Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Hälsa: EU:s journalistpris för folkhälsa – 2011 års vinnare

Bryssel den 1 februari 2012 – I går kväll delades fyra priser ut till de journalister i EU som skrivit de bästa artiklarna på området folkhälsa. Artiklarna valdes ut bland nästan 500 bidrag som skickats in av journalister från alla 27 EU-länderna. De vinnande artiklarna handlar om

  • antibiotikaresistens,

  • motion som ett sätt att bekämpa depression,

  • bröstcancer,

  • de skadliga effekterna av rökning.

EU:s journalistpris för folkhälsa 2011 har som mål att framhäva och belöna det arbete som journalister från hela EU gör för att lyfta fram viktiga hälsofrågor som påverkar alla EU:s invånare. Huvudtemat i årets tävling var kampanjen ”Europa för patienterna”, som omfattar en rad frågor relaterade till hälso- och sjukvård och patientsäkerhet. I år delades dessutom ett särskilt pris ut till artiklar om insatser mot rökning, för att sprida information om hur rökning påverkar människors hälsa.

Så här säger EU:s hälso- och konsumentkommissionär John Dalli: – Jag vill gratulera vinnarna och alla nationella finalister i årets tävling. Sedan EU:s journalistpris för folkhälsa inrättades för tre år sedan har det bidragit till att öka medvetenheten och främja debatten om en av de aspekter som har störst betydelse i våra liv, nämligen vår hälsa. Människor är intresserade av hälsofrågor och journalister spelar en viktig roll när det gäller sprida information till allmänheten.

Huvudpriset: Europa för patienterna

De brittiska journalisterna Ben Hirschler och Kate Kelland tilldelades första pris för en artikel om antibiotikaresistens (When the drugs don't work), publicerad av Reuters. Artikeln visar på det framväxande problemet med resistenta bakterier – ett område där det råder brist på medvetenhet, även bland sjukvårdspersonal.

Andra pris gick till Rita Makarész från Ungern för en artikel om motion som ett sätt att förebygga depression (The cheapest antidepressant). Artikeln har publicerats på hälsoportalen www.orvostkeresek.hu.

Tredje pris gick till Mateja Grošelj från Slovenien för en artikel om bröstcancer (From Lojze to Ludvika). I artikeln som publicerats i Vecer Weekly får vi följa en kvinna som genomgår en banbrytande bröstrekonstruktion.

Särskilt pris: Insatser mot rökning

Monika Cetera från Polen tilldelades det särskilda priset för en webbartikel (I've come here to have my teeth treated, not to quit smoking) som handlar om en av de obehagliga men mindre kända skadliga effekterna av rökning – tand- och munsjukdomar. Artikeln illustrerar också rökningens ekonomiska konsekvenser.

Bakgrund

Detta är tredje gången EU:s journalistpris för folkhälsa delas ut. Initiativet finansieras genom EU:s folkhälsoprogram. Mer information om de två första omgångarna av priset hittar du i IP/10/1638 och IP/09/1661.

Vinnarna valdes ut i två steg. Nationella juryer utsåg en nationell finalist för huvudinitiativet och en finalist från specialkategorin om insatser mot rökning. Därefter träffades EU-juryn bestående av EU-anställda, folkhälsoexperter och journalister i Bryssel för att utse de fyra vinnande artiklarna. Alla finalisterna bjöds in till Bryssel för att delta i prisutdelningen och i ett presseminarium.

Vinnaren och andra- och tredjepristagarna av EU:s journalistpris för folkhälsa 2011 får följande prissummor:

  • Första pris: 6 000 euro

  • Andra pris: 2 500 euro

  • Tredje pris: 1 500 euro

Vinnaren av det särskilda priset om insatser mot rökning får 3 000 euro.

Läs mer om journalistpriset och pristagarnas och de övriga finalisternas artiklar på:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_sv.htm

John Dallis webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32-22987166)

Aikaterini Apostola (+32-22987624)


Side Bar