Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. august 2012

EU glæder sig over Ruslands tiltrædelse af WTO efter 18 års forhandlinger

Efter 18 års forhandlinger tiltræder Rusland i dag Verdenshandelsorganisationen (WTO) som det 156. medlem. Denne tiltrædelse er særlig vigtig for EU, da EU er Ruslands største handelspartner og Rusland er EU's tredjestørste handelspartner. For første gang vil både EU og Rusland være bundet af multilaterale regler og forpligtelser for deres indbyrdes handel.

"Ruslands tiltrædelse af WTO i dag er et vigtigt skridt i retning af landets yderligere integration i verdensøkonomien", sagde EU's kommissær for handel, Karel de Gucht. "Den vil fremme investeringerne og handelen, bidrage til at fremskynde moderniseringen af den russiske økonomi og skabe mange forretningsmuligheder for både russiske og europæiske virksomheder. Jeg er overbevist om, at Rusland vil opfylde de internationale handelsregler og ‑standarder, som det har forpligtet sig til".

Tiltrædelsen af WTO vil have en positiv indvirkning på betingelserne for handelen og investeringerne mellem Rusland og EU. Ruslands geografiske placering og betydningen af det russiske marked både hvad angår volumen og vækst gør det til en meget vigtig samhandelspartner for EU. Tiltrædelsen af WTO betyder bl.a., at Rusland vil sænke sine importafgifter, begrænse sine eksportafgifter, give tjenesteudbydere fra EU større markedsadgang og lette reglerne og procedurerne på mange områder af betydning for de bilaterale økonomiske relationer. Især reglerne om toldprocedurer, anvendelse af sundhedsforanstaltninger, tekniske standarder og beskyttelsen af intellektuel ejendomsret vil være af stor betydning.

Rusland vil være underlagt WTO-reglerne på alle disse områder, herunder overvågnings- og håndhævelsesmekanismerne. EU er sammen med sine internationale partnere i kontakt med Rusland for at sikre, at det overholder disse WTO-forpligtelser. Enkelte lovbestemmelser, der netop er blevet gennemført eller fremsat forslag om, synes at være i strid med Ruslands forpligtelser og stå i vejen for, at andre WTO-medlemmer fuldt ud kan få gavn af de forventede fordele ved Ruslands tiltrædelse af WTO. EU er særlig betænkelig ved den foreslåede nye lovgivning om en genanvendelsesafgift på biler, som vil kunne være diskriminerende over for importerede biler, og håber, at lovgivningen ikke vil blive vedtaget.

Baggrund:

Rusland er EU's tredjestørste handelspartner, og EU er Ruslands største handelspartner.

  • EU's eksport til Rusland i 2011: 108,4 mia. EUR

  • EU's import fra Rusland i 2011: 199,5 mia. EUR

  • Samlet handel med varer i 2011: 308 mia. EUR

De vigtigste eksportvarer fra EU til Rusland er biler (7 mia. EUR), medicin (6 mia. EUR), bildele (3,5 mia. EUR), telefoner og dele dertil (2,5 mia. EUR) og traktorer (1 mia. EUR). EU's import fra Rusland udgøres hovedsagelig af råvarer. De vigtigste importvarer er olie (rå og raffineret: 130 mia. EUR) og gas (24 mia. EUR). For disse produkter samt for andre vigtige råvarer har Rusland forpligtet sig til at begrænse sine eksportafgifter.

De vigtigste ændringer i forbindelse med Ruslands tiltrædelse af WTO vedrører forbedret markedsadgang for varer og tjenesteydelser. Importafgiften for varer vil falde fra det nuværende gennemsnit på 10 % til i gennemsnit 7,8 %. Inden for en række vigtige sektorer, f.eks. bilindustrien, er der tale om større nedsættelser af importafgiften (et fald fra i øjeblikket 30 % til 25 % ved tiltrædelsen og til 15 % efter syv år). Det anslås, at den samlede nedsættelse af toldsatserne vil resultere i besparelser på 2,5 mia. EUR årligt i importafgifter for EU's eksportører. Desuden forventes de nedsatte afgifter at skabe ekstra eksport fra EU til Rusland for 3,9 mia. EUR om året.

I telekommunikationssektoren vil Rusland i løbet af fire år udfase sit nuværende loft (på 49 %) over udenlandske investorers ejerandele. Endvidere omfatter Ruslands tiltrædelse af WTO en lang række lovgivningsmæssige spørgsmål, herunder sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige bestemmelser, told og intellektuel ejendomsret.

EU er med investeringer til en værdi af ca. 120 mia. EUR i 2010 den største udenlandske investor i Rusland. De russiske investeringer i EU udgjorde 42 mia. EUR i 2010.

Yderligere oplysninger

Handelsforbindelserne mellem EU og Rusland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Pressemeddelelse: EU hilser afslutningen af forhandlingerne om Ruslands tiltrædelse af WTO velkommen, 10. november 2011

IP/11/1334

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar