Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje plany poprawienia sytuacji obywateli, którzy nabyli nieruchomości na wybrzeżu Hiszpanii

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości z zadowoleniem przyjęła dziś zapowiedź Hiszpanii o zamiarze zwiększenia pewności prawnej dla właścicieli nieruchomości usytuowanych wzdłuż wybrzeża Hiszpanii, którzy ucierpieli w związku z ustawą o strefie przybrzeżnej. Ustawa ta (Ley de Costas) ma na celu ochronę lokalnych siedlisk przyrodniczych poprzez ustanowienie wzdłuż całego wybrzeża strefy będącej domeną publiczną. Właściciele domów położonych na tym obszarze twierdzą jednak, że ustawa i sposób, w jaki jest ona egzekwowana, naruszają ich prawa. Wiele z osób poszkodowanych w związku z ustawą o strefie przybrzeżnej to obywatele europejscy, którzy skorzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się i zainwestowali swoje oszczędności w nieruchomości w Hiszpanii.

Komisja Europejska poruszała tę kwestię wielokrotnie w kontaktach z władzami hiszpańskimi, po tym jak otrzymała liczne skargi zarówno od obywateli hiszpańskich, jak i obywateli innych państw UE. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zorganizowała specjalne przesłuchanie poświęcone tej kwestii i wezwała władze hiszpańskie do rewizji Ley de Costas.

Hiszpania proponuje teraz nowelizację ustawy, aby zapewnić skuteczną ochronę środowiska naturalnego w strefie przybrzeżnej, a równocześnie zagwarantować większą pewność prawną właścicielom domów i promować rozwój działalności gospodarczej i innego rodzaju działalności, takiej jak rekreacja i turystyka.

„Rząd hiszpański postępuje słusznie, chroniąc piękne wybrzeże swojego kraju i gorąco popieram jego obecne starania w tym względzie, które równocześnie mają doprowadzić do zwiększenia pewności prawnej i sprawiedliwości proceduralnej dla obywateli posiadających nieruchomości na wybrzeżu Hiszpanii lub rozważających taki zakup. Wstępny projekt ustawy udostępniony zostanie online w ciągu najbliższych tygodni i wzywam wszystkich zainteresowanych tą kwestią – właścicieli i potencjalnych właścicieli nieruchomości w Hiszpanii – do przyjrzenia się proponowanym zmianom i przedstawiania wszelkich uwag”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Nowa ustawa ma na celu zwiększenie pewności prawnej dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich, a tym samym podniesienie poziomu ich zaufania przy dokonywaniu inwestycji w zagranicznym otoczeniu regulacyjnym. Jest to dobra wiadomość dla obywateli, ale także dla gospodarki hiszpańskiej.”

Kontekst

Projekt ustawy przewiduje przedłużenie okresu istniejących koncesji na użytkowanie nieruchomości znajdujących się w strefie chronionej (domena publiczna) z 30 do 75 lat. Ustawa przewiduje również możliwość sprzedaży udziałów w nieruchomościach (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody) oraz renowacji budynków znajdujących się w tej strefie, o ile nie oznaczają one zmian pod względem wolumenu, wysokości lub powierzchni nieruchomości. Administracja publiczna będzie także zobowiązana zarejestrować ostateczny i tymczasowy przebieg linii demarkacyjnej w rejestrze nieruchomości, tak aby nabywcy dysponowali informacjami, czy nieruchomość znajduje się w strefie chronionej oraz na temat dokładnego umiejscowienia i zakresu tej strefy. Przebieg linii demarkacyjnej zostanie również opublikowany na stronie hiszpańskiego ministerstwa środowiska.

Poszkodowanymi w wyniku hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej są zarówno obywatele Hiszpanii, jak i innych państw członkowskich UE, posiadający nieruchomości na wybrzeżu Hiszpanii.

Około 2,3 mln mieszkańców Hiszpanii, czyli 5% jej ludności, to obywatele innych państw UE. Należy do nich około 367 tys. Brytyjczyków, 238 tys. Niemców, 225 tys. Francuzów, 99 tys. Włochów, 52 tys. Holendrów oraz 17 tys. Irlandczyków.

Od 2010 r., w serii pism i w ramach spotkań na szczeblu technicznym, wiceprzewodnicząca Viviane Reding regularnie poruszała tę kwestię, aby zwrócić uwagę władz hiszpańskich na sytuację poszkodowanych obywateli UE.

Dnia 13 lipca 2012 r. rząd hiszpański przyjął wstępny projekt ustawy zmieniającej ustawę o strefie przybrzeżnej z 1988 r. Streszczenie projektu w języku angielskim dostępne jest już na stronie internetowej hiszpańskiego ministerstwa środowiska:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Obywatele mogą przesyłać swoje uwagi na temat projektu na adres

informacionmma@magrama.es.

Informacje dodatkowe

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar