Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 22 d., Briuselis

ES palankiai vertina Rusijos įstojimą į Pasaulio prekybos organizaciją po 18 metų derybų

Po aštuoniolika metų trukusių derybų šiandien Rusija oficialiai įstojo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) ir tapo 156-ąja jos nare. Tai ypač svarbu Europos Sąjungai, nes ji yra pirma Rusijos prekybos partnerė, o Rusija – trečia pagal dydį ES prekybos partnerė. Nuo šiol Rusija ir ES prekiaudamos tarpusavyje turės laikytis daugiašalių taisyklių ir įsipareigojimų.

„Šiandienos įstojimas į PPO – svarbus tolesnės Rusijos integracijos į pasaulio ekonomiką žingsnis, – sakė už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Karelas De Guchtas. Dėl to pagerės investavimo ir prekybos sąlygos, paspartės Rusijos ekonomikos modernizavimas ir atsivers daugybė verslo galimybių tiek Rusijos, tiek Europos bendrovėms. Tikiu, kad Rusija vykdys savo įsipareigojimus laikytis tarptautinių prekybos taisyklių ir standartų.“

Narystė PPO turės teigiamą poveikį Rusijos ir Europos Sąjungos tarpusavio prekybos ir investicijų sąlygoms. Naujoji PPO narė dėl geografinės padėties, didžiulės rinkos ir jos augimo yra labai svarbi ES prekybos partnerė. Įstojusi į PPO Rusija, be kita ko, mažins taikomus importo muitus, ribos eksporto muitus, teiks daugiau galimybių ES paslaugų teikėjams patekti į rinką ir paprastins daugelio dvišaliams ekonominiams santykiams svarbių sričių taisykles ir procedūras. Ypač svarbūs bus muitinės procedūrų reglamentavimas, sveikatos ir sanitarijos priemonių, techninių standartų taikymas ir intelektinės nuosavybės apsauga.

Visose šiose srityse Rusijai bus taikomos PPO taisyklės, taip pat imamasi stebėsenos ir vykdymo priemonių. ES kartu su savo tarptautiniais partneriais bendradarbiaudami su Rusija siekia užtikrinti, kad ši laikytųsi šių PPO įsipareigojimų. Tam tikri Rusijos neseniai įgyvendinti arba pasiūlyti teisės aktai prieštarauja jos įsipareigojimams ir gali neleisti kitoms PPO narėms pasinaudoti visomis įmanomomis su Rusijos naryste PPO susijusiomis galimybėmis. Europos Sąjungai ypač didelį susirūpinimą kelia siūlomas naujasis teisės aktas, kuriuo nustatomas automobilių perdirbimo mokestis, kuris importuojamų transporto priemonių atžvilgiu gali būti diskriminacinis. Ji tikisi, kad šis teisės aktas nebus priimtas.

Pagrindiniai faktai

Rusija yra trečia pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES yra pagrindinė Rusijos prekybos partnerė.

  • 2011 m. ES eksportas į Rusiją: 108,4 mlrd. EUR

  • 2011 m. ES importas iš Rusijos: 199,5 mlrd. EUR

  • 2011 m. bendra prekyba prekėmis: 308 mlrd. EUR.

ES daugiausia į Rusiją eksportuoja automobilius (7 mlrd. EUR), vaistus (6 mlrd. EUR), automobilių dalis (3,5 mlrd. EUR), telefonus ir jų dalis (2,5 mlrd. EUR) ir traktorius (1 mlrd. EUR). Iš Rusijos ES iš esmės importuoja žaliavas. Daugiausia importuojama naftos (žalios ir perdirbtos naftos už 130 mlrd. EUR) ir dujų (24 mlrd. EUR). Rusija įsipareigojo apriboti šiems produktams ir kitoms svarbioms žaliavoms taikomus eksporto muitus.

Pagrindiniai pokyčiai Rusijai įstojus į PPO yra susiję su didesnėmis patekimo į prekių ir paslaugų rinką galimybėmis. Prekių importo muitai sumažės nuo dabartinio vidutinio 10 proc. lygio iki 7,8 proc. Kai kuriuose svarbiuose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių, importo muitai mažės dar labiau (įstojus į PPO jie sumažės nuo 30 proc. iki 25 proc., o po 7 metų – iki 15 proc.). Apskaičiuota, kad dėl tarifų sumažinimo ES eksportuotojai per metus sutaupys iš viso 2,5 mlrd. EUR importo muitų. Be to, apskaičiuota, kad dėl sumažintų tarifų metinis ES eksportas į Rusiją išaugs dar 3,9 mlrd. EUR.

Telekomunikacijų sektoriuje Rusija per 4 metus palaipsniui panaikins šiuo metu užsienio investuotojams taikomą kapitalo ribojimą (49 proc.). Be to, Rusijos stojimas į PPO apima įvairius reglamentavimo aspektus, įskaitant sanitarijos ir fitosanitarijos taisykles, muitines ir intelektinės nuosavybės teises.

ES yra didžiausia užsienio investuotoja Rusijoje, 2010 m. ji investavo apie 120 mlrd. EUR. Rusijos investicijos Europos Sąjungoje 2010 m. buvo beveik 42 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos

ES ir Rusijos prekybos santykiai:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

2011 m. lapkričio 10 d. pranešimas spaudai „ES palankiai vertina pasibaigusias derybas dėl Rusijos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją“

IP/11/1334

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73


Side Bar