Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 augustus 2012

EU verheugd over WTO-toetreding Rusland na 18 jaar onderhandelen

Na 18 jaar onderhandelen treedt Rusland vandaag als 156e lid tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) toe. Deze toetreding is voor de EU van bijzonder belang. De EU is voor Rusland immers de belangrijkste handelspartner, terwijl Rusland voor de EU op plaats drie komt. Voor het eerst zullen beide partners bij hun onderlinge handelsbetrekkingen aan multilaterale voorschriften en verplichtingen gebonden zijn.

"De WTO-toetreding vandaag is een belangrijke stap bij de verdere integratie van Rusland in de wereldeconomie", aldus EU-commissaris voor handel Karel De Gucht. "De toetreding bevordert investeringen en handel, draagt bij tot een snellere modernisering van de Russische economie en biedt tal van zakelijke kansen voor zowel Russische als Europese ondernemingen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Rusland zich zal houden aan de internationale handelsregels en ‑normen waartoe het zich verbonden heeft."

De toetreding tot de WTO zal een positief effect hebben op de handels- en investeringsvoorwaarden die tussen Rusland en de Europese Unie van kracht zijn. De geografische ligging van Rusland en de omvang en het groeipotentieel van zijn markt maken dit land tot een zeer belangrijke handelspartner van de EU. Als gevolg van zijn toetreding tot de WTO zal Rusland onder meer zijn invoerrechten verlagen, zijn uitvoerrechten beperken, EU-dienstverleners een betere toegang tot zijn markt bieden en op vele gebieden die voor de bilaterale economische betrekkingen van belang zijn, zijn regels en procedures vereenvoudigen. Daarbij gaat het in het bijzonder om voorschriften betreffende douaneprocedures, de toepassing van sanitaire en gezondheidsmaatregelen, technische normen en de bescherming van intellectuele eigendom.

Voor Rusland zullen op al deze gebieden de WTO-voorschriften gelden, waaronder ook de toezicht‑ en handhavingsmechanismen. Samen met haar internationale partners staat de EU momenteel in contact met Rusland om ervoor te zorgen dat dit land zijn WTO-verbintenissen nakomt. Bepaalde onlangs vastgestelde of voorgestelde wetten lijken in strijd te zijn met de Russische verbintenissen en zouden verhinderen dat andere WTO-leden de voor hen uit de Russische WTO-toetreding verwachte voordelen volledig kunnen realiseren. De EU maakt zich met name zorgen over het voorstel voor een nieuwe wet tot invoering van een vergoeding voor het recycleren van auto's, die geïmporteerde voertuigen zou kunnen benadelen. De EU hoopt daarom dat deze wet niet wordt aangenomen.

Achtergrond

Rusland is de op twee na grootste handelspartner van de EU en de EU is de belangrijkste handelspartner van Rusland.

  • EU-uitvoer naar Rusland in 2011: 108,4 miljard EUR

  • EU-invoer uit Rusland in 2011: 199,5 miljard EUR

  • Totale handel in goederen in 2011: 308 miljard EUR

De EU voert vooral de volgende producten naar Rusland uit: auto's (7 miljard EUR), geneesmiddelen (6 miljard EUR), auto-onderdelen (€3,5 miljard EUR), telefoons en onderdelen (€2,5 miljard EUR) en tractoren (1 miljard EUR). De EU-invoer uit Rusland bestaat vooral uit grondstoffen, met name aardolie (ruw en geraffineerd: 130 miljard EUR) en aardgas (24 miljard EUR). Voor deze producten en andere belangrijke grondstoffen heeft Rusland zich ertoe verbonden zijn uitvoerrechten te beperken.

De WTO-toetreding van Rusland zal vooral tot een betere markttoegang voor goederen en diensten leiden. Het niveau van de invoerrechten voor goederen zal dalen van gemiddeld 10 % tot gemiddeld 7,8 %. In sommige belangrijke sectoren, zoals automobielen, zullen de invoerrechten sterker dalen (van 30 % nu, tot 25 % bij de toetreding, tot 15 % na zeven jaar). De algemene tariefverlaging zal de EU-exporteurs naar schatting 2,5 miljard EUR per jaar aan invoerrechten besparen. Voorts wordt geschat dat de lagere tarieven per jaar 3,9 miljard EUR aan extra EU-uitvoer naar Rusland zullen genereren.

In de telecommunicatiesector zal Rusland zijn huidige aandelenplafond voor buitenlandse investeerders (49 %) in vier jaar geleidelijk afschaffen. Voorts heeft de toetreding van Rusland tot de WTO gevolgen voor een hele reeks regelgevingskwesties, waaronder sanitaire en fytosanitaire voorschriften en bepalingen op het gebied van douane en intellectuele eigendomsrechten.

De EU is de grootste buitenlandse investeerder in Rusland, met investeringen ter waarde van ongeveer 120 miljard EUR in 2010. De Russische investeringen in de EU bedroegen in 2010 42 miljard EUR.

Meer informatie

De handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Persbericht: EU verheugd over afsluiting onderhandelingen over Russische WTO-toetreding, 10 november 2011

IP/11/1334

Contact :

Helene Banner (+32 229-52407)

John Clancy (+32 229-53773)


Side Bar