Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. augusztus 3.

A Bizottság üdvözli a spanyol tengerparton ingatlant vásárolt polgárok helyzetének rendezésére irányuló terveket

Viviane Reding az Európai Bizottság alelnöke, az EU jogérvényesülési biztosa a mai napon üdvözölte Spanyolország azon bejelentését, amely szerint az ország javítani kíván a tengerpartról szóló spanyol törvény által érintett spanyol tengerparti ingatlantulajdonosok jogbiztonságán. A tengerpartról szóló törvény (Ley de Costas) a teljes partvonal mentén közterület létrehozásával hivatott megvédeni a helyi természetes környezetet. A parti sávban ingatlannal rendelkezők azonban azt állítják, hogy a törvény – és annak alkalmazása – sérti a jogaikat. A tengerpartról szóló törvény gyakran a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárokat érinti, akik megtakarításaikat spanyolországi ingatlanba fektették.

Az Európai Bizottság több alkalommal felvetette a témát a spanyol hatóságok előtt, miután számos panasz érkezett spanyol és uniós polgároktól egyaránt. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága külön meghallgatást szervezett az ügyben és felszólította a spanyol hatóságokat a Ley de Costas felülvizsgálatára.

Spanyolország javaslatot tett a törvény oly módon történő módosítására, hogy biztosított legyen a tengeri környezet hatékony védelme és egyidejűleg fokozódjon az ingatlantulajdonosok jogbiztonsága, továbbá ösztönözzék a gazdasági, illetve egyéb szabadidős és turisztikai tevékenységeket is.

„A spanyol kormány jogosan kívánja megvédeni a gyönyörű spanyol tengerpartot és örülök, hogy azt ezúttal kellő körültekintéssel teszi, oly módon, hogy az ott ingatlannal rendelkező vagy ingatlant szerezni vágyó polgárok szabályszerű eljáráshoz való jogát jobban tiszteletben tartja és növeli a jogbiztonságot. Az előzetes törvénytervezet heteken belül elérhető lesz az interneten, így szeretném felszólítani a témában érdekelteket – többek között a jelenlegi és későbbi ingatlantulajdonosokat –, hogy a módosítások megértése érdekében tekintsenek bele az interneten elérhető törvénytervezetbe és szükség esetén adjanak hangot bármiféle észrevételeiknek” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Az új spanyol törvény javítani kíván az európai polgárok és vállalkozások jogbiztonságán, ezáltal a külföldi jogi környezetben befektetést végrehajtók bizalmát is növeli. Ez pedig jó hír a polgárok és egyben a spanyol gazdaság számára is."

Előzmények

A törvénytervezet a védett övezetben (közterületen) épített ingatlanok közigazgatási engedély által biztosított haszonélvezeti jogát a jelenlegi 30 évről 75 évre terjesztené ki. Lehetővé tenné egyben az ingatlan haszonélvezeti jogának – előzetes engedélyezés utáni – értékesítését és az érintett övezetben elhelyezkedő épületek felújítását, amennyiben az nem járna az ingatlan nagyságának, magasságának, illetve alapterületének megváltoztatásával. Ezen túlmenően a hatóságoknak be kell majd jegyezniük az ingatlan-nyilvántartásba az ideiglenes és végleges választóvonalat, hogy a későbbi vásárlók kellőképpen tájékozódhassanak a védett övezet kiterjedéséről, az ingatlan pontos elhelyezkedéséről és arról, hogy az ingatlan a védett övezetben található-e. A választóvonalak elhelyezkedését a spanyol környezetvédelmi minisztérium honlapján is közzéteszik.

A tengerpartról szóló spanyol törvény a spanyolországi tengerparton ingatlannal rendelkező spanyol és egyéb uniós polgárokat egyaránt érinti.

Spanyolországban mintegy 2,3 millió, a lakosság 5%-át kitevő egyéb uniós tagállamból származó, körülbelül 367 000 brit, 238 000 német, 225 000 francia, 99 000 olasz, 52 000 holland és 17 000 ír állampolgár él.

Viviane Reding alelnök 2010 óta több levélben és szakmai jellegű találkozón folyamatosan felvetette a kérdést a spanyol hatóságok előtt, hogy felhívja figyelmüket az érintett uniós polgárok helyzetére.

2012. július 13-án a spanyol kormány elfogadta az 1988. évi tengerpartról szóló törvényt módosító előzetes törvénytervezetet. A javaslat angol nyelvű összefoglalója már megtekinthető a spanyol környezetvédelmi minisztérium honlapján:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

A tervezettel kapcsolatos észrevételeket az alábbi e-mail címre várják:

informacionmma@magrama.es.

További információk

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar