Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 8. augustā

Eiropas Savienība paziņo par turpmāku atbalstu demokrātiskajai pārejai Jemenā

Šodien Eiropas Komisija apstiprināja, ka tā sniegs papildu finansējumu nolūkā palīdzēt Jemenas iedzīvotājiem un pagaidu valdībai reaģēt uz daudzajām ar valsts pārvaldi saistītajām problēmām un risināt dažus no konfliktiem, kuri 2011. gadā arābu valstīs izraisīja vētrainus protestus.

Jaunais finansējums tiks piešķirts četrām galvenajām jomām: demokrātijai, civilstāvokļa aktu reģistram, reformām tieslietu jomā un decentralizācijai. Šis atbalsts ietvers galvenokārt tehnisko palīdzību (piemēram, apmācību un zināšanu sniegšana) un vajadzīgo aprīkojumu nepieciešamo reformu ieviešanai (piemēram, lai palīdzētu iepirkt jaunu programmatūru civilstāvokļa aktu reģistru efektīvākai darbībai), kā arī piešķīrumus izpratnes veidošanai un apmācībai.

Ar finansējumu arī atbalstīs vēlēšanu un referendumu augstāko komiteju, augstāko iestādi dzimstības, laulību un mirstības statistikas jautājumā un civilstāvokļa aktu reģistru, Juridisko jautājumu ministriju un izvēlētās vietējās padomes – visas šīs iestādes ir būtiskas, lai Jemena pirms gaidāmajām vēlēšanām 2014. gadā atkal būtu uz demokrātijas ceļa.

Atbalsts Jemenas iestādēm palīdzēs arī izveidot civilstāvokļa aktu reģistru un finansēt izpratnes veidošanas kampaņas, lai iedzīvotāji izprastu vajadzību reģistrēties un saprastu šādas reģistrēšanās sniegtās priekšrocības. Ļoti zemais reģistrēšanās līmenis civilstāvokļa aktu reģistrā Jemenā ir ilgstoša problēma, kura negatīvi ietekmē pamatpakalpojumu sniegšanu, cilvēktiesības un tiesiskumu.

"ES ir atbalstījusi Jemenas pārejas procesu jau no paša sākuma, un šis jaunais atbalsts ir mūsu aktuālā atbilde uz Jemenas iedzīvotāju centieniem pēc tiesiskas, demokrātiskas un labi pārvaldītas Jemenas valsts," sacīja attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Cilvēktiesību ievērošana, labāka demokrātiskā pārvaldība, politiskā līdzdalība, pārskatatbildība un pārredzamība bija galvenās prasības protestos, kuri 2011. gadā izraisīja pārejas procesu Jemenā. Šī ES programma palīdzēs Jemenas iestādēm risināt tieši šīs vajadzības, stiprinot galvenās centrālās iestādes, atbalstot pamatpakalpojumu sniegšanu vietējā līmenī un stiprinot sociālo saikni starp valsti un tās iedzīvotājiem.

Vispārīga informācija

ES ir bijusi nozīmīga loma atbalsta sniegšanā Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvai – atbildot uz ielu protestiem – un mierīgam pārejas procesam Jemenā. Šī jaunā programma atspoguļo aktuālo ES apņemšanos nodrošināt demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Jemenā.

Persijas līča sadarbības padomes iniciatīva, ko bijušais prezidents Salehs 2011. gada 23. novembrī parakstīja Rijādā, bija pieņemtais risinājums attiecībā uz varas maiņu Jemenā. Ar iniciatīvu saistītais ieviešanas mehānisms paredz vairākus veicamos pasākumus, lai 2014 gada sākumā varētu norisināties pilntiesīgas vēlēšanas.

Šie pasākumi ietver bruņotu kaujinieku grupējumu likvidēšanu Sanā un visā valstī, nacionālās vienotības valdības sasaukšanu, valsts dialoga vešanu, vēlēšanu reformas un konstitūcijas pārskatīšanu. Paredzēts, ka pilntiesīgas prezidenta vēlēšanas notiks 2014. gada sākumā.

Ar šo jauno programmu 18 miljonu eiro vērtībā tiek atbalstīta Jemenas pagaidu nacionālās vienotības valdība, lai tā veiktu vairākus no šiem pasākumiem un tos efektīvi īstenotu. Tāpat arī ES atbalsta Jemenu veselības aprūpes nozarē un palīdz uzlabot dzīves apstākļus, kā arī radīt darba vietas. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas arī saņem atbalstu no ES programmām, lai tās varētu veikt papildu pamatpakalpojumu sniegšanu un atbalstīt iedzīvotājiem tuvākas un pārredzamākas valsts izveidi.

Papildu informācija

Eiropas Ārējās darbības dienesta Jemenas delegācija:

http://eeas.europa.eu/delegations/yemen/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar