Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2012

Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να διατυπώσουν τη γνώμη τους με ηλεκτρονική διαβούλευση

Μέχρι στιγμής πάνω από 5.500 πολίτες της ΕΕ συμμετείχαν σε μια από τις ευρύτερες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις στην ιστορία της ΕΕ για τα δικαιώματα των πολιτών και το μέλλον της Ευρώπης, όπως προκύπτει από τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή. Στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλουν στην κατάρτιση του θεματολογίου πολιτικής για τα επόμενα χρόνια και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης (IP/12/461). Έως τις 9 Σεπτεμβρίου, όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους απαντώντας σε ερωτήματα όπως «Πώς θα θέλατε να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον; Σε τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλατε να ζείτε το 2020;»

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις, αν μη τι άλλο εξαιτίας της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα του δημόσιου χρέους, ο πολιτικός διάλογος περιστρέφεται όλο και περισσότερο γύρω από το θέμα του μέλλοντος της Ευρώπης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν την ανάγκη να περάσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) σε «νέα φάση». Ωστόσο, οποιαδήποτε περαιτέρω ενοποίηση στο οικονομικό και δημοσιονομικό πεδίο πρέπει να νομιμοποιηθεί στα μάτια των λαών της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτόν, η έκθεση των «τεσσάρων Προέδρων» (του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου της Ευρωομάδας και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: «Γενικά, η στενότερη ενοποίηση της ΟΝΕ θα απαιτήσει ισχυρότερη δημοκρατική βάση και ευρεία υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό η πορεία για την υλοποίηση αυτού του οράματος να βασίζεται ήδη σε ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή. Η ενοποίηση και η νομιμοποίηση πρέπει να προχωρούν παράλληλα.» Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το 2013 ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών (IP/11/959). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της αυριανής Ένωσης και να ακούσει τις απόψεις τους όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης.

«Η συνεχιζόμενη κρίση έδωσε το έναυσμα για μια εξαιρετικά αναγκαία δημόσια συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει η Ευρώπη. Για να καταστεί πραγματικά μη αναστρέψιμη η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, είναι σημαντικό να αποκτήσουν πολίτες και επιχειρήσεις μια ιδέα για το πώς θα είναι διαμορφωμένη η Ευρώπη το 2020. Χαίρομαι που στο πλαίσιο αυτό έχουν επανέλθει στο προσκήνιο και συζητούνται προτάσεις για «Πολιτική Ένωση», για «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία» ή ακόμη και για «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας της ΕΕ. «Η δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συζήτηση αυτή. Είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι περισσότερες απαντήσεις προέρχονται από νέους της Ευρώπης. Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη για να βγούμε από την κρίση. Προς τούτο, πρέπει να έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Σε τελική ανάλυση, η Ευρώπη αφορά τα δικαιώματα, τις ανησυχίες και το μέλλον τους. Συνεπώς, οι πολίτες είναι εκείνοι που πρέπει να μας καθοδηγούν στην πορεία μας προς μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη.»

Η διαβούλευση της Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας» περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, όταν ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ ή όταν θέλουν να επικαλεστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή θέλει να πληροφορηθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν μετακομίζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές ή όταν πραγματοποιούν αγορές ηλεκτρονικά. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια και θα αποτελέσουν τη βάση για την Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2013, η οποία θα υποβληθεί στις 9 Μαΐου 2013, δηλαδή κατά την Ημέρα της Ευρώπης του επόμενου έτους.

Μέσα σε τρεις μόλις μήνες από την έναρξη της διαβούλευσης, στις 9 Μαΐου, πάνω από 5000 άτομα συμμετείχαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Συμμετείχαν πολίτες από όλα τα κράτη μέλη (11,3 % από τη Γαλλία, 10,5 % από την Ιταλία, 9 % από την Ισπανία, 8,9 % από τη Γερμανία και 6,1 % από τη Βρετανία – δείτε το ποσοστό συμμετοχής από τη χώρα σας στο παράρτημα).

Το σύντομο ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα ηλεκτρονικά και απαιτεί μόνον δέκα λεπτά. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Ιστορικό

Χάρη στην ιθαγένεια της ΕΕ – η οποία δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, αλλά την συμπληρώνει – όλοι οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ διαθέτουν μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων ως πολίτες της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο κατοικούν, το δικαίωμα στην προξενική προστασία στο εξωτερικό υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους, το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα συμμετοχής σε Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Επιπλέον, οποιοσδήποτε στην Ευρώπη μπορεί να επικαλεστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή από τις εθνικές αρχές.

Η Έκθεση του 2010 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525) καθόρισε σε γενικές γραμμές 25 συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αρθούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμη για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στην ΕΕ. Μια από αυτές είναι να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη επίγνωση ότι έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι έχουν δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, καθώς και το τι σημαίνουν τα δικαιώματα αυτά στην καθημερινή τους ζωή. Προς τούτο η Επιτροπή προτείνει να ορισθεί το 2013 ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και να οργανωθούν καθ' όλη τη διάρκειά του ειδικές εκδηλώσεις για την ιθαγένεια της ΕΕ και τις πολιτικές που αφορούν τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, το 2013, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια δεύτερη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, στην οποία θα παρουσιάσει περαιτέρω στοχοθετημένες πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται και δυσκολεύουν τους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για Θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/reding

Ενημερωθείτε για το πώς βλέπει το μέλλον της Ευρώπης η Αντιπρόεδρος Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Ενημερωθείτε για το πώς βλέπει την περαιτέρω εξέλιξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αντιπρόεδρος Viviane Reding:

Ομιλία στο Ταλλίν:

SPEECH/12/403

Δημόσια διαβούλευση:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Ιθαγένεια της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar