Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. avgusta 2012

EU pozdravlja pristop Rusije k STO po 18 letih pogajanj

Po 18 letih pogajanj Rusija danes kot 156. država pristopa k Svetovni trgovinski organizaciji (STO). Njen pristop je za EU še zlasti pomemben, saj je EU prvi trgovinski partner Rusije, Rusija pa je tretji trgovinski partner EU. Prvič bodo oba subjekta pri medsebojni trgovini zavezovala večstranska pravila in obveze.

„Današnji pristop Rusije k STO je pomemben korak za njeno nadaljnje vključevanje v svetovno gospodarstvo“, je povedal evropski komisar za trgovino Karel De Gucht. „Poenostavil bo naložbe in trgovino, pospešil posodobitev ruskega gospodarstva in ponudil številne poslovne priložnosti ruskim in evropskim podjetjem. Verjamem, da bo Rusija izpolnjevala mednarodna trgovinska pravila in standarde, h katerim se je zavezala.“

Pristop k STO bo imel pozitiven učinek na tržne in naložbene pogoje med Rusijo in Evropsko unijo. Rusija je zaradi svojega geografskega položaja in pomena trga v smislu obsega in rasti zelo pomemben trgovinski partner EU. Zaradi pristopa k STO bo Rusija med drugim znižala uvozne dajatve, omejila izvozne dajatve, ponudnikom storitev iz EU omogočila boljši dostop do trga ter poenostavila pravila in postopke na mnogih področjih dvostranskih gospodarskih odnosov. Zlasti pomembni bodo predpisi o carinskih postopkih, uporaba zdravstvenih in sanitarnih ukrepov, tehnični standardi in zaščita intelektualne lastnine.

Za Rusijo bodo na vseh teh področjih veljala pravila STO, vključno z mehanizmi spremljanja in uveljavljanja. EU je skupaj z mednarodnimi partnerji v stiku z Rusijo, da bi zagotovila spoštovanje njenih obveznosti v okviru STO. Nekateri nedavno izvedeni ali predlagani zakonski predpisi se zdijo v nasprotju z obveznostmi Rusije in bi druge članice STO ovirali pri polnem izkoriščanju prednosti, ki naj bi jih prinesel pristop Rusije k STO. EU je zlasti zaskrbljena zaradi predlaganih novih predpisov o pristojbini za recikliranje vozil, ki bi lahko v slabši položaj postavljali uvožena vozila, in upa, da predpisi ne bodo sprejeti.

Ozadje

Rusija je tretji največji trgovinski partner EU, EU pa prvi trgovinski partner Rusije.

  • Izvoz EU v Rusijo leta 2011: 108,4 milijarde evrov

  • Uvoz EU iz Rusije leta 2011: 199,5 milijarde evrov

  • Blagovna menjava v letu 2011 skupaj: 308 milijard evrov

Najpomembnejše izvozno blago EU v Rusijo so avtomobili (7 milijard evrov), zdravila (6 milijard evrov), avtomobilski deli (3,5 milijarde evrov), telefoni in njihovi deli (2,5 milijarde evrov) ter traktorji (1 milijarda evrov). EU iz Rusije uvaža predvsem surovine. Glavno uvozno blago sta nafta (surova in rafinirana: 103 milijarde evrov) in zemeljski plin (24 milijard evrov). Rusija se je zavezala, da bo omejila izvozne dajatve na to blago in druge pomembne surovine.

Glavne spremembe v zvezi s pristopom Rusije k STO zadevajo izboljšanje dostopa do trga za blago in storitve. Uvozne dajatve za blago se bodo s sedanjih 10 % zmanjšale na povprečno 7,8 %. V nekaterih pomembnih sektorjih, kot je avtomobilski sektor, je zmanjšanje uvoznih dajatev znatnejše (zmanjšanje s trenutno 30 % na 25 % ob pristopu in na 15 % po sedmih letih). Po ocenah bo zmanjšanje dajatev izvoznikom EU skupaj prineslo prihranek v višini 2,5 milijard evrov letno pri uvoznih dajatvah. Poleg tega bodo zmanjšane dajatve po ocenah spodbudile dodaten izvoz EU v Rusijo v višini 3,9 milijarde evrov letno.

V telekomunikacijskem sektorju bo Rusija v štirih letih postopno odpravila sedanje omejitve lastniških deležev (49 %) za tuje vlagatelje. Poleg tega pristop Rusije k STO zajema široko paleto regulativnih vprašanj, vključno s sanitarnimi in fitosanitarnimi pravili, carino in pravicami intelektualne lastnine.

Z naložbami v višini približno 120 milijard evrov v letu 2010 je EU največji tuji vlagatelj v Rusiji. Ruske naložbe v EU so v letu 2010 znašale 42 milijard evrov.

Dodatne informacije

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Sporočilo za medije: EU pozdravlja zaključek pogajanj za pristop Rusije k STO, 10. novembra 2011

IP/11/1334

Kontakti:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar