Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 augusti 2012

Kommissionen positiv till planerna på förbättrade villkor för husägare på den spanska kusten

Spaniens avsikt att förbättra rättssäkerheten för dem som äger fastigheter längs landets kust och som påverkats av kustlagen (Ley de Costas) välkomnades i dag av Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor. Syftet med kustlagen är att skydda lokala livsmiljöer genom att utse ett visst område längs hela kustlinjen som allmän egendom. Husägare inom området anser dock att lagen och det sätt den har tillämpats på har inneburit ett brott mot deras rättigheter. Många av dem som påverkats negativt av lagen är privatpersoner från andra EU-länder som har utövat sin rätt till fri rörlighet och placerat sina besparingar i fastigheter i Spanien.

Kommissionen har flera gånger tagit upp frågan med de spanska myndigheterna, efter att ha tagit emot ett betydande antal klagomål både från spanjorer och personer från andra EU-länder. Europaparlamentets utskott för framställningar anordnade en särskild utfrågning i ärendet och uppmanade de spanska myndigheterna att ändra kustlagen.

Spanien föreslår nu att revidera lagen på ett sätt som skulle fortsätta att garantera ett gott skydd för kustmiljön och samtidigt stärka rättssäkerheten för husägarna och främja ekonomisk aktivitet, fritidsliv och turism.

– Det är rätt av Spaniens regering att vilja skydda den vackra spanska kusten, och jag ser mycket positivt på de aktuella initiativen för att bibehålla detta skydd och samtidigt stärka rättssäkerheten för dem som äger fastigheter längs kusten eller som funderar på att köpa i framtiden, sade kommissionens kommissionär för rättsliga frågor Viviane Reding. – Det preliminära lagförslag som nu är aktuellt kommer att publiceras på internet under de närmaste veckorna, och jag uppmanar alla som äger eller planerar att köpa fastigheter i Spanien eller som av andra skäl är intresserade av frågan att ta del av lagförslaget, för att få kunskap om vad ändringarna kommer att innebära. Det går också att lämna egna kommentarer till förslaget. Syftet med den nya lagen är att förbättra rättssäkerheten för europeiska privatpersoner och företag, och därmed också stärka förtroendet hos dem som planerar att investera i en utländsk rättslig miljö. Detta är goda nyheter inte bara för den europeiska allmänheten utan också för Spaniens ekonomi.

Bakgrund

Lagförslaget skulle förlänga äganderätten för fastigheter som byggts i den skyddade zonen (som enligt lagen ska vara allmän egendom) från 30 till 75 år. Det införs också en möjlighet att efter förhandstillstånd sälja sitt intresse i egendomen eller renovera byggnader inom det aktuella området så länge som renoveringarna inte påverkar byggnadernas volym, höjd eller yta. Dessutom kommer myndigheterna att bli skyldiga att registrera såväl preliminära som definitiva markgränser i fastighetsregistret, så att köparna kan hålla sig bättre informerade om huruvida en egendom är belägen i det skyddade området samt om det skyddade områdets exakta gränser. Gränserna för området kommer också att visas på det spanska miljöministeriets webbplats.

Kustlagen påverkar både spanska medborgare och andra EU-medborgare som äger fastigheter längs Spaniens kust.

I Spanien bor cirka 2,3 miljoner människor med ursprung i andra EU-länder, vilket motsvarar 5 % av landets totala befolkning. Några av de största grupperna kommer från Storbritannien (cirka 367 000), Tyskland (238 000), Frankrike (225 000), Italien (99 000), Nederländerna (52 000) och Irland (17 000).

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding har sedan 2010 tagit upp frågan i en rad skrivelser och möten på tjänstemannanivå med de spanska myndigheterna för att fästa deras uppmärksamhet på de drabbade EU-medborgarnas situation.

Den 13 juli 2012 antog den spanska regeringen ett preliminärt förslag om att ändra 1988 års kustlag. En sammanfattning av förslaget är nu tillgänglig på engelska på det spanska miljöministeriets webbplats:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Som enskild kan du lämna synpunkter på förslaget via e-post till

informacionmma@magrama.es.

Läs mer:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Webbplatsen för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar