Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Bρυξέλλες, 22 Aυγούστου 2012

Η ΕΕ επικροτεί την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ ύστερα από 18 έτη διαπραγματεύσεων

Σήμερα, ύστερα από 18 έτη διαπραγματεύσεων η Ρωσία προσχωρεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως το 156ο μέλος του. Η προσχώρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΕ, αφού η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και η Ρωσία είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Για πρώτη φορά και οι δύο οντότητες θα δεσμεύονται από πολυμερείς κανόνες και υποχρεώσεις για το αμοιβαίο εμπόριό τους.

«Η σημερινή προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος Karel De Gucht. «Θα διευκολύνει τις επενδύσεις και το εμπόριο, θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της ρωσικής οικονομίας και θα προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στις ρωσικές όσο και στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ευελπιστώ ότι η Ρωσία θα εφαρμόσει τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα εμπορίου που δεσμεύτηκε να τηρήσει.»

Η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα έχει θετικό αντίκτυπο στους όρους εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωγραφική θέση της Ρωσίας και η σημασία της αγοράς της από την άποψη όγκου και μεγέθυνσης την καθιστούν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Ως συνέπεια της προσχώρησης στον ΠΟΕ, η Ρωσία θα μειώσει μεταξύ άλλων τους εισαγωγικούς δασμούς της, θα περιορίσει τους εξαγωγικούς δασμούς της, θα χορηγήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και θα διευκολύνει τους κανόνες και τις διαδικασίες σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι κανονισμοί για τις τελωνειακές διαδικασίες, τη χρήση μέτρων για την υγεία και την υγιεινή, τα τεχνικά πρότυπα και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η Ρωσία θα υπόκειται στους κανόνες του ΠΟΕ σε όλους αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής τους. Η ΕΕ μαζί με τους διεθνείς εταίρους της συνεργάζεται με τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ορισμένοι πρόσφατα εφαρμοζόμενοι ή προτεινόμενοι νόμοι φαίνεται πως έρχονται σε αντίφαση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας και θα εμπόδιζαν άλλα μέλη του ΠΟΕ να υλοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που αναμένονται από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Η ΕΕ ενδιαφέρεται ειδικότερα σχετικά με την προτεινόμενη νέα νομοθεσία που προβλέπει ένα τέλος ανακύκλωσης αυτοκινήτων το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί διακριτική μεταχείριση κατά των εισαγομένων οχημάτων και ελπίζει να μην υιοθετηθεί.

Ιστορικό

Η Ρωσία είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

  • Εξαγωγές της EΕ στη Ρωσία το 2011: 108,4 δισεκατομμύρια ευρώ

  • Εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία το 2011: 199,5 δισεκατομμύρια ευρώ

  • Συνολικό εμπόριο αγαθών το 2011: 308 δισεκατομμύρια ευρώ

Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ στη Ρωσία είναι αυτοκίνητα (7 δισεκατομμύρια ευρώ), φάρμακα (6 δισεκατομμύρια ευρώ), εξαρτήματα αυτοκινήτων (3,5 δισεκατομμύρια ευρώ), τηλέφωνα και εξαρτήματα (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ) και ελκυστήρες (1 δισεκατομμύριο ευρώ). Οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία καλύπτουν κυρίως πρώτες ύλες. Οι κύριες εισαγωγές είναι πετρέλαιο (αργό, διυλισμένο: 130 δισεκατομμύρια ευρώ) και φυσικό αέριο (24 δισεκατομμύρια ευρώ). Για αυτά τα προϊόντα, καθώς και για άλλες σημαντικές πρώτες ύλες, η Ρωσία δεσμεύτηκε να περιορίσει τους εξαγωγικούς δασμούς της.

Οι κύριες αλλαγές που συνδέονται με την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ που αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για εμπορεύματα και υπηρεσίες. Οι εισαγωγικοί δασμοί για εμπορεύματα θα μειωθούν από το σημερινό μέσο όρο του 10% στο μέσο όρο του 7,8%. Σε ορισμένους σημαντικούς τομείς, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μειώσεις των εισαγωγικών δασμών είναι πιο σημαντικές (μειώθηκαν από 30% σήμερα στο 25% αμέσως μετά την προσχώρηση και στο 15% μετά από 7 έτη). Εκτιμήθηκε ότι η συνολική μείωση των δασμών θα αποφέρει εξοικονόμηση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισαγωγικούς δασμούς για τους εξαγωγείς της ΕΕ ετησίως. Εξάλλου οι μειωμένοι δασμοί υπολογίζεται να υποκινήσουν επιπρόσθετες εξαγωγές αξίας 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη Ρωσία ετησίως.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ρωσία θα εξαλείψει σταδιακά τα σημερινά ανώτατα όρια αξίας κεφαλαίων (49%) για ξένους επενδυτές εντός 4 ετών. Επιπλέον, η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ καλύπτει μια σειρά ρυθμιστικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων, των τελωνείων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Ρωσία, με επενδύσεις αξίας 120 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου το 2010. Οι επενδύσεις της Ρωσίας στην ΕΕ ανήλθαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Δελτίο Τύπου: Η ΕΕ χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, 10 Nοεμβρίου 2011

IP/11/1334

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar