Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. augustā

Digitalizācijas programma: Komisija aptur Latvijas priekšlikumu, kas paredz pārmērīgi augstus fiksēto telefonsakaru vairumtirdzniecības tarifus, un sāk padziļinātu izvērtēšanu

Eiropas Komisija ir paudusi nopietnas bažas par Latvijas telesakaru regulatora (SPRK) jauno priekšlikumu attiecībā uz fiksētā savienojuma pabeigšanas tarifiem, kas varētu negatīvi ietekmēt patērētājus Latvijā. Savienojuma pabeigšanas tarifi ir maksa, ko telekomunikāciju tīkli nosaka cits citam par zvanu nodrošinājumu starp tīkliem; ikviens operators attiecībā uz piekļuvi sava tīkla klientiem tirgū ir noteicējs. Šīs izmaksas tiek iekļautas sarunu maksā, ko iekasē no patērētājiem un uzņēmumiem.

SPRK ierosināja no 2013. gada 1. aprīļa piemērot ļoti augstus fiksētā savienojuma pabeigšanas tarifus - 0,29 eurocentus par savienojumu un 0,26 eurocentus par savienojuma minūti, kurpretī citās dalībvalstīs šie tarifi mēdz būt daudz zemāki (piemēram, 0,08 eurocenti par minūti Francijā). Tik augsti tarifi nav saskaņā ar Komisijas 2009. gada Ieteikumu par savienojuma pabeigšanas tarifiem atbilstīgi ES telesakaru noteikumiem. Modelis, ko SPRK izmanto FSPT noteikšanā, nenodrošina, ka tarifi tiek noteikti, pamatojoties uz efektīva operatora izmaksām, un tādējādi tie veidojas ES normām neatbilstoši augsti.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Esmu apņēmības pilna panākt, lai visās dalībvalstīs regulētie savienojuma pabeigšanas tarifi, tostarp fiksētajiem sakariem, bez liekas kavēšanās tiktu samazināti līdz efektīva operatora izmaksām. ”

Šodien Komisija nosūtīja SPRK adresētu vēstuli, paskaidrojot, ka ierosinātie tarifi neatbilst ES telesakaru noteikumu principiem un mērķiem, kuri paredz, ka dalībvalstīm jāveicina konkurence un patērētāju interešu aizsardzība ES, kā arī iekšējā tirgus attīstība.

Šī ir otrā reize, kad Komisija attiecībā uz Latvijas regulatīvajiem pasākumiem izmanto savas jaunās pilnvaras, ko paredz Telekomunikāciju pamatdirektīvas 7.a pantā ietvertā tiesiskās aizsardzības līdzekļu konsekventas piemērošanas procedūra. Procedūra ir jāpabeidz trīs mēnešu laikā.

Vispārīga informācija

Arī 2011. gada martā SPRK ierosināja savienojuma pabeigšanas tarifus, kas nebija saskaņā ar Komisijas 2009. gada Ieteikumu, bet Komisija tolaik vēl nebija pilnvarota apturēt ierosinātos pasākumus. Komisija jau tad uzsvēra nepieciešamību noteikt atbilstošu tarifu regulējumu, izmantojot izmaksu metodi, kas atbilstu Komisijas 2009. gada ieteikumam.

Komisija šodien nosūtīja vēstuli, kurā paustas nopietnas bažas, jo SPRK priekšlikuma rezultātā fiksētā savienojuma pabeigšanas tarifi būtu ievērojami augstāki, nekā tiek rekomendēts Komisijas ieteikumā.

Jaunās Telekomunikāciju pamatdirektīvas 7. pants paredz, ka nacionālie telekomunikāciju regulatori paziņo Komisijai, BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) un citu ES valstu telesakaru regulatoriem pasākumus, ko tās plāno ieviest, lai attiecīgajos tirgos novērstu efektīvas konkurences trūkumu.

Saskaņā ar jaunajām pilnvarām, kas noteiktas pamatdirektīvas 7.a pantā, Komisija ciešā sadarbībā ar BEREC turpmāko trīs mēnešu laikā ar SPRK apspriedīs, kā SPRK grozīt savu priekšlikumu, lai tas atbilstu ES tiesību aktiem. Tikmēr priekšlikuma īstenošana tiek apturēta.

Jaunie noteikumi ļauj Komisijai pieņemt arī citus saskaņošanas pasākumus (ieteikumus vai (saistošus) lēmumus), ja Eiropas Savienībā nacionālie regulatori ilgtermiņā turpina izmantot atšķirīgu pieeju un līdzekļus (tostarp nosaka atšķirīgas saistības).

Noderīgas saites

Komisijas vēstule Latvijas regulatoram tiks publicēta:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Digitalizācijas programmas vietne

Nēlī Krusas vietne

Nēlī Krusas Twitter konts

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar