Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 22. augustā

ES pauž gandarījumu par Krievijas pievienošanos PTO pēc 18 gadus ilgām sarunām

Pēc 18 gadus ilgām sarunām Krievija šodien ir pievienojusies Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO), kļūstot par tās 156. dalībvalsti. Šī pievienošanās ir īpaši svarīga ES, jo ES ir lielākā Krievijas tirdzniecības partnere, bet Krievija — trešā lielākā ES tirdzniecības partnere. Šī būs pirmā reize, kad gan uz ES, gan Krieviju attieksies daudzpusēji tirdzniecības noteikumi un saistības.

"Šodien notikusī pievienošanās PTO ir būtisks solis Krievijas turpmākai integrācijai pasaules ekonomikā," sacīja ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. "Tas veicinās investīcijas un tirdzniecību, palīdzēs paātrināt Krievijas ekonomikas modernizāciju un pavērs plašas uzņēmējdarbības iespējas gan Krievijas, gan Eiropas uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka Krievija ievēros starptautiskos tirdzniecības noteikumus un standartus, kurus tā ir apņēmusies piemērot."

Pievienošanās PTO pozitīvi ietekmēs tirdzniecības nosacījumus un investīcijas starp Krieviju un Eiropas Savienību. Ģeogrāfiskā novietojuma, tirgus apjoma un izaugsmes dēļ Krievija ir ļoti svarīga ES tirdzniecības partnere. Pievienošanās rezultātā Krievija cita starpā samazinās ievedmuitas nodokļus, ierobežos izvedmuitas nodokļus, atvieglos ES pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi savam tirgum un vienkāršos noteikumus un procedūras daudzās jomās, kas ietekmē divpusējās ekonomiskās attiecības. Īpaši svarīgi būs noteikumi par muitas procedūrām, veselības un sanitāro pasākumu izmantošana, tehniskie standarti un intelektuālā īpašuma aizsardzība.

Uz Krieviju visās minētajās jomās attieksies PTO noteikumi, tostarp uzraudzības un īstenošanas mehānismi. ES kopā ar starptautiskajiem partneriem uztur kontaktu ar Krieviju, lai nodrošinātu, ka tā izpilda PTO saistības. Atsevišķi nesen ieviesti vai ierosināti tiesību akti, šķiet, ir pretrunā Krievijas saistībām, un tie varētu ierobežot citu PTO dalībvalstu iespējas gūt labumu no Krievijas pievienošanās PTO. ES ir īpaši noraizējusies par ierosinātajiem jaunajiem noteikumiem par automobiļu otrreizējas pārstrādes maksu, kas varētu būt diskriminējoši attiecībā uz importētiem transportlīdzekļiem, un cer, ka šie noteikumi netiks pieņemti.

Vispārīga informācija

Krievija ir trešā lielākā ES tirdzniecības partnere, un ES ir lielākā Krievijas tirdzniecības partnere.

  • ES eksports uz Krieviju 2011. gadā: EUR 108,4 mljrd.

  • ES imports no Krievijas 2011. gadā: EUR 199,5 mljrd.

  • Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums 2011. gadā: EUR 308 mljrd.

ES uz Krieviju eksportē galvenokārt automobiļus (EUR 7 mljrd.), zāles (EUR 6 mljrd.), automobiļu daļas (EUR 3,5 mljrd.), tālruņus un detaļas (EUR 2,5 mljrd.), traktorus (EUR 1 mljrd.). ES no Krievijas importē galvenokārt izejvielas, proti, naftu (jēlnaftu un rafinētu naftu: EUR 130 mljrd.) un gāzi (EUR 24 mljrd.). Krievija ir apņēmusies ierobežot gan šo, gan citu svarīgu izejvielu izvedmuitas nodokli.

Galvenās izmaiņas, kas ir saistītas ar Krievijas pievienošanās PTO, ir labāka piekļuve preču un pakalpojumu tirgum. Ievedmuitas nodoklis precēm, kas šobrīd ir vidēji 10 %, samazināsies līdz vidēji 7,8 %. Dažām svarīgām nozarēm, piemēram, automobiļu rūpniecībai, ievedmuitas nodokļa samazinājums ir vēl lielāks (no pašreizējiem 30 % līdz 25 % pēc pievienošanās un līdz 15 % pēc 7 gadiem). Aplēsts, ka šie nodokļu samazinājumi ES eksportētājiem radīs ievedmuitas nodokļu ietaupījumus EUR 2,5 mljrd. gadā un nodokļu samazinājums veicinās papildu ES eksportu uz Krieviju EUR 3,9 mljrd. gadā.

Telekomunikāciju nozarē Krievija četru gadu laikā pakāpeniski atcels ierobežojumu, kas paredz, ka ārvalstu investoriem var piederēt ne vairāk kā 49 % uzņēmuma kapitāldaļu. Turklāt līdz ar Krievijas pievienošanos PTO tai tiek piemērota virkne regulatīvu noteikumu, tostarp sanitārie un fitosanitārie noteikumi, muitas noteikumi un intelektuālā īpašuma tiesības.

ES ir lielākais Krievijas ārvalstu investors (2010. gadā investīcijas bija EUR 120 mljrd.). Krievijas investīcijas ES 2010. gadā bija EUR 42 mljrd.

Plašākai informācijai

ES un Krievijas tirdzniecības attiecības:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Paziņojums presei: ES atzinīgi vērtē noslēgumu sarunām par Krievijas pievienošanos PTO (2011. gada 10. novembris)

IP/11/1334

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar