Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES BG

Eiropas Komisija – Paziņojums presei

Atjaunojot mājokļus Haiti iedzīvotājiem – Jau pagājuši divi gadi un Eiropa turpina pildīt Haiti dotos solījumus

Otrās gadadienas priekšvakarā, kopš Haiti skāra zemestrīce, Eiropas Komisija Portoprensā sāk jaunu mājokļu programmu, lai remontētu un atjaunotu drošus mājokļus vairāk nekā 60 000 pārvietotajām personām. Šo jauno programmu 23 miljonu eiro apmērā Eiropas Komisija īstenos kopā ar vietējām kopienām, pašvaldībām un Haiti Sabiedrisko darbu ministriju. Tā iekļaujas Eiropas Komisijas darbībā, lai palīdzētu šai valstij atgūties pēc katastrofas, kas prasīja vairāk nekā 220 000 cilvēku dzīvību un lika ciest vēl 3 miljoniem cilvēku. Turpmākie divi gadi pēc zemestrīces nebija mazāk grūti – Haiti skāra viesuļvētra "Tomass", un tā cieš no pagājušā gadsimta smagākās holēras epidēmijas. Arī nākamie gadi nebūs viegli, bet izvirzītie ilgtermiņa mērķi – stabilitāte un attīstība – joprojām ir pilnībā atbilstoši, lai risinātu Haiti situāciju.

Eiropas Savienība bijusi viena no pirmajiem, dāsnākajiem un efektīvākajiem starp tiem, kas pagājušo divu gadu laikā Haiti snieguši atbalstu un palīdzību civilās aizsardzības jomā. Eiropas Savienības atbalsts paredzēts gan tūlītējas palīdzības sniegšanai Haiti iedzīvotājiem, gan viņu valsts ilgtermiņa atjaunotnei. Līdz šim, pateicoties eiropiešu solidaritātei, Haiti atvieglotas 5 miljonu cilvēku ciešanas, novērsta krīzes tālāka padziļināšanās, kā arī ierobežotas katastrofas blakus parādības: holēra un uztura nepietiekamība.

Šobrīd Eiropas Komisija savu atbalstu koncentrē uz to, lai veidotu ciešu saikni starp atbalstu, rehabilitāciju un attīstību, jo īpaši nodrošinot valsts darbību, uzlabojot izglītību, veselības aprūpi un civilo drošību, atjaunojot ceļus, pajumti un citu vitāli svarīgo infrastruktūru, kā arī veicinot vietējo ekonomiku.

Atskatoties uz izaicinājumiem, kas piedzīvoti, divos pagājušajos gados sniedzot palīdzību Haiti un atbalstot tās atjaunotni, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone sacīja: "2010. gadā notikušās zemestrīces otrajā gadadienā es vēlētos uzteikt Haiti iedzīvotāju drosmi un apņēmību, atkal nostādot savu valsti uz kājām. Man ir prieks, ka visneatliekamākās humānās problēmas ir atrisinātas, taču es pilnībā apzinos, ka joprojām pastāv ievērojamas problēmas atjaunošanas darbu jomā. Es ceru, ka jaunās valdības izveidošana prezidenta Martellī (Martelly) un premjerministra Konilles (Conille) vadībā iezīmēs sākumu politiskās stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes periodam. Tas ir būtiski, lai atjaunošanas darbi noritētu sekmīgi. Mēs turpināsim sadarboties ar mūsu draugiem Haiti, ar ES dalībvalstīm un ar starptautiskajiem partneriem, lai Haiti uzlabotu infrastruktūru, sekmētu ekonomikas atjaunošanos, atbalstītu pārvaldības uzlabošanos un nostiprinātu demokrātiju un valsts iestādes."

ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: "Divus gadus kopš postošās zemestrīces Haiti atjaunošana ir un paliks prioritāte mūsu darba kārtībā. Kad es pirms dažām nedēļām Eiropas Attīstības dienu ietvaros tikos ar premjerministru Konille, man bija prieks redzēt, ka mums ir vienoti mērķi attiecībā uz šīs valsts nākotni. Atjaunot ceļus, mājokļus, sabiedriskās ēkas, skolas simtiem tūkstošu ģimenēm, kas palika bez pajumtes, varētu likties Hērakla darbs, taču vērienīgi projekti jau šobrīd maina situāciju Haiti, nodrošinot labāku piekļuvi izglītībai un drošākus iztikas līdzekļus, uzlabojot ceļu kvalitāti un veicinot vietējo ekonomiku."

Viņš piebilda: "Es Haiti apmeklēšu vēlāk šajā gadā, jo īpaši lai atklātu mācību centru un atzīmētu galvenā ceļa atjaunošanu. Mēs tāpat turpināsim sniegt aktīvu atbalstu valsts centieniem gādāt par Haiti iedzīvotājiem paredzētajiem sociālajiem, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem un nostādīt valsti uz ekonomikas attīstības ceļa."

ES humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva sacīja: "Haiti zemestrīce radīja ārkārtējas ciešanas, taču arī izsauca neredzēti lielu atbalstu no visas pasaules.

Eiropa bija klāt no pirmās dienas. Komisija nosūtīja humānās palīdzības un civilās aizsardzības ekspertus un mobilizēja ārkārtas palīdzību mazāk nekā 24 stundas pēc zemestrīces trieciena. Mēs paliksim uz vietas tik ilgi, cik vien cilvēkiem būs nepieciešama mūsu palīdzība.

Šodien pusmiljons Haiti iedzīvotāju joprojām uzturas nometnēs, un turpinās saslimšana ar holēru. Vēl jo svarīgāk, mēs apzināmies, ka Haiti arī turpmāk var apdraudēt tādas dabas katastrofas kā viesuļvētras, plūdi un zemes nogruvumi, un apņemamies palīdzēt kopienām, ar kurām mēs sadarbojamies, stiprināt izturību pret katastrofām."

Vispārīga informācija

Pagājušos divus gadus ES sniedz gan humāno palīdzību, gan attīstības atbalstu Haiti atjaunošanai. ES ir lielākais atbalsta sniedzējs Haiti: tā apņēmusies ieguldīt 1,2 miljardus eiro, lai atbalstītu Haiti valdību visās jomās gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Komisijas solītā palīdzība bija 522 miljoni EUR, un tā ir piešķīrusi vairāk nekā 358 miljonus EUR.

ES dalībvalstis kopumā ir solījušas 201 miljonus eiro ārkārtas palīdzībai, bet Eiropas Komisija 2010. gadā un 2011. gadā piešķīrusi humāno palīdzību 158,5 miljonu eiro vērtībā. 2012. gadā Komisija humānajai palīdzībai Haiti paredzējusi 15,25 miljonus eiro.

Plašāka informācija:

Faktu lapa – Haiti divus gadus pēc zemestrīces – Eiropas darbība Haiti

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Eiropas Savienības Ārējās darbības dienesta tīmekļa vietne:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

ES Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāres Kristalīnas Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

ES delegācijas Haiti tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/index_fr.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar