Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 3. srpna 2012

Komise vítá plány na zlepšení situace občanů, kteří si koupili nemovitost na pobřeží Španělska

Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, uvítala dnes oznámení Španělska, že má v záměru zlepšit právní jistotu vlastníků nemovitostí na španělském pobřeží, kteří podléhají zákonu o ochraně pobřeží. Záměrem tohoto zákona (Ley de Costas) je chránit místní habitat tím, že je oblast podél celého pobřeží označena za veřejnou. Vlastníci nemovitostí v této oblasti ale tvrdí, že jsou tímto zákonem – a způsobem, jakým je uplatňován – porušována jejich práva. Mnozí z těch, na které se tento zákon vztahuje, jsou občané Unie, kteří uplatňují své právo na volný pohyb a investovali své úspory do nemovitostí ve Španělsku.

Evropská komise poté, co obdržela od občanů Španělska i občanů Unie velký počet stížností, na tuto záležitost několikrát upozornila španělské orgány. Petiční výbor Evropského parlamentu zorganizoval k této věci zvláštní slyšení a vyzval španělské orgány ke změně Ley de Costas.

Španělsko nyní navrhuje reformu zákona, která má zajistit účinnou ochranu prostředí na pobřeží a zároveň přinést právní jistotu vlastníkům nemovitostí a podpořit hospodářské a jiné činnosti, např. v oblasti volného času a cestovního ruchu.

„Španělská vláda má právo na ochranu krásného pobřeží Španělska a já obdivuji, že této záležitosti nyní věnuje péči způsobem zlepšujícím právní jistotu a spravedlnost pro občany, již vlastní majetek na španělském pobřeží nebo již o tom uvažují. Předběžný návrh zákona bude v nadcházejících týdnech k dispozici online a já vyzývám všechny, kteří se o tuto věc zajímají – například vlastní nemovitost ve Španělsku nebo o její koupi uvažují – aby si návrh zákona pročetli online, aby pochopili, co by tyto změny znamenaly, a předložili veškeré své připomínky,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Cílem nového španělského zákona je zlepšit právní jistotu občanů a podniků Unie, a rovněž i jejich důvěru při investování do právního prostředí v cizí zemi. To je dobrá zpráva nejen pro občany, ale rovněž pro španělskou ekonomiku.“

Souvislosti

Návrh zákona prodlužuje období stávajícího povolení vlastnit nemovitosti vybudované v chráněné (veřejné) zóně ze 30 na 75 let. Rovněž zavádí možnost prodat s výhradou předchozího schválení podíl na nemovitosti a renovovat budovy nacházející se v této zóně, pokud by to neznamenalo změnu objemu, výšky nebo plochy nemovitosti. Navíc bude veřejná správa povinna zaregistrovat definitivní a provizorní demarkační linii v katastru nemovitostí, aby byli kupující lépe informováni o tom, zda se nemovitost nachází v chráněné oblasti, a o přesném umístění a rozsahu této oblasti. Demarkační linie budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách španělského ministerstva pro životní prostředí.

Občané, na něž se španělský zákon o ochraně pobřeží vztahuje, jsou jak občasné Španělska, tak jiní občané Unie, jež vlastní na španělském pobřeží nemovitosti.

Španělsko je domovem pro přibližně 2,3 milionu občanů z jiných zemí EU, což představuje 5 % jeho obyvatelstva. Jde mimo jiné o přibližně 367 000 Britů, 238 000 Němců, 225 000 Francouzů, 99 000 Italů, 52 000 Nizozemců a 17 000 Irů.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová na tuto záležitost od roku 2010 opakovaně poukazovala v řadě dopisů a na jednání se španělskými orgány na technické úrovni, aby upozornila na situaci dotčených občanů EU.

Dne 13. července 2012 španělská vláda přijala předběžný návrh zákona, který má zákon o ochraně pobřeží z roku 1988 pozměnit. Shrnutí tohoto návrhu v angličtině je nyní dostupné na internetových stránkách španělského ministerstva pro životní prostředí:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Občané se k návrhu mohou vyjádřit prostřednictvím následujícího e-mailu:

informacionmma@magrama.es.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22972459)


Side Bar