Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 август 2012 г.

Комисията приветства плановете за подобряване на положението на гражданите, закупили недвижима собственост по испанското крайбрежие

Днес заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, приветства съобщението на Испания, че възнамерява да подобри правната сигурност на собствениците на жилища по цялото испанско крайбрежие, които са били засегнати от Закона за крайбрежието (Ley de Costas). Целта на този закон е да бъдат защитени локалните местообитания чрез определяне на район по цялата крайбрежна ивица като обществено достояние. Собствениците на жилища в зоната обаче твърдят, че законът — и начинът му на прилагане — нарушава техните права. Много от засегнатите от Закона за крайбрежието лица са европейски граждани, които упражняват правото си на свободно движение и са инвестирали спестяванията си в испанска недвижима собственост.

Европейската комисия неколкократно постави този въпрос пред испанските власти, след като получи множество жалби от испански и други граждани на ЕС. Комисията по петиции към Европейския парламент организира специално изслушване по този въпрос и настоя пред испанските власти да преразгледат Закона за крайбрежието.

Понастоящем Испания предлага да реформира закона, за да гарантира ефективна защита на околната среда по крайбрежието и същевременно по-голяма правна сигурност за собствениците на жилища, както и да насърчи икономическите и други дейности като отдиха и туризма.

„Испанското правителство с право защитава красивото крайбрежие на Испания и аз приветствам грижите, които полага днес за подобряване на правната сигурност и правото на справедлив процес на гражданите, притежаващи собственост на испанското крайбрежие или възнамеряващи да придобият такава. Предварителният проектозакон ще бъде достъпен онлайн през идните седмици и аз призовавам всички заинтересовани от този въпрос — например лицата, които притежават или искат да закупят недвижимо имущество в Испания — да разгледат проектозакона онлайн, за да разберат в какво се състоят тези промени и да направят всички необходими коментари“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Новият испански закон има за цел да подобри правната сигурност на европейските граждани и предприятия, а оттам и тяхното доверие, когато инвестират в чужда правна среда. Това е добра новина за гражданите, но и за испанската икономика.“

Контекст

Проектозаконът ще удължи периода на съществуващата концесия за ползване на недвижима собственост, изградена в защитената зона (обществено достояние), от 30 на 75 години. Той ще даде възможност също така за продаване на това дялово участие в собственост — след предварително разрешение — и за ремонтиране на разположените в тази зона сгради, доколкото това не предполага промяна в обема, височината или повърхността на собствеността. Освен това публичната администрация ще бъде задължена да регистрира окончателната и временната демаркационна линия в имотния регистър, така че купувачите ще бъдат по-добре осведомени за това дали недвижимият имот се намира в защитена зона и за точното ѝ местонахождение и размери. Демаркационните линии ще бъдат публикувани и на уебсайта на испанското Министерство на околната среда.

Сред гражданите, засегнати от испанския крайбрежен закон, има испански граждани и други граждани на ЕС, които притежават имоти по испанското крайбрежие.

В Испания живеят около 2,3 милиона граждани на други страни от ЕС, което прави 5 % от нейното население. Сред тях са около 367 000 британци, 238 000 германци, 225 000 французи, 99 000 италианци, 52 000 нидерландци и 17 000 ирландци.

От 2010 г. насам заместник-председателят Вивиан Рединг многократно е поставяла въпроса в редица писма и на срещи на техническо равнище с испанските органи, за да привлече вниманието им към положението на засегнатите граждани на ЕС.

На 13 юли 2012 г. испанското правителство прие предварителен проектозакон за изменение и допълнение на Крайбрежния закон от 1988 г. Резюме на предложението на английски език е достъпно на интернет страницата на испанското Министерство на околната среда:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx

Гражданите могат да изпращат коментари по проектозакона на електронен адрес

informacionmma@magrama.es.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+ 32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar