Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 3 d., Briuselis

Komisija palankiai vertina planus pagerinti piliečių, įsigijusių turto Ispanijos pakrantėje, padėtį

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding palankiai įvertino Ispanijos paskelbtus planus padidinti turto Ispanijos pakrantėje savininkų, kuriems turėjo įtakos Pakrančių įstatymas (Ley de Costas), teisinį tikrumą. Šiuo įstatymu siekiama apsaugoti vietos gyvenvietes, sritį palei visą pakrantę paskelbiant vieša zona, tačiau joje esančių namų savininkai teigia, kad įstatymas ir jo taikymas pažeidžia jų teises. Daugelis asmenų, kuriems turi įtakos Pakrančių įstatymas, yra Europos piliečiai, pasinaudoję laisvo judėjimo teise ir savo santaupas investavę į turtą Ispanijoje.

Gavusi daug skundų iš ispanų ir kitų ES piliečių, Europos Komisija kelis kartus atkreipė Ispanijos valdžios institucijų dėmesį į šį klausimą. Europos Parlamento Peticijų komitetas šiuo klausimu surengė specialų klausymą ir paragino Ispanijos valdžios institucijas persvarstyti Pakrančių įstatymą.

Šiuo metu Ispanija siūlo persvarstyti įstatymą, kad būtų veiksmingai saugoma pakrančių aplinka, tačiau kartu būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas namų savininkams ir skatinama ekonominė ir kitokia veikla, pvz., susijusi su laisvalaikiu ir turizmu.

„Ispanijos vyriausybė pagrįstai saugo gražią Ispanijos pakrantę; palankiai vertinu tai, kad šiuo metu ji taip pat siekia padidinti Ispanijos pakrantėje turto turinčių ar jo įsigyti ketinančių piliečių teisinį tikrumą ir užtikrinti jiems tinkamą procesą. Preliminarus įstatymo projektas artimiausiomis savaitėmis bus paskelbtas internete – visus, kam aktualus šis klausimas, pvz., asmenis, kurie turi turto Ispanijoje arba planuoja jo įsigyti, raginu jį peržiūrėti, kad suvoktų galimą pakeitimų poveikį ir pateiktų būtinas pastabas, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Nauju Ispanijos įstatymu siekiama padidinti Europos piliečių ir įmonių teisinį tikrumą, taip pat pasitikėjimą investuojant aplinkoje, kurioje taikoma užsienio teisė. Tai gera žinia ne tik piliečiams, bet ir Ispanijos ekonomikai.“

Pagrindiniai faktai

Pagal įstatymo projektą dabartinis leidimas naudotis saugomoje (viešoje) zonoje pastatytu turtu būtų pratęstas nuo 30 iki 75 metų. Įstatyme taip pat būtų numatyta galimybė parduoti šias turtines teises, gavus išankstinį leidimą, ir renovuoti šioje zonoje esančius pastatus, nedidinant turto dydžio, aukščio ar užimamo ploto. Be to, viešojo administravimo institucijos turto registre privalės registruoti galutines ir laikinas demarkacijos linijas, kad pirkėjai būtų geriau informuoti apie tai, ar turtas yra saugomoje teritorijoje, taip pat apie tikslią šios teritorijos vietą ir plotą. Demarkacijos linijos taip pat bus paskelbtos Ispanijos aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Ispanijos pakrančių įstatymas turi įtakos ir Ispanijos, ir kitiems ES piliečiams, turintiems turto Ispanijos pakrantėje.

Ispanijoje gyvena apie 2,3 mln. piliečių iš kitų ES šalių, tai – 5 proc. visų šalies gyventojų. Tarp jų – apie 367 000 britų, 238 000 vokiečių, 225 000 prancūzų, 99 000 italų, 52 000 olandų ir 17 000 airių.

Nuo 2010 m. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding šį klausimą kėlė įvairiuose raštuose ir per techninius susitikimus su Ispanijos valdžios institucijomis, kad atkreiptų jų dėmesį į ES piliečių, kuriems taikyta tvarka turėjo įtakos, padėtį.

2012 m. liepos 13 d. Ispanijos vyriausybė priėmė preliminarų įstatymo projektą, kuriuo siekiama iš dalies pakeiti 1988 m. Pakrančių įstatymą. Pasiūlymo santrauką anglų kalba galima rasti Ispanijos aplinkos ministerijos interneto svetainėje adresu

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx.

Piliečiai gali teikti pastabas dėl projekto el. paštu adresu informacionmma@magrama.es.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 297 24 59


Side Bar