi tudi v številnih drugih razvijajočih se industrijskih panogah ter v zelo raznovrstnih oceanografskih in vremenskih pogojih.

Za uresničitev tega potenciala moramo podjetjem olajšati morebitne naložbe, zmanjšati stroške in tveganja ter spodbujati inovacije. Zagotoviti moramo tudi, da bo takšna širitev modrega gospodarstva trajnostna. Virov je veliko, vendar niso neizčrpni, zato moramo ugotoviti, v kakšnem stanju je morje danes in kako bi se to lahko spremenilo v prihodnosti. Ugotoviti moramo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na oceane in obratno.

Trenutno podatke hrani na stotine ustanov po Evropi. Podatke o točno določenem parametru na točno določenem območju je težko najti. Poleg tega je tudi zapleteno pridobiti dovoljenja za njihovo uporabo, sestavljanje nezdružljivih podatkov iz različnih virov v celovito sliko pa zamudno. Zaradi tega se povečujejo stroški upravljavcev morja, številne potencialne dejavnosti pa nikoli ne zaživijo.

Komisija namerava sodelovati z državami članicami pri združevanju razpoložljivih virov in mehanizmov, da bi se navedeno znanje dalo na voljo industriji, javnim organom, raziskovalcem in družbi.

Ozadje

V sporočilu Komisije iz septembra 2010 z naslovom „Znanje o morju 2020“ je prikazano, da bi se z boljšim upravljanjem pomorskega opazovanja in podatkov o morju zmanjšali stroški pomorskih dejavnosti, spodbudila inovativnost in zmanjšala negotovost glede razvoja morij v prihodnosti.

V prvem sklopu pripravljalnih ukrepov v okviru celostne pomorske politike EU so bili vzpostavljeni prototipi podatkovnih platform, ki omogočajo dostop do podatkov o morju, ki jih hranijo evropski javni organi. Šest skupin za tematsko povezovanje – za hidrografijo, geologijo, fiziko, kemijo, biologijo in fizične habitate – je v mrežo povezalo 53 organizacij. Obenem je bila v okviru evropskega programa za spremljanje Zemlje (GMES) vzpostavljena pomorska storitev, ki omogoča podajanje oceanografskih napovedi na podlagi satelitskih podatkov in podatkov, zbranih na kraju samem, na podlagi evropskega okvira za zbiranje podatkov pa je bil uveden postopek za strukturirano zbiranje podatkov o ribištvu. Dejavne so tudi države članice EU.

Dodatne informacije:

Povezava do Znanja o morju:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar