Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 22. augusta 2012

EÚ víta vstup Ruska do WTO po rokovaniach trvajúcich 18 rokov

Po rokovaniach trvajúcich 18 rokov sa dnes Rusko oficiálne stalo súčasťou Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ako jej 156 člen. Pre EÚ je tento vstup zvlášť dôležitý, keďže EÚ je prvým obchodným partnerom Ruska a Rusko je tretím obchodným partnerom EÚ. Po prvýkrát budú obe strany pri vzájomnom obchode viazané viacstrannými pravidlami a povinnosťami.

„Dnešný vstup Ruska do WTO je významným krokom v jeho ďalšej integrácii do svetového hospodárstva“ uviedol komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht. „Uľahčí to investície a obchod, pomôže zrýchliť modernizáciu ruského hospodárstva a prinesie množstvo obchodných príležitostí pre ruské a európske spoločnosti. Verím, že Rusko bude dodržiavať medzinárodné obchodné pravidlá a normy, ku ktorým sa zaviazalo.“

Vstup do WTO bude mať pozitívny vplyv na obchodné a investičné podmienky medzi Ruskom a Európskou úniou. Rusko je veľmi dôležitý obchodný partner EÚ vzhľadom na jeho geografickú polohu a význam jeho trhu z hľadiska objemu a rastu. V dôsledku vstupu do WTO Rusko medzi iným zníži svoje dovozné clo, obmedzí svoje vývozné clo, poskytne väčší prístup na trh pre poskytovateľov služieb z EÚ a uľahčí pravidlá a postupy v mnohých oblastiach, ktoré majú vplyv na dvojstranné hospodárske vzťahy. Osobitne dôležitá bude regulácia týkajúca sa colných postupov, využívania zdravotných a sanitárnych opatrení, technických noriem a ochrany duševného vlastníctva.

Rusko bude zároveň podliehať pravidlám WTO vo všetkých týchto oblastiach vrátane jeho mechanizmov monitorovania a presadzovania pravidiel. EÚ spolu s jej medzinárodnými partnermi udržiava kontakt s Ruskom v snahe zabezpečiť dodržiavanie týchto záväzkov voči WTO. Zdá sa, že niektoré nedávno prijaté alebo navrhnuté právne predpisy nie sú v súlade so záväzkami Ruska a môžu byť prekážkou pre ostatných členov WTO v plnom využívaní výhod, ktoré očakávajú od vstupu Ruska do WTO. EÚ sa zvlášť obáva návrhu nového právneho predpisu stanovujúceho recyklačný poplatok, ktorý by mohol byť diskriminačný, pokiaľ ide o dovezené vozidlá, a dúfa, že tento právny predpis nebude prijatý.

Chronológia

Rusko je tretím obchodným partnerom EÚ a EÚ je prvým obchodným partnerom Ruska.

  • Hodnota vývozu EÚ v roku 2011 do Ruska: 108,4 mld. EUR

  • Hodnota dovozu EÚ v roku 2011 z Ruska: 199,5 mld. EUR

  • Hodnota celkového obchodu s tovarom v roku 2011: 308 mld. EUR

Hlavný vývoz EÚ do Ruska predstavujú autá (7 mld. EUR), lieky (6 mld. EUR), autosúčiastky (3,5 mld. EUR), telefóny a súčiastky (2,5 mld. EUR) a traktory (1 mld. EUR). Dovoz EÚ z Ruska predstavujú hlavne suroviny. Hlavný dovoz predstavuje ropa (surová a rafinovaná: 130 mld. EUR) a plyn (24 mld. EUR). Rusko sa zaviazalo, že pokiaľ ide o tieto produkty, ako aj ďalšie dôležité suroviny, obmedzí svoje vývozné clo.

Hlavné zmeny súvisiace so vstupom Ruska do WTO sa týkajú zlepšenia prístupu na trh pre tovar a služby. Dovozné clo na tovar sa zníži zo súčasného priemeru 10 % na priemer 7,8 %. V niektorých dôležitých odvetviach, ako je automobilový priemysel, je zníženie dovozného cla výraznejšie (zníženie zo súčasných 30 % na 25 % po pristúpení a 15 % po 7 rokoch). Odhaduje sa, že celkové zníženie cla ušetrí vývozcom z EÚ na dovoznom cle ročne 2,5 mld. EUR. Okrem toho sa odhaduje, že zníženie cla bude motiváciou na dodatočný vývoz EÚ do Ruska v hodnote 3,9 mld. EUR ročne.

V telekomunikačnom odvetví Rusko postupne do 4 rokov odstráni súčasné obmedzenia vlastníckeho podielu (49 %) pre investorov zo zahraničia. Vstup Ruska do WTO bude mať vplyv aj na viacero regulačných otázok vrátane sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, colných postupov a práv duševného vlastníctva.

EÚ je najväčším zahraničným investorom v Rusku s investíciami v roku 2010 približne v hodnote 120 mld. EUR. Ruské investície v EÚ mali v roku 2010 hodnotu 42 mld. EUR.

Ďalšie informácie

Obchodné vzťahy EÚ – Rusko:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Tlačová správa: EÚ víta ukončenie rokovaní o pristúpení Ruska k WTO, 10. november 2011.

IP/11/1334

Contacts :

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar