Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. augusztus 17.

Vita Európa jövőjéről: a Bizottság online konzultáció keretében a polgárok véleményét kéri

A Bizottság minap nyilvánosságra hozott adatai szerint eddig több mint 5500 uniós polgár vett részt az EU történelmének egyik legszélesebb körű, a polgárok jogairól és Európa jövőjéről folytatott internetes konzultációjában. Május 9-én, Európa napján, az Európa Bizottság felhívta az Európai Unió polgárait, hogy segítsenek meghatározni az elkövetkező évek politikai menetrendjét, és felvázolni Európa jövőjének körvonalait (IP/12/461). Szeptember 9-ig valamennyi európai olyan kérdésekről oszthatja meg véleményét, mint például: „Hogyan képzeli el az Európai Unió fejlődését a közeljövőben?” vagy „Milyen Unióban szeretne élni 2020-ban?"

Mivel Európa nagy kihívások elé néz, nem utolsósorban a pénzügyi és az államadósság-válság miatt, a politikai vita egyre inkább Európa rövid és hosszú távú jövőjéről szóló vitává alakul. Az Európai Tanács legutóbbi júniusi ülésén az állam- és kormányfők annak szükségességéről beszéltek, hogy új szintre kell emelni a gazdasági és monetáris uniót (GMU). A gazdasági és a költségvetési politika bármilyen további integrációjának azonban legitimnek kell lenni az európai emberek szemében. Ezért a június 26-án közzétett négy elnök jelentése (a négy elnök: az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke, az eurócsoport elnöke és az Európai Központi Bank elnöke) erre vonatkozóan kijelenti: „A GMU szorosabb integrációjához általánosságban erősebb demokratikus alapokra és a polgárok széles körű támogatására van szükség. Így döntő fontosságú, hogy már az elképzelés megvalósításának folyamata is széles körű konzultáción és részvételen alapuljon. Az integrációt a legitimitással együtt kell megerősíteni.” A Bizottság javaslata nyomán a 2013-as év „a polgárok európai éve” lesz (IP/11/959). Az Európai Bizottság meg szeretné ragadni az alkalmat, hogy a polgárokat bevonja a jövőbeli Unió kialakításába, és figyelembe vegye Európa jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket.

A jelenlegi válság nyomán nagyon szükséges nyilvános vita bontakozott ki arról, hogy merre tart Európa. Ahhoz, hogy a gazdasági és monetáris uniót valóban visszafordíthatatlanná tegyük, és visszanyerjük a bizalmat fontos, hogy a polgárok és vállalkozások perspektívát kapjanak arról, hogy milyen lesz Európa 2020-ban. Örömmel látom, hogy ebben az összefüggésben a politikai unióra, az Európai Federációra, sőt még az Európai Egyesült Államokra vonatkozó javaslatok is ismét vitatémává lettek”, mondta Vivane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. „A Bizottság nyilvános konzultációja nagy érdeklődést váltott ki ebben a témában. Üdítő látni, hogy a válaszok nagy része fiatal európaiaktól jön. Szilárd meggyőződésem, hogy a válságból való kilábaláshoz nem kevesebb, hanem több Európára lesz szükségünk. Ehhez pedig a polgáraink bevonása szükséges. Európa végtére is a polgárok jogairól, aggodalmairól és jövőjéről szól. Ezért a polgároknak kell bennünket irányítani az erősebb, integráltabb Európa felé vezető utunkon.

A Bizottság „Az Ön jogai, az Ön jövője” című konzultációja a közvéleményt olyan gyakorlati akadályokról is kérdezi, amelyekkel a polgárok mindennapi életük során találkoznak, amikor uniós polgárként jogaikat gyakorolják, vagy amikor az uniós jog által védett alapvető jogaikkal akarnak élni. A Bizottság tudomást szeretne szerezni minden olyan nehézségről, amelyekkel az európaiak szembe találják magukat például akkor, amikor Európán belül utaznak, amikor határokon kelnek át, választásokon szavaznak vagy jelöltként indulnak, vagy éppen az interneten vásároknak. A beérkező válaszok közvetlenül alakítják majd a Bizottság elkövetkező évekre vonatkozó politikai menetrendjét, és alapját fogják képezni a jövő évi Európa-napon, 2013. május 9-én bemutatandó, polgárságról szóló 2013-as jelentésnek.

Mindössze három hónappal az online konzultáció május 9-i kezdetét követően több mint 5000 ember vett részt a felmérésen, és válaszolta meg az online kérdőívet. Az összes tagállam polgárai képviseltették magukat (a válaszadók 11,3%-a francia, 10,5%-a olasz, 9%-a spanyol, 8,9%-a német és 6,1%-a brit – a teljes listát lásd a mellékletben).

A rövid kérdőív egyszerűen, mindössze tíz perc alatt kitölthető az interneten. A konzultáció szeptember 9-én zárul:

http:ec.europa.eu/az-ön-jogai-az-ön-jövője.

Előzmények

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti állampolgárságot – az EU 27 tagállamának valamennyi polgárát uniós polgárként kiegészítő jogok illetik meg. E jogok közé tartozik az aktív és passzív választójog az érintett lakóhelye szerinti uniós tagállamban a helyi és az európai választások során, a konzuli védelemhez való jog külföldön az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett, valamint az uniós polgár joga arra, hogy az Európai Parlamenthez petíciót vagy az európai ombudsmanhoz panaszt nyújtson be, illetve európai polgári kezdeményezésekben vegyen részt. Ezenfelül Európában minden olyan esetben, amikor az uniós intézmények uniós jogot alkalmaznak vagy a nemzeti hatóságok uniós jogot hajtanak végre, mindenkit megilletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapjogok.

Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) 25 olyan konkrét fellépést vázolt fel, melyek célja, hogy felszámolják az uniós polgárok előtt az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog tekintetében még fennálló akadályokat. E fellépések egyike az európaiak azzal kapcsolatos tudatosságának erősítésére irányul, hogy mit is jelent számukra az uniós polgárság státusza, illetve milyen előnyöket nyújtanak számukra e jogok a hétköznapi életük során. A Bizottság ezért javasolta, hogy 2013-at nyilvánítsák a polgárok európai évének, valamint az egész év során szervezzenek célzott rendezvényeket az uniós polgárságról és a polgársággal kapcsolatos szakpolitikákról.

A Bizottság 2013-ban, a polgárok európai évében fogja közzétenni második jelentését az uniós polgárságról. Ez a jelentés a még meglévő, a polgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok maradéktalan gyakorlásában gátló akadályok lebontását célzó kezdeményezések bemutatására szolgál.

További információk

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Olvassa el Reding alelnök Európáról alkotott jövőképét:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Olvassa el Reding alelnöknek az Európai Unió Alapjogi Chartájának jövőbeli alakulásával kapcsolatos elképzeléseit:

A tallinni beszéd:

BESZÉD/12/403

Nyilvános konzultáció

http:ec.europa.eu/az-ön-jogai-az-ön-jövője

Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar