Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. srpna 2012

Digitální agenda: Komise zamítla plány ČTÚ na regulaci přístupu k širokopásmovým sítím

Evropská komise rozhodla, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí zrušit svůj plán na zahrnutí velkoobchodních širokopásmových služeb založených na kabelovém a Wi-Fi připojení do definice produktového trhu s velkoobchodním širokopásmovým přístupem.

V rozhodnutí o vetu, které dnes přijala, vyjadřuje Evropská komise přesvědčení, že ČTÚ neposkytl dostatečné důkazy o tom, že by kabelové a Wi-Fi připojení bez jakýchkoli velkoobchodních nabídek představovalo na velkoobchodním trhu v současném českém kontextu náhradu za dominantní technologie založené na měděném a optickém vedení. Komise nepřijímá ani vymezení zeměpisného trhu provedené ČTÚ, které se zakládá na jeho definici produktového trhu a vede k určení dvou samostatných zeměpisných trhů.

Dnešní rozhodnutí znamená, že ČTÚ musí navrhované opatření stáhnout a nemůže realizovat plány, které by v některých případech vedly ke zrušení povinností (včetně velkoobchodního širokopásmového přístupu) uložených hlavnímu českému telekomunikačnímu operátorovi, společnosti Telefónica. Tento zákrok Komise ochrání spotřebitele proti možnosti, že by za vyšší rychlosti internetového připojení museli platit vyšší ceny.

Komise ovšem nevyloučila možnost uložit zeměpisně rozlišená nápravná opatření, která by odrážela rozdílné podmínky hospodářské soutěže na českém trhu. Pokud tak ČTÚ bude chtít učinit, musí předložit upravenou analýzu založenou na nové definici produktového a zeměpisného trhu.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, k tomu uvedla: „Současný stav údajů plány českého regulačního orgánu neodůvodňuje, věřím však, že opravená analýza by mohla umožnit zeměpisné rozlišení nápravných opatření.“

Souvislosti

Dne 11. května 2012 obdržela Komise od ČTÚ návrh rozhodnutí týkajícího se trhu s velkoobchodním širokopásmovým přístupem, což je klíčový produkt pro alternativní operátory poskytující českým zákazníkům širokopásmové připojení k internetu. Podle posouzení ČTÚ tento trh zahrnuje přístup poskytovaný prostřednictvím měděných, optických, kabelových a Wi-Fi sítí. ČTÚ navrhl rozdělit Českou republiku na dva zeměpisné trhy – segment A, ve kterém existují alespoň tři konkurenční infrastruktury, a segment B zahrnující zbytek území. Podle názoru ČTÚ má společnost Telefónica významnou tržní sílu pouze v segmentu B. ČTÚ navrhl, aby se v segmentu A neukládala společnosti Telefónica žádná regulace a v segmentu B aby se uložila nápravná opatření, která však neobsahují nákladovou orientaci a není zřejmé, zda se týkají všech optických vedení společnosti Telefónica.

Komise rozhodla zahájit hloubkové šetření, které začalo „druhou fází“ postupu podle článků 7 a 7a směrnice EU o telekomunikacích (MEMO/11/321) dne 11. června 2012 (IP/12/588) a skončilo dnes rozhodnutím o vetování.

Ustanovení článku 7 rámcové směrnice EU o telekomunikacích vyžaduje, aby telekomunikační regulační orgány členských států informovaly Komisi, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a telekomunikační regulační orgány v ostatních zemích EU o opatřeních, jejichž zavedením chtějí řešit problémy trhu. Pokud se uvedené plány týkají definic trhu a analýz skutečnosti, zda operátoři mají významnou tržní sílu, jak tomu bylo v tomto případě, může Komise po regulačním orgánu vyžadovat, aby opatření stáhl.

Užitečné odkazy

Dopis Komise zaslaný Českému telekomunikačnímu úřadu bude zveřejněn na adrese:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Internetová stránka Digitální agendy

Internetová stránka Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar