Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. elokuuta 2012

Komissio kannattaa aurinkorannikon asunnonomistajien oikeusvarmuutta parantavaa lakia

Espanja on ilmoittanut aikovansa parantaa Espanjan rannikon kiinteistönomistajien oikeusvarmuutta tapauksissa, joissa ns. rannikkolaki vaikuttaa kiinteistönomistajien oikeuksiin. Rannikkolailla (Ley de Costas) pyritään suojelemaan paikallista luontoa siten, että koko rannikon käsittävä alue on nimetty julkiseksi alueeksi. Asunnon suojellulla alueella omistavat kansalaiset kuitenkin katsovat, että laki samoin kuin sen soveltamistapa rikkovat heidän oikeuksiaan. Monet näistä asunnonomistajista ovat toisen EU-maan kansalaisia, jotka ovat toteuttaneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja investoineet säästönsä kiinteistöön Espanjassa. Euroopan komissio on keskustellut asiasta Espanjan viranomaisten kanssa useaan otteeseen saatuaan paljon valituksia niin Espanjan kuin muidenkin EU-maiden kansalaisilta. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta järjesti asiasta erityisen kuulemisen ja kehotti Espanjan viranomaisia tarkistamaan rannikkolakia.

Espanja ehdottaa nyt lain uudistamista siten, että rannikkoympäristön tehokkaan suojelun lisäksi parannetaan kodinomistajien oikeusvarmuutta ja edistetään alueen taloudellista ja muunlaista toimintaa esimerkiksi vapaa-ajan ja matkailun osalta.

Komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding suhtautuu Espanjan ilmoitukseen myönteisesti. ”Espanjan hallitus on oikeassa siinä, että maan kaunista rannikkoa on suojeltava, ja olen iloinen, että tämä pyrkimys toteutetaan nyt tavalla, joka parantaa rannikon nykyisten ja tulevien kiinteistönomistajien oikeusvarmuutta. Alustava lakiluonnos on luettavissa verkossa lähiviikkoina, ja suosittelen kaikille asiasta kiinnostuneille verkossa olevaan luonnokseen tutustumista ja huomautusten esittämistä tarvittaessa”, sanoi Viviane Reding. ”Tällä Espanjan uudella lailla pyritään parantamaan Euroopan kansalaisten ja yritysten oikeusvarmuutta, ja samalla se tuo lisää varmuutta investointien tekemiseen vieraassa oikeudellisessa ympäristössä. Tämä on hyvä uutinen sekä kansalaisille että Espanjan taloudelle.”

Tausta

Lakiluonnoksella pidennettäisiin nykyisestä 30 vuodesta 75 vuoteen aikaa, jolloin omistajalla on oikeus pitää suojellulle (julkiselle) alueelle rakennettuja kiinteistöjä hallussaan. Lisäksi otettaisiin käyttöön mahdollisuus kyseisen oikeuden myymiseen (sillä ehdolla, että kauppa on etukäteen hyväksytty) ja alueella sijaitsevien rakennusten kunnostamiseen edellyttäen, että niiden kokoa, korkeutta tai pinta-alaa ei muuteta. Viranomaisille asetettaisiin velvollisuus merkitä kiinteistörekisteriin suojellun alueen väliaikaiset ja lopulliset rajat, jotta ostajat olisivat paremmin selvillä alueen rajoista sekä siitä, sijaitseeko heidän harkitsemansa kiinteistö kyseisellä alueella. Rajat julkaistaan lisäksi Espanjan ympäristöministeriön verkkosivustolla.

Rannikkolaki vaikuttaa sekä espanjalaisten että muista EU-maista tulevien kiinteistönomistajien elämään. Espanjassa asuu noin 2,3 miljoonaa toisen EU-maan kansalaista, mikä on 5 prosenttia koko maan väestöstä. Brittejä on 367 000, saksalaisia 238 000, ranskalaisia 225 000, italialaisia 99 000, alankomaalaisia 52 000 ja irlantilaisia 17 000.

Varapuheenjohtaja Reding on vuodesta 2010 toistuvasti ottanut asian esiin Espanjan viranomaisten kanssa käymässään kirjeenvaihdossa ja teknisissä kokouksissa kiinnittääkseen näiden huomion sellaisten EU-kansalaisten tilanteeseen, joihin laki vaikuttaa.

Espanjan hallitus hyväksyi 13. heinäkuuta 2012 alustavan lakiluonnoksen vuonna 1988 annetun rannikkolain päivittämiseksi. Tästä luonnoksesta on luettavissa englanninkielinen tiivistelmä Espanjan ympäristöministeriön verkkosivustolla:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Kansalaiset voivat lähettää huomautuksensa luonnoksesta osoitteeseen

informacionmma@magrama.es.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 297 24 59


Side Bar