Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. augusztus 29.

A tengerfenék feltérképezése új lehetőségeket kínál a tengeri ágazatok fejlődésére és a munkahelyteremtésre

Az Európát övező óceánok és tengerek a növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek kiaknázása hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítéséhez. Mindehhez azonban többet kell tudnunk arról, mi is történik a tengerek mélyén. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2020-ra készüljön el az európai vizek tengerfenék-területeinek digitális térképe oly módon, hogy az összes rendelkezésre álló adatot egyetlen adatbázisba gyűjtjük össze és az adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük. A tengerrel kapcsolatos ismeretekről szóló, a mai napon elfogadott zöld könyvvel a Bizottság konzultációt indít arról, hogy mindez hogyan valósítható meg. A dokumentum számos kérdést felvet, köztük azt, hogy miként lehetne a tagállamokban jelenleg is folyó tevékenységet uniós szinten összefogni, hogyan lehetne olcsóbb megfigyelési technológiákat kidolgozni, és milyen szerep juthat mindebben a magánszektornak. A konzultáció 2012. december 15-én zárul.

Az európai vizek tengerfenék-területeiről készítendő új, többféle felbontású, összefüggő digitális térképnek a lehető legnagyobb felbontásúnak kell lennie, és ki kell terjednie a topográfiai és geológiai szempontokra, az élőhelyekre és az ökoszisztémákra. A térképet a víztest fizikai, kémiai és biológiai állapotára vonatkozó friss megfigyeléseknek és információknak, az emberi tevékenységek hatásával kapcsolatos adatoknak, valamint oceanográfiai előrejelzéseknek kell kiegészíteniük. Fontos, hogy az információk könnyen hozzáférhetőek, egymással kompatibilisek és szabadon felhasználhatóak legyenek. A térképet folyamatosan frissíteni kell, hogy egyre jobban elláthassa feladatát, és segítse a tagállamokat a tengeri megfigyeléseikben, mintavételezéseikben és felügyeleti programjaikban rejlő lehetőségek maximális kiaknázásában.

Maria Damanaki, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: „Az európai gazdaság számára előnyös volna a tengerrel kapcsolatos ismeretek strukturáltabb megközelítése. Ily módon évente 300 millió euró értékben növekedhetne a tengeren és a tengerparton dolgozók versenyképessége, és évente további 200 millió euró értékben jönnének létre új lehetőségek. A tengerek jövőbeli állapotával kapcsolatos bizonytalanság csökkenéséből eredő előnyöket nehezebb számszerűsíteni, azonban becsléseink szerint ha a tengerszint jövőbeni emelkedésével kapcsolatos bizonytalanság évente 25%-kal mérséklődne, akkor az európai partok védelme kapcsán felmerülő költségekből évente 100 millió eurót takaríthatnánk meg. Az első kísérleti projektek alapján ez a módszer megvalósíthatónak tűnik, és a továbbiakban a belőlük nyert tapasztalatokra fogunk támaszkodni.”

Az Európát övező óceánok és tengerek a fiatalok elvárásaihoz igazodó, kihívást jelentő és motiváló munkalehetőségeket rejtenek. Az óceánok és tengerek kiaknázása révén továbbá tiszta energiához juthatunk, ez pedig elengedhetetlen az éghajlati katasztrófa elkerüléséhez. A tengeri élőlények egészséges proteinforrást jelentenek, míg a rendkívül szélsőséges hőmérsékleti körülmények, fény- és nyomásviszonyok között élő organizmusok gyógyszerek és enzimek alapanyagául szolgálhatnak. Az Európát körülvevő óceánok és tengerek végül a mélytengeri bányászat iránt világszinten egyre fokozódó igény kielégítésében is szerephez juthatnak.

A tengeri ágazatok tekintetében a különböző fejlődési és a munkahely-teremtési lehetőségek hátterében két fő tényező áll. Először is, mivel egyre kevesebb a még rendelkezésre álló szárazföldi terület és az édesvíz, az emberiség arra kényszerül, hogy megpróbálja kiaknázni a bolygónk felszínének 71%-át kitevő tengervízben rejlő erőforrásokat. Másodszor a víz alatti megfigyelés, a távműködtetésű műveletek és az építési technológiák terén elsősorban a kőolaj-iparágnak köszönhetően végbement gyors fejlődés eredményei számos új ágazatban is hasznosíthatók, méghozzá a legkülönfélébb oceanográfiai és meteorológia körülmények között.

Mindezen lehetőségek kiaknázásához egyszerűbbé kell tennünk a beruházások megvalósítását. Csökkenteni kell a költségeket, mérsékelni a kockázatokat, ösztönözni az innovációt, továbbá biztosítani azt, hogy a tengeri ágazatok fejlődése fenntartható módon történjen. A tengeri erőforrások bőségesek, azonban nem végtelenek. Éppen ezért tudnunk kell, milyen állapotban vannak most a tengerek és hogyan változhatnak a jövőben. Világosan kell értenünk az éghajlat-változás és az óceánok közötti kölcsönhatásokat.

Mivel az információkat jelenleg több száz különböző európai intézmény tárolja, nehéz az egyes területekre vonatkozó konkrét adatokat megtalálni, a felhasználásukra vonatkozó engedélyt megszerezni, és időigényes a különböző adatforrásokból származó, egymással nem kompatibilis információkból egységes képet kialakítani. Mindez anyagi terhet is ró a tengeri ágazatokban működő vállalatokra, ennek következtében pedig számos tevékenység nem valósul meg a gyakorlatban.

A Bizottság célja együttműködni a tagállamokkal a különböző források és mechanizmusok egy helyen való összegyűjtése érdekében, hogy ezáltal az ismeretek az ipar, a hatóságok, a kutatók és a társadalom számára egyaránt hozzáférhetőek legyenek.

Háttérinformációk

„A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” című, 2010. szeptemberi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy a tengerekre vonatkozó megfigyelések és adatok hatékonyabb összehangolása révén csökkenteni lehetne a tengeren végzett műveletek költségeit, ösztönözni lehetne az innovációt és mérsékelni a tengerek jövőbeli állapotával kapcsolatos bizonytalanságot.

Az EU integrált tengerpolitikájának keretébe tartozó első előkészítő intézkedések nyomán kialakításra kerültek azon adatplatformok prototípusai, amelyek hozzáférést biztosítanak a különböző európai közhivatalok tengerügyi adataihoz. 53 szervezet részvételével hat – vízrajzzal, geológiával, fizikával, kémiával, biológiával és fizikai élőhelyekkel foglalkozó – tematikus csoportból álló hálózat jött létre. Ezzel párhuzamosan az európai Föld-megfigyelési program (GMES) keretében tengerügyi szolgálat került felállításra, amely műholdas és földi adatok felhasználásával biztosít oceanográfiai előrejelzéseket, továbbá az uniós halászati adatgyűjtési keret révén lehetőség van a halászati adatok strukturált formában történő összegyűjtésére. E tevékenységben az EU tagállamai is aktívan részt vesznek.

További információk:

A „tengerrel kapcsolatos tudás” elnevezésű kezdeményezés internetes oldala:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_hu.htm

A konzultáció internetes oldala:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar