Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. avgusta 2012

Razprava o prihodnosti Evrope: posvetovanje Komisije z državljani na spletu

V enem najširše zastavljenih spletnih posvetovanj v zgodovini EU o pravicah državljanov in prihodnosti Evrope je do današnjega dne sodelovalo že več kot 5 500 državljanov EU – tako kažejo najnovejši podatki, ki jih je danes objavila Komisija. Na dan Evrope, 9. maja, je namreč pozvala vse državljane Evropske unije k pomoči pri določanju programa politik v prihodnjih letih in sooblikovanju prihodnosti Evrope (IP/12/461). Vse do 9. septembra lahko vsi Evropejci prispevajo svoja mnenja o vprašanjih, kot sta na primer „Kako naj bi se Evropska unija razvijala v prihodnosti?“ in „V kakšni Evropski uniji bi radi živeli leta 2020?“

Evropa se sooča z velikimi izzivi, zato se, zlasti zaradi finančne in državne dolžniške krize, politične razprave čedalje bolj spreminjajo v razpravo o kratkoročni in dolgoročni prihodnosti Evrope. Na zadnjem zasedanju Evropskega sveta junija so voditelji razpravljali o nujnosti prehoda ekonomske in monetarne unije v „novo fazo“. Vendar pa mora biti nadaljnje povezovanje na gospodarskem in fiskalnem področju legitimno v očeh evropskih državljanov. Zato je v poročilu „štirih predsednikov“ (predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije, predsednika Euroskupine in predsednika Evropske centralne banke), ki je bilo objavljeno 26. junija, posebej navedeno: „Za tesnejše povezovanje ekonomske in monetarne unije bosta na splošno potrebni močnejša demokratična podlaga in široka podpora državljanov. Zato je bistveno, da je že sam proces v smeri uresničevanja te vizije zasnovan na širokem posvetovanju in sodelovanju. Povezovanje in legitimnost morata napredovati vzporedno.“ Na predlog Komisije naj bi leto 2013 bilo evropsko leto državljanov (IP/11/959). Evropska komisija želi izkoristiti to priložnost in državljane Unije vključiti v oblikovanje Unije prihodnosti ter prisluhniti njihovim vizijam o prihodnosti Evrope.

„Sedanja kriza je sprožila zelo potrebno javno razpravo poti v prihodnost, po kateri stopa Evropa. Da bi ekonomska in monetarna unija postala resnično trajna in da bi ponovno vzpostavili zaupanje vanjo, je pomembno, da se državljanom in podjetjem omogoči vpogled v to, kakšna naj bi bila Evropa leta 2020. Vesela sem, da se je v tem okviru spet začelo razpravljati o predlogih o „politični uniji", "Evropski federaciji“ in celo „Združenih državah Evrope,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Javno posvetovanje Komisije je odraz njenega močnega interesa v takšni razpravi. Predvsem je spodbudno videti, da se večinoma odzivajo mladi Evropejci. Prepričana sem, da za izhod iz krize potrebujemo več in ne manj Evrope. In za to je potrebno sodelovanje državljanov. Evropa je konec koncev namenjena njihovim pravicam, reševanju njihovih težav in njihovi prihodnosti. Ravno zato bi nas državljani morali voditi na poti k močnejši in bolj povezani Evropi.

Komisija v posvetovanju Vaše pravice, vaša prihodnost državljane prav tako sprašuje o praktičnih ovirah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, ko uveljavljajo pravice, ki jih imajo kot državljani EU, ali ko se želijo sklicevati na temeljne pravice, zagotovljene s pravom EU. Komisija želi izvedeti, s kakšnimi težavami se srečujejo Evropejci, pa naj bo to pri potovanju ali prehajanju mej, pri volitvah ali pri kandidiranju na volitvah ali celo pri spletnih nakupih. Prispevek javnosti se bo upošteval pri oblikovanju programa politik Komisije za prihodnja leta in bo podlaga za poročilo o državljanstvu EU, ki bo predstavljeno 9. maja 2013, na naslednji dan Evrope.

V treh mesecih od 9. maja je v spletnem posvetovanju sodelovalo več kot 5000 ljudi in odgovorilo na vprašalnik. Sodelovali so državljani iz vseh držav članic (11,3 % respondentov je iz Francije, 10,5 % iz Italije, 9 % iz Španije, 8,9 % iz Nemčije in 6,1 % iz Združenega kraljestva – v prilogi si lahko ogledate, na katerem mestu je vaša država).

Kratki vprašalnik lahko preprosto izpolnite na spletu. Za to boste potrebovali le deset minut časa. Posvetovanje bo trajalo do 9. septembra:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – so vsi državljani 27 držav članic EU pridobili dodatne pravice kot državljani EU. Te vključujejo pravico voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji kot njeni državljani, ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, se pritožiti pri varuhu človekovih pravic ali sodelovati pri evropski državljanski pobudi. Poleg tega se vsakdo v Evropi lahko zanese na temeljne pravice, določene v Listini EU o temeljnih pravicah, kadar koli institucije EU uporabljajo pravo EU, oziroma kadar koli pravo EU izvajajo nacionalni organi.

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Med njimi je tudi okrepitev ozaveščenosti ljudi o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju. Zato je Komisija predlagala, naj bo leto 2013 evropsko leto državljanov, ter naj se skozi vse leto organizirajo dogodki v zvezi z državljanstvom EU in politikami, povezani z državljani.

V letu 2013 – evropskem letu državljanov – bo Komisija objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bo predstavila dodatne usmerjene pobude za odpravo preostalih ovir, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi v celoti uveljavljali svoje pravice.

Več informacij

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Preberite vizijo podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Preberite vizijo podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding o nadaljnjem razvoju Listine EU o temeljnih pravicah:

Govor v Talinu:

SPEECH/12/403

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar