Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zdravie: Komisia vyhlásila víťazov tretej Ceny EÚ za žurnalistiku

Brusel, 1. februára 2012 – včera večer boli európskym novinárom udelené štyri ceny za najlepšie články venované otázkam týkajúcim sa zdravia. Výber sa uskutočnil z takmer 500 predložených článkov od novinárov zo všetkých 27 členských štátov. Najlepšie články sa týkali:

  • antimikrobiálnej rezistencie,

  • významu telesného pohybu a jeho blahodarných účinkov na depresiu,

  • rakoviny prsníka a

  • škodlivých účinkov fajčenia.

Ceny boli udelené v súvislosti s Cenou EÚ za žurnalistiku v roku 2011, ktorej cieľom je ukázať a odmeniť prácu novinárov z celej Európskej únie, ktorí zvyšujú povedomie o dôležitých otázkach týkajúcich sa zdravia ovplyvňujúcich životy všetkých občanov EÚ. Hlavným námetom ceny bola kampaň „Európa pre pacientov“, ktorá zahŕňa širokú paletu tém súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a bezpečnosťou pacientov. Tohtoročná súťaž navyše zahŕňala mimoriadnu cenu za články o zanechaní fajčenia, s cieľom zvýšiť povedomie o tom, čo fajčenie znamená pre ľudské zdravie a ako naň pôsobí.

John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, povedal: „Dovoľte mi zablahoželať víťazom a všetkým národným finalistom tohtoročnej ceny za zdravie. Táto súťaž už tri roky zvyšuje povedomie a podnecuje diskusiu o jednej z otázok, ktorá je pre život ľudí najdôležitejšia: ich zdravie. Ľudia sa zaujímajú o zdravie a novinári zohrávajú kľúčovú úlohu pri oslovovaní a informovaní občanov“.

Hlavná cena: Európa pre pacientov

Dvaja novinári zo Spojeného kráľovstva, Ben Hirschler a Kate Kelland, vyhrali prvú cenu za svoj článok o antimikrobiálnej rezistencii. Článok s názvom „Keď lieky nezaberajú“, ktorý vydala agentúra Reuters, poukazuje na novú zdravotnú katastrofu súvisiacu s mikroorganizmami rezistentnými voči antibiotikám – problém, o ktorom sa vie málo, dokonca aj medzi odborným zdravotníckym personálom.

Druhá cena bola udelená Rite Makarészovej z Maďarska za jej článok „Najlacnejšie antidepresívum“. V tomto článku, uverejnenom na portáli o zdraví www.orvostkeresek.hu, vyzdvihuje autorka blahodárne účinky telesného pohybu ako prostriedku na prevenciu depresie.

Tretiu cenu získala Mateja Grošelj zo Slovinska za jej článok „Ludvike od Lojzeho“ uverejnenom v týždennej prílohe denníka Večer. Autorka sa v tomto článku o najčastejšom druhu rakoviny u žien – rakoviny prsníka – zaoberá chorobou z pohľadu ženy, ktorá podstupuje priekopnícku operáciu rekonštrukcie prsníka.

Mimoriadna cena: zanechanie fajčenia

Monika Cetera z Poľska vyhrala mimoriadnu cenu za svoj internetový článok „Prišla som si sem dať ošetriť zuby, nie prestať fajčiť“, v ktorom podrobne rozoberá nepríjemný, avšak menej známy škodlivý účinok fajčenia – problémy so zdravím zubov a ústnej dutiny. V článku sa tiež objasňujú finančné náklady spojené s fajčením.

Chronológia a ceny

Ide o tretí ročník Ceny EÚ za žurnalistiku o zdraví, iniciatívy financovanej programom EÚ v oblasti zdravia. Podrobnosti o prvých dvoch ročníkoch ceny nájdete v dokumentoch IP/10/1638 a IP/09/1661.

Výber víťazov sa uskutočnil v dvoch fázach. Národné poroty vybrali národného finalistu a finalistu z osobitnej kategórie venovanej problematike zanechania fajčenia. Porota EÚ, pozostávajúca z úradníkov Európskej komisie, odborníkov z oblasti verejného zdravia a novinárov, sa zišla v Bruseli, aby rozhodla o štyroch víťazných článkoch. Všetci finalisti boli pozvaní do Bruselu na seminár s mediálnou tematikou a slávnostné odovzdávanie cien.

Víťaz a súťažiaci, ktorí sa umiestnili na druhom a treťom mieste tretieho ročníka Ceny EÚ za žurnalistiku o zdraví, vyhrali ceny v hodnote:

  • prvá cena: 6 000 EUR,

  • druhá cena: 2 500 EUR,

  • tretia cena: 1 500 EUR.

Víťaz mimoriadnej ceny venovanej problematike zanechania fajčenia vyhral 3 000 EUR.

Ak chcete získať viac informácií o cene EÚ za žurnalistiku o zdraví a prečítať si víťazné články a články finalistov, navštívte príslušnú webovú stránku:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_sk.htm

Webová stránka komisára Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontakty:

pán Frédéric Vincent (+32 22987166)

pani Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar