Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2012

Η Επιτροπή χαιρετίζει τα σχέδια για βελτίωση της κατάστασης των πολιτών που αγόρασαν ακίνητα στις ισπανικές ακτές

Σήμερα, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, δέχτηκε με ικανοποίηση την ανακοίνωση εκ μέρους της Ισπανίας ότι προτίθεται να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου των ιδιοκτητών ακινήτων κατά μήκος των ισπανικών ακτών, η οποία έχει υποστεί πλήγμα από το νόμο για τις παράκτιες περιοχές. Ο νόμος για τις παράκτιες περιοχές (Ley de Costas) αποσκοπεί στην προστασία των τοπικών οικοτόπων μέσω του καθορισμού μιας ζώνης κατά μήκος όλης της ακτής ως δημοσίου κτήματος. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες κατοικιών εντός της ζώνης αυτής ισχυρίζονται ότι ο νόμος - και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται, θίγει τα δικαιώματά τους. Πολλοί από τους θιγόμενους από το νόμο για τις παράκτιες περιοχές είναι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους σε ισπανικά ακίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε επανειλημμένα το θέμα στις ισπανικές αρχές, αφού της υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός καταγγελιών τόσο από Ισπανούς όσο και από άλλους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργάνωσε ειδική ακρόαση για το θέμα αυτό και κάλεσε τις ισπανικές αρχές να αναθεωρήσουν τον Ley de Costas.

Σήμερα η Ισπανία προτείνει τη μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ιδιοκτήτες κατοικιών και προωθώντας οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες όπως στους τομείς της αναψυχής και του τουρισμού.

«Η ισπανική κυβέρνηση πράττει σωστά επιδιώκοντας να προστατέψει τις όμορφες ακτές της Ισπανίας και επιδοκιμάζω τις ενέργειες που αναλαμβάνει επί του παρόντος για την επίτευξη του στόχου αυτού κατά τρόπο που βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου και την τήρηση της νομιμότητας για τους πολίτες που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στις ισπανικές ακτές ή προτίθενται να αγοράσουν τέτοια ακίνητα. Το προσχέδιο νόμου θα είναι διαθέσιμο κατά τις προσεχείς εβδομάδες στο Διαδίκτυο και καλώ κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή επιθυμεί για παράδειγμα να αγοράσει ακίνητη περιουσία στην Ισπανία, να εξετάσει το προσχέδιο νόμου στο Διαδίκτυο ώστε να διαπιστώσει ποιες θα ήταν οι συνέπειες των εν λόγω αλλαγών και να διατυπώσει τυχόν απαραίτητες παρατηρήσεις,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Ο νέος ισπανικός νόμος έχει ως στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την εμπιστοσύνη τους όταν επενδύουν σε ένα ξένο προς αυτούς νομικό περιβάλλον. Τα νέα αυτά είναι θετικά για τους πολίτες, αλλά και για την ισπανική οικονομία.»

Ιστορικό

Με το σχέδιο νόμου θα παραταθεί η ισχύουσα περίοδος εκχώρησης του δικαιώματος κατοχής ακινήτων που έχουν οικοδομηθεί στην προστατευόμενη ζώνη (δημόσιο κτήμα) από 30 σε 75 έτη. Επίσης θα θεσπίζεται δυνατότητα πώλησης του δικαιώματος επί του περιουσιακού στοιχείου, μετά από προηγούμενη έγκριση, καθώς και ανακαίνισης των ευρισκόμενων στην εν λόγω ζώνη ακινήτων, στο βαθμό που τούτο δεν συνεπάγεται αλλαγές όσον αφορά τον όγκο, το ύψος ή την επιφάνεια του ακινήτου. Επιπλέον, οι δημόσιες διοικητικές αρχές θα υποχρεωθούν να καταχωρίσουν στο κτηματολόγιο την οριστική και την προσωρινή γραμμή οριοθέτησης, ούτως ώστε οι αγοραστές να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το εάν το ακίνητο βρίσκεται σε προστατευόμενη ζώνη, καθώς και για την ακριβή θέση και έκταση της ζώνης αυτής. Οι γραμμές οριοθέτησης θα δημοσιευθούν επίσης στο δικτυακό τόπο του Ισπανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Μεταξύ των πολιτών που θίγονται από τον ισπανικό νόμο περί παράκτιων περιοχών, πέραν των ισπανών υπηκόων περιλαμβάνονται και άλλοι πολίτες της ΕΕ που διαθέτουν ακίνητα στις ισπανικές ακτές.

Στην Ισπανία κατοικούν περίπου 2,3 εκατομμύρια πολίτες από άλλες χώρες της ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 5% του πληθυσμού της χώρας αυτής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περίπου 367.000 Βρετανοί, 238.000 Γερμανοί, 225.000 Γάλλοι, 99.000 Ιταλοί, 52.000 Ολλανδοί και 17.000 Ιρλανδοί.

Από το 2010, η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding έθεσε επανειλημμένα το θέμα σε επιστολές και σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να επιστήσει την προσοχή τους στην κατάσταση των θιγόμενων πολιτών της ΕΕ.

Στις 13 Ιουλίου 2012, η ισπανική κυβέρνηση εξέδωσε προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί παράκτιων περιοχών του 1988. Περίληψη της πρότασης στην αγγλική γλώσσα είναι σήμερα διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Ισπανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Οι πολίτες μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση: informacionmma@magrama.es.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar