Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. elokuuta 2012

EU toivottaa Venäjän tervetulleeksi WTO:hon 18 vuoden neuvottelujen jälkeen

Venäjä liittyy 18 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen tänään Maailman kauppajärjestöön (WTO) sen 156:ntena jäsenenä. Venäjän liittyminen on EU:n kannalta erityisen merkityksellistä, sillä EU on Venäjän suurin kauppakumppani ja Venäjä puolestaan EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani. Niiden keskinäistä kauppaa säätelevät nyt ensimmäistä kertaa monenväliset säännöt ja velvoitteet.

WTO-jäsenyys on merkittävä virstanpylväs Venäjän integroituessa maailmantalouteen”, totesi EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht. ”WTO-jäsenyys helpottaa investointeja ja kauppaa, auttaa nopeuttamaan Venäjän talouden uudenaikaistumista ja tarjoaa lisäksi runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia niin venäläisille kuin eurooppalaisille yrityksille. Luotan siihen, että Venäjä tulee noudattamaan niitä kansainvälisen kaupankäynnin sääntöjä ja normeja, joihin se on sitoutunut.”

WTO-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti Venäjän ja Euroopan unionin välisen kaupan ja investointien ehtoihin. Venäjä on maantieteellisen sijaintinsa ja markkinoidensa merkittävyyden – niin koolla kuin kasvuvauhdilla mitattuna – vuoksi erittäin tärkeä kauppakumppani EU:lle. WTO:hon liityttyään Venäjä muun muassa alentaa tuontitullejaan, rajoittaa vientitullejaan, antaa EU:ssa toimiville palvelujen tarjoajille paremman pääsyn markkinoilleen ja helpottaa sääntöjä ja menettelyjä monilla kahdenvälisiin taloussuhteisiin vaikuttavilla aloilla. Erityistä merkitystä on säännöillä, jotka käsittelevät tullimenettelyjä, ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvien toimenpiteiden käyttöä, teknisiä standardeja ja henkisen omaisuuden suojaa.

Venäjään aletaan soveltaa WTO:n sääntöjä kaikilla näillä aloilla, muun muassa sen seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmiä. EU on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa yhteydessä Venäjään varmistaakseen, että Venäjä noudattaa näitä WTO-sitoumuksia. Tietty vastikään täytäntöön pantu tai ehdotettu lainsäädäntö näyttää olevan ristiriidassa Venäjän sitoumusten kanssa, mikä estää muita WTO:n jäseniä saamasta Venäjän WTO-jäsenyydestä niille odotettavissa olevaa täyttä hyötyä. EU on erityisen huolissaan autojen kierrätysmaksun käyttöönottoa koskevasta uudesta säädösehdotuksesta, joka saattaa syrjiä maahantuotuja ajoneuvoja, ja toivoo, ettei tätä lainsäädäntöä anneta.

Taustaa

Venäjä on EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani ja EU Venäjän suurin kauppakumppani.

  • EU:n vienti Venäjälle vuonna 2011: 108,4 miljardia euroa

  • EU:n tuonti Venäjältä vuonna 2011: 199,5 miljardia euroa

  • Tavarakauppa kokonaisuudessaan vuonna 2011: 308 miljardia euroa

EU:n tärkeimpiä vientituotteita Venäjälle ovat autot (7 miljardia euroa), lääkkeet (6 miljardia euroa), autojen osat (3,5 miljardia euroa), puhelimet ja niiden osat (2,5 miljardia euroa) ja traktorit (1 miljardi euroa). EU tuo Venäjältä lähinnä raaka-aineita. Tärkeimpiä tuontituotteita ovat öljy (raakaöljy ja jalostettu öljy: 130 miljardia euroa) ja kaasu (24 miljardia euroa). Venäjä on näiden tuotteiden ja muiden tärkeiden raaka-aineiden osalta sitoutunut vähentämään vientitullejaan.

Venäjän WTO-jäsenyyteen liittyvät tärkeimmät muutokset koskevat tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyn helpottamista. Tavaroiden tuontitullit laskevat nykyisestä keskimäärin 10 prosentista keskimäärin 7,8 prosenttiin. Joillakin tärkeillä aloilla, esimerkiksi autojen osalta, tuontitullien vähennykset ovat vieläkin merkittävämpiä (ne laskevat nykyisestä 30 prosentista 25 prosenttiin liittymishetkellä ja edelleen 15 prosenttiin seitsemän vuoden kuluttua). Tullinalennusten on yhteensä arvioitu tuottavan EU:n viejille noin 2,5 miljardin euron suuruiset tuontitullien säästöt. Alennettujen tullien arvioidaan myös lisäävän EU:n vientiä Venäjälle 3,9 miljardin euron arvosta vuosittain.

Televiestinnän alalla Venäjä luopuu asteittain ulkomaisia sijoittajia nykyisin koskevasta osakekatosta (49 prosenttia) neljän vuoden kuluessa. Venäjän WTO-jäsenyys kattaa lisäksi erilaisia sääntelyyn liittyviä näkökohtia, kuten terveys- ja kasvinsuojelusäännöt, tullisäännöt ja teollis- ja tekijänoikeudet.

EU on suurin ulkomainen sijoittaja Venäjällä. Sen sijoitusten arvo oli noin 120 miljardia euroa vuonna 2010. Venäjä puolestaan sijoitti EU:hun 42 miljardia euroa vuonna 2010.

Lisätietoja

EU:n ja Venäjän kauppasuhteet:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Lehdistötiedote: EU tyytyväinen Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen päättämisestä,

10. marraskuuta 2011

IP/11/1334

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar