Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. august 2012

Århus skal være europæisk kulturhovedstad i Danmark i 2017

Den uafhængige jury, der vurderer ansøgningerne fra de byer, der ønsker at være de kommende europæiske kulturhovedstæder, har henstillet, at Århus tildeles titlen i 2017. Århus vandt over Sønderborg i konkurrencen om at repræsentere Danmark. Cypern er den anden medlemsstat, hvor en by skal være kulturhovedstad om fem år. De to vindende byer vil blive formelt udpeget af EU's Ministerråd i maj 2013.

I anledning af valget udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom: "Jeg vil gerne ønske Århus til lykke med at være blevet valgt som kulturhovedstad. Jeg er sikker på, at byen og dens borgere vil deltage med entusiasme i forberedelserne. Den europæiske kulturhovedstad har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremme mangfoldighed i Europas kulturer. Initiativet fungerer også som en katalysator for byerne og giver betydelige økonomiske og sociale fordele for borgerne."

Baggrund

I Cypern står løbet stadig mellem Nicosia og Paphos (IP/11/1591). Juryen forventes at træffe sin afgørelse i midten af september.

De bydende byer vurderes på grundlag af de kriterier, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Ifølge disse kriterier skal byerne udarbejde et kulturprogram med en stærk europæisk dimension og fremme deltagelse af de borgere, der bor i og omkring byen og i udlandet.

Den europæiske dimension afspejles i de valgte temaer og i, hvordan de forskellige arrangementer under programmet gennemføres. Kulturformidlere i de forskellige EU-lande tilskyndes til at samarbejde. Programmet skal også have en varig virkning og bidrage til den langsigtede strategi for den kulturelle og sociale udvikling i byen.

Den uafhængige jury, som foretager udvælgelsen, består af 13 medlemmer, hvoraf syv udnævnes af EU-institutionerne og seks af den pågældende medlemsstat (se listen over europæiske medlemmer nedenfor).

Rækkefølgen for de forskellige landes værtskab for den europæiske kulturhovedstad indtil 2019 er fastlagt i en afgørelse truffet af Europa-Parlamentet og Rådet i 2006. Kommissionen har for nylig fremsat forslag om, hvilke lande der skal være værter for de europæiske kulturhovedstæder efter 2019 (IP/12/815).

Processen for udvælgelse af en europæisk kulturhovedstad begynder med en foreløbig udvælgelse, der munder ud i en liste over indstillede byer. En endelig udvælgelse finder sted ni måneder senere. De to udvalgte byer (én pr. land) udpeges derefter officielt af EU's Ministerråd.

Følgende jurymedlemmer er udnævnt af EU-institutionerne:

  • Udnævnt af Europa-Kommissionen: Sir Jeremy Isaacs (Det Forenede Kongerige) – direktør i tv-branchen og tidligere leder af Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Østrig) – var leder af Kulturhovedstad Graz 2003 og har ledet mange europæiske projekter.

  • Udnævnt af Rådet: Erna Hennicot-Schoepges (Luxembourg) – tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE); hun står nu i spidsen for forskellige nationale og internationale kulturorganisationer; Constantin Chiriac (Rumænien) – næstformand for Kulturhovedstad Sibiu 2007 og i øjeblikket direktør for nationalteatret Radu Stanca.

  • Udnævnt af Europa-Parlamentet: Jordi Pardo (Spanien) – ansvarlig for kulturprojekter inden for international kultur; Steve Green (Det Forenede Kongerige) – forsker inden for kulturpolitik.

  • Udnævnt af Regionsudvalget: Elisabeth Vitouch (Østrig) – repræsenterer Underudvalget for Kultur og Uddannelse under Regionsudvalget og er medlem af bystyret i Wien.

Efter Guimarães (Portugal) og Maribor (Slovenien) i år bliver Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet) europæiske kulturhovedstæder i 2013, Umeå (Sverige) og Riga (Letland) i 2014, Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015 og Wrocław (Polen) og Donastia-San Sebastián (Spanien) i 2016.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: webstedet for de europæiske kulturhovedstæder

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar