Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zdravotnictví: Komise oznámila výsledky třetího ročníku novinářské ceny EU

Brusel 1. února 2012 – Včera byly čtyřem novinářům z EU předány ceny za nejlepší články o zdravotní problematice. Do soutěže se přihlásilo téměř 500 redaktorů ze všech 27 členských států Unie. Vítězné články pojednávaly o:

  • rezistenci vůči antimikrobiálním látkám,

  • významu sportu při boji s depresemi,

  • rakovině prsu a

  • škodlivých účincích kouření.

Ceny byly uděleny v rámci soutěže o Novinářskou cenu EU v oblasti zdraví za rok 2011. Účelem soutěže je ukázat a ocenit práci evropských novinářů, kteří čtenáře informují o důležitých zdravotních otázkách, jež leží na srdci všem občanům EU. Hlavním tématem soutěže byla kampaň Evropa pro pacienty, jíž se týká celá škála námětů z oblasti zdravotní péče a bezpečnosti pacientů. Kromě toho byla do letošní soutěže zařazena i zvláštní cena pro články týkající se problému, jak skoncovat s kouřením. Záměrem bylo upozornit čtenáře na rizika pro lidské zdraví, jež s sebou kouření nese.

John Dalli, komisař EU odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Rád bych vítězům a všem finalistům letošní soutěže v jednotlivých členských státech poblahopřál. Novinářská soutěž o nejlepší článek se zdravotní tematikou již třetím rokem zvyšuje povědomí o této oblasti a rozvíjí debatu o problému, který dělá lidem největší starosti, a tím je jejich zdraví. Lidé se zajímají o problematiku zdraví a novináři hrají v jejich informování klíčovou roli.“

Hlavní cena: Evropa pro pacienty

První cenu získal novinářský tandem ze Spojeného království Ben Hirschler a Kate Kelland za článek o rezistenci vůči antimikrobiálním látkám. Článek „Když léky nezabírají“, který zveřejnila agentura Reuters, objasňuje rýsující se zdravotní katastrofu způsobenou zlatým stafylokokem odolným vůči methicilinu. Jedná se o téma, s nímž není dostatečně seznámena dokonce ani odborná zdravotnická veřejnost.

Druhou cenu získala Rita Makarész z Maďarska za článek „Nejlevnější antidepresiva“. Byl zveřejněn na portále o zdraví www.orvostkeresek.hu a věnuje se tomu, jak můžeme pomocí sportu předcházet depresím.

Slovinka Mateja Grošelj obdržela třetí cenu za článek „Od Lojzeho pro Ludviku“, který vyšel v týdenní příloze deníku Večer. Zabývá se nejčastějším typem rakoviny u žen, nádorem prsu. Nahlíží na tento problém očima ženy, která se má podrobit průkopnické operaci - rekonstrukci poprsí.

Zvláštní cena: Jak přestat kouřit?

Polská novinářka Monika Cetera získala zvláštní cenu za internetový článek „Chtěl jsem spravit zuby, a ne přestat kouřit“, který dává nahlédnout na nepříjemné, ale méně známé negativní důsledky kouření, jimiž jsou choroby ústní dutiny. Autorka rovněž uvádí, kolik takové vedlejší neblahé projevy kuřáky stojí.

Souvislosti

Jedná se o třetí ročník Novinářské ceny EU v oblasti zdraví, který čerpá finanční prostředky v rámci stejnojmenného programu EU. Podrobnosti o předchozích dvou ročnících najdete zde: IP/10/1638 a IP/09/1661.

Vítězné články se vybíraly ve dvou krocích. Porota v každém členském státě vybrala jednoho finalistu a také nejlepší článek v kategorii Jak přestat kouřit. Porota za celou EU složená z úředníků Evropské komise, odborníků ve zdravotnictví a novinářů poté zasedla v Bruselu a rozhodla o čtyřech vítězných článcích. Všichni finalisté dostali do Bruselu pozvánku na seminář o médiích a slavnostní předávání cen.

Vítězové třetího ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví obdrželi finanční odměnu ve výši:

  • 6 000 EUR za první cenu,

  • 2 500 EUR za druhou cenu,

  • 1 500 EUR za třetí cenu.

Vítězka zvláštní ceny v kategorii Jak přestat kouřit získala odměnu ve výši 3 000 EUR.

Chcete-li získat více informací o Novinářské ceně EU v oblasti zdraví a přečíst si vítězné články i články z užšího výběru, navštivte příslušnou internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_cs.htm

Internetové stránky komisaře Johna Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar