Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 3 augusts 2012

Jauns ES finansējums transporta infrastruktūras un pārrobežu tirdzniecības uzlabošanai Kenijā

Eiropas Savienība ir apstiprinājusi projektu, kas palīdzēs Kenijas valdībai būvēt un atjaunot lauku ceļus, tādējādi veicinot darbavietu radīšanu. Otrs projekts veicinās Kenijas produktu konkurētspēju, uzlabojot standartus un noteikumus, kā arī apmācot amatpersonas, kā rezultātā palielināsies un uzlabosies eksports. Šodienas lēmums ir saistīts ar kopsummu 31,95 miljonu eiro apmērā.

ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Ar šo finansējumu mēs kopā ar Kenijas valdību iesaistāmies tās mērķa – pārvērst valsti par tautsaimniecību ar vidējiem ienākumiem – sasniegšanā. Projektiem būs tūlītēja ietekme uz daudzu Kenijas iedzīvotāju dzīvi un ekonomisko stāvokli. Funkcionējoša transporta sistēma un atbilstoša vide tirdzniecībai ir ilgtspējīgas izaugsmes būtiski elementi, kas nāks par labu visām sabiedrības daļām."

Konkrēti, ES Lauku ceļu atjaunošanas projekts (kopējās projekta izmaksas ir 20 miljoni eiro, ES ieguldījums – 15 miljoni eiro) atbalstīs Kenijas ceļu uzturēšanas plānu (2010.-2017. gads). Mērķis ir atjaunot un būvēt ceļus vairāk nekā 4000 km garumā un izveidot regulāru apsaimniekošanu aptuveni 38 000 km ceļu. Iespējams, projekts radīs pilnas slodzes darbavietas vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju uz pieciem gadiem. Būvdarbi un atjaunošanas darbi palīdzēs samazināt vietējo bezdarbu un būs īpaši vērsti uz sieviešu un invalīdu piekļuvi darba tirgum (vismaz 33 % no šiem darbiem tiks piešķirti sievietēm, bet 2 % – invalīdiem).

Ar ES atbalstu tiks finansēta 160 km lauku ceļu uzlabošana, iesaistot vietējos maza mēroga līgumdarbu veicējus. Projekts padarīs lauksaimniecības apgabalus pieejamākus un samazinās vietējās ceļošanas ilgumu par 50 %.

Vispārējais mērķis ir samazināt transporta izmaksas un ceļošanas laiku, kā arī uzlabot ceļu drošumu, un tādējādi veicināt augstāku ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un labākus dzīves apstākļus. Šo pūliņu ietvaros Kenijas Austrumu provinces piecos reģionos tiks izveidots labi apsaimniekots drošu lauku ceļu tīkls.

Turklāt tā sauktā Standartu un tirgus piekļuves programma (12,1 miljons eiro) palīdzēs palielināt Kenijas eksporta apjomu, dažādību un konkurētspēju. Tā atbalsta valsts centienus uzlabot pārtikas nekaitīguma standartus un noteikumus attiecībā uz Kenijas augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Projekta ietvaros arī tiks apmācītas Kenijas amatpersonas šo produktu attiecīgai testēšanai un sertificēšanai.

Papildu 5 miljoni eiro tiks sniegti visām pārējām nozarēm, kuras aptver ES plānošana, lai nodrošinātu, ka ES projekti tiek labi izplānoti un īstenoti.

Šie trīs projekti tiek finansēti saskaņā ar Desmito Eiropas Attīstības fondu, kas laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam Kenijai piešķir gandrīz 400 miljonus eiro, lai atbalstītu reģionālo ekonomisko integrāciju, koncentrējot uzmanību uz transporta infrastruktūru un lauksaimniecības nozari. Papildu palīdzība tiek sniegta tirdzniecībai, pārvaldībai un spēju veidošanai.

Papildu informācija

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar