Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. august 2012

Kommissionen bifalder planer om at forbedre situationen for boligejere ved den spanske kyst

Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding med ansvar for retlige anliggender bifaldt i dag udmeldingen fra Spanien om, at man agter at forbedre retssikkerheden for boligejere ved den spanske kyst, som er omfattet af kystloven. Kystloven (Ley de Costas) har til formål at beskytte lokale habitater ved at udpege et område langs hele kysten til offentligt område. Boligejere inden for det pågældende område hævder imidlertid, at loven - og den måde, den anvendes på - krænker deres rettigheder. Mange af dem, der bliver berørt af kystloven, er europæiske borgere, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed og investeret deres opsparing i en bolig i Spanien.

Europa-Kommissionen har taget spørgsmålet op med de spanske myndigheder ved flere lejligheder efter at have modtaget en stribe klager fra spaniere og andre EU-borgere. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender tilrettelagde en høring specifikt om spørgsmålet og opfordrede de spanske myndigheder til at revidere kystloven.

Spanien foreslår nu at ændre loven for at sikre en korrekt beskyttelse af kystmiljøet og samtidig give boligejere bedre retssikkerhed og fremme økonomiske og andre aktiviteter, såsom som fritids- og turistaktiviteter.

"Den spanske regering gør ret i at beskytte Spaniens smukke kyststrækning, og jeg kan kun bifalde, at den nu gør det på en måde, som skaber større retssikkerhed og sikrer en rimelig behandling for borgere, som har fast ejendom eller tænker på at købe fast ejendom ved den spanske kyst. Det foreløbige lovudkast bliver tilgængeligt online i løbet af et par uger, og jeg vil opfordre enhver med interesse i spørgsmålet, dvs. enhver som ejer eller tænker på at købe ejendom i Spanien, til at se nærmere på lovudkastet for at forstå, hvad ændringerne kommer til at betyde, og til at fremsætte eventuelle bemærkninger," sagde næstformand i Kommissionen Viviane Reding med ansvar for retlige anliggender. "Den nye spanske lov skal skabe større retssikkerhed for europæiske borgere og virksomheder og dermed også øge deres tillid til at investere i et andet land med andre retsregler. Det er gode nyheder ikke bare for borgerne, men også for den spanske økonomi."

Baggrund

Lovudkastet forlænger varigheden af den gældende tilladelse til at besidde ejendomme, der er bygget i den beskyttede zone (offentligt område), fra 30 år til 75 år. Det giver mulighed for at sælge denne ret i ejendommen – forudsat at der foreligger en forhåndstilladelse - og for at renovere bygninger i området, så længe ejendommens størrelse, højde og areal ikke ændres. Derudover forpligtes den offentlige myndighed til at registrere den endelige og midlertidige skellinje i ejendomsregistret, således at købere ved, om ejendommen ligger i et beskyttet område, og hvortil dette område nøjagtigt strækker sig. Skellinjerne vil også blive offentliggjort på det spanske miljøministeriums websted.

Den spanske kystlov har indflydelse på både spaniere og andre EU-borgere, som har ejendom ved den spanske kyst.

Der bor ca. 2,3 millioner udlændinge fra EU-lande i Spanien, hvilket svarer til 5 % af befolkningen. Der er ca. 367 000 briter, 238 000 tyskere, 225 000 franskmænd, 99 000 italienere, 52 000 hollændere og 17 000 irere.

Næstformand Viviane Reding har siden 2010 gentagne gange rejst spørgsmålet i breve og på møder på ekspertniveau med de spanske myndigheder for at gøre dem opmærksomme på, hvilken situation de pågældende EU-borgere befinder sig.

Den 13. juli 2012 vedtog den spanske regering et foreløbigt lovudkast om ændring af kystloven fra 1988. Der findes et resumé af forslaget på miljøministeriets webside:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Det er muligt at fremsætte bemærkninger pr. e-mail til informacionmma@magrama.es.

Yderligere oplysninger

Nyheder vedrørende Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm.

Websted for Viviane Reding, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar