Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. august 2012

EL tervitab Venemaa ühinemist WTOga 18 aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena

Pärast 18 aastat kestnud läbirääkimisi ühineb Venemaa täna Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ja temast saab organisatsiooni 156. liige. ELi jaoks on Venemaa ühinemine erakordselt tähtis, sest EL on Venemaa jaoks suurim kaubanduspartner ja Venemaa on ELi kaubanduspartnerite hulgas kolmandal kohal. Esmakordselt on nii EL kui ka Venemaa seotud mitmepoolsete eeskirjade ja kohustustega, mida nad omavahelises kaubavahetuses järgima peavad.

„Tänane WTOga ühinemine on suur samm Venemaa edasisel integreerimisel maailma majandusse,” ütles ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. „See lihtsustab investeerimist ja kaubavahetust, aitab kiirendada Venemaa majanduse ajakohastamist ning pakub nii Venemaa kui ka Euroopa ettevõtjatele hulgaliselt võimalusi ärisuhete loomiseks. Ma usun, et Venemaa hakkab täitma rahvusvahelisi kaubanduseeskirju ning järgima rahvusvahelisi standardeid vastavalt võetud kohustustele.”

Venemaa ühinemine WTOga mõjutab positiivselt Venemaa ja Euroopa Liidu vahelisi kaubandus- ja investeeringutingimusi. Venemaa geograafiline asend ja turu tähtsus nii koguste kui ka majanduskasvu seisukohast on muutnud ta ELi jaoks oluliseks kaubanduspartneriks. WTOga ühinemise tulemusena langetab Venemaa muu hulgas imporditollimakse, piirab oma eksporditollimaksude taset, annab ELi teenuseosutajatele rohkem turulepääsuvõimalusi ning lihtsustab eeskirju ja menetlusi mitmes kahepoolseid kaubandussuhteid mõjutavas valdkonnas. Eriti oluliseks tuleb pidada tolliprotseduuride reguleerimist ning tervishoiu- ja sanitaarmeetmete, tehniliste standardite ja intellektuaalomandiõiguste rakendamist.

Venemaa suhtes hakatakse kõigis neis valdkondades kohaldama WTO eeskirju, sealhulgas järelevalve- ja jõustamismehhanisme. Tagamaks, et Venemaa respekteerib kõiki WTO kohustusi, jälgib EL koos oma rahvusvaheliste partneritega Venemaa tegevust. Teatavad hiljuti rakendatud või kavandatud õigusaktid tunduvad olevat Venemaa kohustustega küll vastuolus ning võivad seega takistada teistel WTO liikmetel Venemaa ühinemisest WTOga oodatud kasu saamast. EL näeb eelkõige probleemi kavandatud uues õigusaktis, milles nähakse ette autode ringlusest kõrvaldamise maks, mis võib imporditud sõiduautode suhtes diskrimineeriv olla. Seega loodab EL, et õigusakti vastu ei võeta.

Taust

Venemaa on ELi kaubanduspartnerite hulgas kolmandal kohal ja EL on Venemaa suurim kaubanduspartner.

  • 2011. aastal oli ELi eksport Venemaale 108,4 miljardit eurot,

  • 2011. aastal oli Venemaalt pärit import ELi 199,5 miljardit eurot,

  • 2011. aasta kaubavahetus kokku oli 308 miljardit eurot.

ELi peamised ekspordiartiklid Venemaale on autod (7 miljardit eurot), ravimid (6 miljardit eurot), autoosad (3,5 miljardit eurot), telefonid ja nende osad (2,5 miljardit eurot) ning traktorid (1 miljard eurot). EL impordib Venemaalt peamiselt toorainet. Kõige rohkem imporditakse naftat (toornafta ja rafineeritud nafta: 130 miljardit eurot) ja gaasi (€24 miljardit eurot). Nende toodete ja ka muude olulisemate toorainete puhul on Venemaa võtnud kohustuseks piirata ekspordi suhtes kehtivaid tollimakse.

Suurim muutus, mille Venemaa ühinemine WTOga kaasa toob, on kaupade ja teenuste turulepääsu parandamine. Kaupade imporditollimaks langeb praeguselt keskmiselt 10%-lt keskmisele 7,8%-le. Mõnes olulises sektoris (näiteks autotööstus) langetatakse imporditollimakse veelgi enam (ühinemise järel langeb see näitaja praeguselt 30%-lt 25%-le ning pärast 7 aastat 15%-le). Hinnanguliselt annab tollimaksude vähendamine ELi eksportijate jaoks imporditollimaksude arvel kokkuvõttes 2,5 miljardit eurot kokkuhoidu aastas. Samuti arvatakse, et madalamad maksud suurendavad ELi eksporti Venemaale 3,9 miljardi euro võrra aastas.

Telekommunikatsioonisektoris on Venemaal kavas praegu välisinvesteerijate jaoks kehtiv kapitaliosaluse ülempiir (49%) nelja aasta jooksul järk-järgult kaotada. Lisaks aitab Venemaa ühinemine WTOga lahendada mitmeid regulatiivküsimusi, sealhulgas sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade, tolli- ja intellektuaalomandi õiguste eeskirjade kohaldamise küsimusi.

EL on Venemaa suurim välisinvestor, 2010. aastal investeeriti umbes 120 miljardit eurot. Venemaa investeeringud ELis ulatusid 2010. aastal 42 miljardi euroni.

Lisateave

ELi-Venemaa kaubandussuhted:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Pressiteade: EL tervitab läbirääkimiste lõpetamist Venemaa WTOga ühinemise üle, 10 november 2011.

IP/11/1334

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar