Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 augustus 2012.

Commissie ingenomen met plan om situatie van burgers met vastgoed aan de Spaanse kust te verbeteren

EU-commissaris voor justitie Viviane Reding heeft vandaag laten weten dat zij bijzonder te spreken is over het Spaanse voorstel om meer rechtszekerheid te bieden aan huiseigenaren aan de Spaanse kust die worden benadeeld door de nationale kustwet. Deze kustwet (Ley de Costas) moet plaatselijke habitats beschermen door de hele kuststrook publiek domein te maken. De eigenaars van huizen in de strook stellen echter dat deze wet, en de manier waarop zij wordt toegepast, hun rechten schendt. Veel van de burgers die door de Spaanse kustwet werden gedupeerd, zijn Europeanen die gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer en hun spaargeld in Spaans vastgoed hebben belegd.

Naar aanleiding van vele klachten van zowel Spaanse als andere EU-burgers heeft de Europese Commissie deze kwestie herhaaldelijk aangekaart bij de Spaanse autoriteiten. De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft Spanje na een speciale hoorzitting opgeroepen om de Ley de Costas aan te passen.

Spanje stelt nu voor de wet te wijzigen om zowel het kustmilieu doeltreffend te beschermen als huisbezitters meer rechtszekerheid te bieden, en daarbij economische, recreatieve en toeristische activiteiten te bevorderen.

"De Spaanse regering wil de prachtige Spaanse kust terecht beschermen. Tegelijk juich ik toe dat zij er inmiddels alles aan doet om burgers die onroerend goed aan de Spaanse kust hebben gekocht of hierover denken, meer rechtszekerheid en een eerlijke rechtsbedeling te garanderen. Het voorontwerp van wet staat de komende weken online. Iedereen die belang heeft bij deze zaak, zoals eigenaars van of gegadigden voor onroerend goed in Spanje, doet er goed aan dit voorontwerp te bestuderen en er zo nodig opmerkingen over te maken", aldus Europees commissaris Reding. "De nieuwe Spaanse wet moet Europese burgers en bedrijven meer rechtszekerheid verschaffen, wat ook het investeringsklimaat zal bevorderen. Dat is goed nieuws voor de burger, maar ook voor de Spaanse economie."

Achtergrond

Het wetsontwerp houdt in dat de concessieperiode voor het bezit van onroerend goed in de beschermde zone (publiek domein) van de huidige 30 jaar wordt verlengd tot 75 jaar. Ook wordt het mogelijk om het onroerend goed te verkopen (na voorafgaande toestemming) en om gebouwen in de beschermde zone te renoveren, mits volume, hoogte en oppervlakte van het onroerend goed gelijk blijven. Bovendien verplicht het wetsontwerp de overheid ertoe de definitieve en voorlopige grenslijn vast te leggen in het eigendomsregister. Zo kunnen kopers nagaan of het onroerend goed in een beschermd gebied ligt en hoe groot dit gebied precies is. De grenslijnen worden ook gepubliceerd op de website van het Spaanse ministerie van milieu.

De huidige Spaanse kustwet raakt zowel Spaanse als andere EU-burgers die onroerend goed bezitten aan de Spaanse kust.

Spanje telt ongeveer 2,3 miljoen burgers uit andere EU-landen, wat neerkomt op 5% van de bevolking. Het gaat onder meer om 367 000 Britten, 238 000 Duitsers, 225 000 Fransen, 99 000 Italianen, 52 000 Nederlanders en 17 000 Ieren.

Vicevoorzitter Viviane Reding heeft de Spaanse autoriteiten sinds 2010 meermaals in brieven en tijdens vergaderingen op technisch niveau gewezen op de problemen die EU-burgers in de gerezen situatie ondervinden.

Op 13 juli 2012 heeft de Spaanse regering een voorontwerp van wet aangenomen om de kustwet van 1988 te wijzigen. Op de website van het Spaanse ministerie van milieu staat een Engelse samenvatting van het voorstel:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Burgers kunnen elektronisch op dit wetsontwerp reageren op

informacionmma@magrama.es.

Voor meer informatie

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar