Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. augusta 2012

Komisia víta plán na zlepšenie situácie občanov, ktorí si kúpili nehnuteľnosť na španielskom pobreží

Podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka EÚ pre spravodlivosť, Viviane Redingová dnes uvítala správu, že Španielsko má v úmysle posilniť právnu istotu majiteľov nehnuteľností na španielskom pobreží, ktorí boli dotknutí tzv. pobrežným zákonom. Cieľom pobrežného zákona (Ley de Costas) je chrániť miestne biotopy vymedzením oblasti pozdĺž celého pobrežia ako verejného priestoru. Vlastníci nehnuteľností rámci chránenej zóny však tvrdia, že tento zákon – a spôsob, akým sa uplatňuje – porušuje ich práva. Mnohí z tých, ktorých sa pobrežný zákon dotýka, sú európski občania, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb a investovali svoje úspory do kúpy nehnuteľnosti v Španielsku.

Na základe veľkého počtu sťažností od španielskych aj iných občanov EÚ upozornila Európska komisia na túto otázku španielske orgány. Výbor pre petície Európskeho parlamentu zorganizoval v tejto veci osobitné vypočutie a vyzval španielske orgány, aby pristúpili k revízii Ley de Costas.

Španielsko teraz predkladá návrh reformy tohto zákona, ktorá zaistí účinnú ochranu pobrežného prostredia a zároveň poskytne právnu istotu vlastníkom nehnuteľností a podporí hospodárske a iné činnosti, ako sú voľnočasové aktivity a cestovný ruch.

„Španielska vláda koná správne, keď sa snaží chrániť nádherné španielske pobrežie, a ja sa teším pozornosti, ktorú v súčasnosti venuje tomu, aby sa tak dialo spôsobom, ktorý posilňuje právnu istotu a právo na riadny proces pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na španielskom pobreží alebo uvažujú o jej kúpe v budúcnosti. Predbežný návrh zákona bude počas nasledujúcich týždňov dostupný on-line a chcela by som vyzvať všetkých, ktorých táto problematika zaujíma – teda napríklad súčasných a potenciálnych budúcich majiteľov nehnuteľností v Španielsku -, aby sa s návrhom zákona a zmenami, ktoré prináša, oboznámili a v prípade potreby zaslali svoje pripomienky,“ povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, Viviane Redingová. „Cieľom nového španielskeho zákona je zvýšiť právnu istotu európskych občanov a podnikov, a tak posilniť ich dôveru pri investovaní v cudzom právnom prostredí. Je to dobrá správe nielen pre občanov, ale aj pre španielske hospodárstvo.“

Súvislosti

Podľa návrhu zákona by sa predĺžilo obdobie existujúcich koncesií týkajúcich sa výkonu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam postaveným v chránenej zóne (verejný priestor) z 30 na 75 rokov. Zároveň by sa zaviedla možnosť predať vlastnícky podiel na nehnuteľnosti – na základe predchádzajúceho povolenia – a vykonávať renováciu budov, ktoré sa nachádzajú v tejto zóne, pokiaľ jej súčasťou nie je zmena objemu, výšky alebo rozlohy nehnuteľnosti. Okrem toho budú mať orgány verejnej správy povinnosť zapísať do katastra nehnuteľností konečnú a dočasnú demarkačnú líniu, aby boli kupujúci lepšie informovaní o tom, či sa konkrétna nehnuteľnosť nachádza v chránenej zóne, a o presnej polohe a rozlohe tejto zóny. Demarkačné línie sa zverejnenia na webovej stránke španielskeho ministerstva životného prostredia.

Španielsky pobrežný zákon sa dotýka španielskych štátnych príslušníkov, ako aj ostatných občanov EÚ, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na španielskom pobreží.

V Španielsku žije asi 2,3 milióna občanov z iných krajín EÚ, čo predstavuje približne 5 % populácie. Medzi nimi je asi 367 000 Britov, 238 000 Nemcov, 225 000 Francúzov, 99 000 Talianov, 52 000 Holanďanov a 17 000 Írov.

Od roku 2010 podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová o tejto otázke opakovane diskutovala so španielskymi orgánmi prostredníctvom série listov a stretnutí na technickej úrovni s cieľom upozorniť ich na situáciu dotknutých občanov EÚ.

Španielska vláda prijala 13. júla 2012 predbežný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa pobrežný zákon z roku 1988. Zhrnutie návrhu v anglickom jazyku je dostupné na webovej stránke španielskeho ministerstva životného prostredia:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Občania môžu svoje pripomienky zasielať na adresu: informacionmma@magrama.es.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar