Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. august 2012

Euroopa Komisjon tervitab kavatsust parandada nende kodanike olukorda, kes on ostnud kinnisvara Hispaania rannikul

Täna avaldas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding heameelt, et Hispaania on teatanud kavatsusest suurendada õiguskindlust Hispaanias mere ääres kinnisvara omavate kodanike jaoks, kellele on tekitanud kahju rannikuala seadus. Rannikuala seaduse (Ley de costas) tulemusena on teatav osa kogu rannajoonest muudetud üldkasutatavaks, et kaitsta kohalikku elukeskkonda, kuid kaitsealal elavad inimesed väidavad, et seadus ja selle kohaldamise viis rikub nende õigusi. Paljud kahju kannatanutest on ELi kodanikud, kes on oma säästude eest soetanud Hispaanias eluaseme, kasutades vaba liikumise õigust.

Euroopa Komisjon on nii Hispaania kui ka teiste liikmesriikide kodanikelt laekunud arvukate kaebuste tõttu pöördunud selles küsimuses korduvalt Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon korraldas nimetatud teemal kuulamise ja soovitas Hispaania ametiasutustel tungivalt rannikuala seaduse uuesti läbi vaadata.

Hispaanias ametiasutuste poole. Hispaania on nüüdseks lubanud seadust muuta, et tagada lisaks rannikuelukeskkonna tõhusale kaitsele ka kinnisvaraomanike jaoks õiguskindlus ning edendada majandusalast ja muud tegevust, näiteks vaba aja veetmise võimalusi ja turismi.

„Hispaania valitsuse otsus kaitsta oma kaunist rannikut on igati õige. Seejuures väärib tunnustust asjaolu, et ta soovib seda teha viisil, mis tagab õiguskindluse ja õiglase menetluse nende jaoks, kes on omandanud Hispaania rannikul kinnisvara või kaaluvad selle omandamist. Uus esialgne seaduseelnõu avaldatakse lähinädalail Internetis, mistõttu kutsun kõiki asjahuvilisi, iseäranis praeguseid ja tulevasi majaomanikke üles sellega tutvuma, et mõista kavandatud muudatuste sisu ja esitada vajaduse korral märkusi,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Uue seaduse eesmärk on suurendada ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks õiguskindlust ning julgustada neid seeläbi investeerima väljaspool koduriiki.See on hea uudis nii kodanikele kui ka Hispaania majandusele.”

Taust

Seaduseelnõuga pikendatakse kaitsealal (üldkasutataval alal) asuva kinnisvara kehtivat kasutusõigust 30 aastalt 75 aastale. Sellega luuakse samuti võimalus kinnisvara eelneva loa korral müüa ja kaitsealal paiknevaid hooneid remontida, tingimusel et nende ruumala, kõrgust ja pindala ei muudeta. Lisaks pannakse riigiasutustele kohustus kanda katastrisse kaitseala ajutised ja lõplikud piirid, nii et kinnisvaraostjatel oleks võimalik teada saada, kas nende vara asub kaitsealal ja milline on kaitseala täpne asukoht. Kaitseala piirid avaldatakse Hispaania keskkonnaministeeriumi veebisaidil.

Hispaania rannikuala seadus ei mõjuta ainult Hispaania kodanikke, vaid ka teisest liikmesriikidest pärit majaomanikke.

Hispaania on koduks umbes 2,3 miljonile teiste liikmesriikide kodanikule, mis moodustab 5% riigi elanikkonnast. Nende hulgas on 367 000 britti, 238 000 sakslast, 225 000 prantslast, 99 000 itaallast, 52 000 hollandlast ja 17 000 iirlast.

Alates 2010. aastast on asepresident juhtinud nii oma kirjavahetuses kui ka tehnilistes kohtumistes Hispaania ametiasutustega sellele küsimusele korduvalt tähelepanu, et selgitada neile hädas olevate ELi kodanike olukorda.

13. juulil võttis Hispaania valitsus vastu esialgse seaduseelnõu 1988. aasta rannikuala seaduse muutmiseks. Eelnõu ingliskeelse kokkuvõttega on nüüdsest võimalik tutvuda Hispaania keskkonnaministeeriumi veebisaidil:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Kodanikud saavad esitada eelnõu kohta märkusi järgmisel e-posti aadressil:

informacionmma@magrama.es.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar