Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. avgusta 2012

Komisija zadovoljna z načrti za izboljšanje položaja državljanov, ki so kupili nepremičnine na španski obali

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je danes izrazila zadovoljstvo nad napovedjo Španije, da namerava izboljšati pravno varnost za lastnike nepremičnin na španski obali, ki jih zadeva španski zakon o obalnih območjih (Ley de Costas). Navedeni zakon naj bi varoval lokalne habitate z določitvijo območja vzdolž celotne španske obale za javno dobro, vendar lastniki nepremičnin na tem območju trdijo, da zakon – in način njegovega izvajanja – krši njihove pravice. Zakon o obalnih območjih med drugim zadeva mnoge evropske državljane, ki so izkoristili pravico do prostega gibanja in vložili svoje prihranke v nakup nepremičnine v Španiji.

Evropska komisija je to vprašanje večkrat naslovila na španske organe, potem ko je prejela številne pritožbe španskih državljanov in državljanov drugih držav EU. Odbor Evropskega parlamenta za peticije je organiziral posebno obravnavo zadeve in pozval španske organe, naj spremenijo zakon o obalnih območjih.

Španija zdaj predlaga spremembo zakona, s katero bi učinkovito zaščitila obalno okolje, hkrati pa zagotovila večjo pravno varnost za lastnike nepremičnin ter spodbujala gospodarske in druge dejavnosti, kot so dejavnosti za prosti čas in turizem.

„Španska vlada ravna prav, ko želi zaščititi čudovito špansko obalo, in si zasluži priznanje, ker se trudi to storiti na način, ki bo izboljšal pravno varnost in pravne postopke za državljane, ki so lastniki nepremičnin na španski obali ali pa razmišljajo, da bi to postali. Predlog zakona bo v naslednjih tednih objavljen na spletu. Vse, ki jih to vprašanje zanima – torej lastnike nepremičnin v Španiji ali tiste, ki razmišljajo o nakupu nepremičnine na španski obali – pozivam, naj predlog zakona proučijo, da bodo razumeli, kaj te spremembe pomenijo, in izrazijo svoje morebitne pripombe,“ je povedala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje. „Novela španskega zakona je namenjena izboljšanju pravne varnosti za evropske državljane in podjetja ter s tem povečanju njihovega zaupanja, ko se odločajo o naložbah v tujem pravnem okolju. To je dobra novica ne le za državljane EU, ampak tudi za špansko gospodarstvo.“

Ozadje

Predlog zakona bi podaljšal obdobje veljavnosti dovoljenja za uporabo nepremičnin, zgrajenih na zaščitenem območju (javno dobro), s 30 na 75 let. Uvedel bi tudi možnost prodaje te pravice do uporabe nepremičnine, za kar bi bilo treba pridobiti dovoljenje vnaprej, ter obnove stavb na tem območju pod pogojem, da obnova ne bi vključevala spremembe prostornine, višine ali površine nepremičnine. Poleg tega bo morala javna uprava v zemljiško knjigo vpisati dokončno in začasno razmejitveno črto, tako da bodo kupci bolje obveščeni o tem, ali se nepremičnina nahaja na zaščitenem območju, ter o natančni lokaciji in obsegu tega območja. Razmejitvene črte bodo objavljene tudi na spletni strani španskega ministrstva za okolje.

Španski zakon o obalnih območjih zadeva tako španske državljane kot državljane drugih držav EU, ki so lastniki nepremičnin na španski obali.

V Španiji živi približno 2,3 milijona državljanov iz drugih držav EU, kar pomeni 5 % španskega prebivalstva. Med njimi je okoli 367 000 Britancev, 238 000 Nemcev, 225 000 Francozov, 99 000 Italijanov, 52 000 Nizozemcev in 17 000 Ircev.

Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding je od leta 2010 v dopisih in na strokovnih sestankih s španskimi organi večkrat skušala opozoriti na položaj prizadetih državljanov EU.

Španska vlada je 13. julija 2012 sprejela predlog zakona o spremembi zakona o obalnih območjih iz leta 1988. Povzetek predloga v angleščini je na voljo na spletni strani španskega ministrstva za okolje:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Državljani lahko svoje pripombe na predlog zakona pošljejo po elektronski pošti na naslov

informacionmma@magrama.es.

Več informacij

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar