Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 augustus 2012

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor overname Nederlandse garnalenleverancier Heiploeg Group door vier banken

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-concentratieverordening, toestemming gegeven voor de plannen van de Nederlandse banken ABN AMRO, Rabobank en Friesland Bank en de IJslandse bank Landsbanki om de Nederlandse garnalenleverancier Heiploeg Group over te nemen. Het onderzoek van de Commissie bevestigde dat de transactie geen mededingingsbezwaren zou doen rijzen, omdat deze de marktstructuur niet ingrijpend zou wijzigen.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat er binnen de Europese Economische Ruimte (EER) geen overlappingen zijn tussen de activiteiten van de partijen. ABN AMRO, Rabobank, Friesland Bank of Landsbanki zijn namelijk niet in dezelfde sectoren actief als de Heiploeg Group.

Daarnaast heeft de Commissie ook gekeken naar mogelijke overloopeffecten. ABN AMRO, Rabobank, Friesland Bank en Landsbanki zijn immers actief op de markten voor retail banking, corporate banking, investment banking en financiële diensten. De Commissie kwam daarbij tot de bevinding dat het risico zeer klein was dat tussen ABN AMRO, Rabobank, Friesland Bank en Landsbanki coördinatie zou gaan spelen die de mededinging zou beperken. Dit soort coördinatie is namelijk verboden door artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De conclusie van de Commissie was dan ook dat de transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zou belemmeren.

De transactie werd op 18 juli 2012 bij de Commissie aangemeld.

Ondernemingen en producten

Heiploeg Group is actief in de inkoop, verwerking, distributie en verkoop van garnalen.

ABN AMRO, Rabobank en Friesland Bank (nu zelf een onderdeel van de Rabobank-groep) zijn Nederlandse financiële instellingen die zowel in Nederland als internationaal actief zijn.

Landsbanki is een IJslandse algemene bank en kredietinstelling, die vooral actief is in retail en corporate banking.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsproblemen op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Een niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag komt beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6638

Contact :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar