Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2012

Η πόλη Aarhus θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στη Δανία το 2017

Η ανεξάρτητη επιτροπή που αξιολογεί τις χώρες οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης συνέστησε την ανάδειξη της πόλης Aarhus για το έτος 2017. Η πόλη Aarhus επικράτησε έναντι της Sønderborg και θα είναι η πόλη που θα εκπροσωπήσει τη Δ ανία. Η Κύπρος είναι το άλλο κράτος μέλος από το οποίο μια πόλη θα αναδειχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017. Οι δύο νικήτριες πόλεις θα οριστούν επισήμως από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τον Μάιο του 2013.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε τα εξής : «Συγχαίρω την πόλη Aarhus για την επιτυχία της. Είμαι σίγουρη ότι η πόλη και οι πολίτες της θα συμμετάσχουν με ενθουσιασμό στην προετοιμασία τους έτους της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης καταλύτη για τη μεταμόρφωση των πόλεων, καθώς αποφέρει ι οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στους πολίτες της.»

Ιστορικό

Στην Κύπρο συνεχίζεται η αναμέτρηση της Λευκωσίας και της Πάφου (IP/11/1591). Η κριτική επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τη σύστασή της στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι πόλεις που έχουν υποβάλει αίτηση αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που έχουν καθορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, οι πόλεις πρέπει να ετοιμάσουν πολιτιστικό πρόγραμμα με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και να προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών που διαμένουν στην πόλη, στα περίχωρα και στο εξωτερικό.

Η ευρωπαϊκή διάσταση αντανακλάται στα θέματα που επιλέγονται και στον τρόπο με τον οποίο διοργανώνονται οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών φορέων σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να έχει αποτελέσματα με διάρκεια και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.

Η ανεξάρτητη επιτροπή η οποία διατυπώνει τη σύσταση αποτελείται απο 13 μέλη, από τα οποία τα επτά ορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα έξι από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (βλ. παρακάτω κατάλογο των κρατών μελών από την Ευρώπη).

Ο κατάλογος των χωρών που θα φιλοξενεί την πολιτιστική πρωτεύουσα έως το έτος 2019 καθορίστηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών το 2006. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα χώρες για την ανάληψη του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης μετά το 2019 (IP/12/815).

Η διαδικασία για την επιλογή της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αρχίζει με το στάδιο της προεπιλογής ύστερα από το οποίο καταρτίζεται ένας αρχικός κατάλογος επιλεγμένων πόλεων. Η τελική επιλογή γίνεται εννέα μήνες αργότερα. Οι δύο πόλεις που επιλέγονται (μία ανά χώρα) ορίζονται στη συνέχεια επισήμως από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Τα μέλη της ομάδας επιλογής που έχουν διοριστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι τα εξής:

  • Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: σερ Jeremy Isaacs (Ηνωμένο Βασίλειο) στέλεχος της τηλεόρασης και πρώην Διευθυντής της Βασιλικής Όπερας, Covent Garden· Manfred Gaulhofer (Αυστρία), Γενικής Διευθυντής της πολιτιστικής πρωτεύουσας «Graz 2003», ο οποίος έχει διαχειριστεί πολλά ευρωπαϊκά σχέδια.

  • Από το Συμβούλιο: Erna Hennicot-Schoepges (Λουξεμβούργο), πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), είναι σήμερα επικεφαλής διαφόρων εθνικών και διεθνών πολιτιστικών οργανώσεων· Constantin Chiriac (Ρουμανία), Αντιπρόεδρος της πολιτιστικής πρωτεύουσας «Sibiu 2007» και νυν διευθυντής του εθνικού θεάτρου Radu Stanca.

  • Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Jordi Pardo (Ισπανία), αρμόδιος πολιτιστικών σχεδίων στον τομέα του διεθνούς πολιτισμού· Steve Green (Ηνωμένο Βασίλειο), ερευνητής σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής.

  • Από την Επιτροπή των Περιφερειών: Elisabeth Vitouch (Αυστρία) η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Επιτροπής των Περιφερειών και είναι μέλος της δημοτικής αρχής της Βιέννης.

Ύστερα από τις πόλεις Guimarães (Πορτογαλία) και Maribor (Σλοβενία) φέτος, οι επόμενες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2013 θα είναι η Μασσαλία (Γαλλία) και η πόλη Košice (Σλοβακία)· για το 2014 οι πόλεις Umeå (Σουηδία) και Riga (Λετονία) , για το 2015 οι πόλεις Mons (Βέλγιο) και Plzen (Τσεχική Δημοκρατία) και για το 2016 οι πόλεις Wroclaw (Πολωνία) και Donastia-San Sebastián (Ισπανία).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  Δικτυακός τόπος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Ιστοσελίδα της Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κα Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar